The-Blessing-Pact-OKT

The Blessing Pact werkt

The Blessing Pact is de formule waarin God kan voorzien in al jouw noden en jou kan zegenen op elk gebied in het leven. Het is Bijbels. Het is bewezen. En het is voor vandaag.

Gods principe om jou te zegenen via The Blessing Pact bestaat uit drie punten:

1. God is jouw Bron
Alle andere bronnen zijn geen bronnen, maar instrumenten die God gebruikt om jou te zegenen. Vertrouw daarom alleen maar op de Bron, en niet op de instrumenten. Vertrouw op God. De apostel Paulus zegt het zo:

‘Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus jou alles geven wat je nodig hebt.’ – Filippenzen 4:19

2. Ontvangen van God komt voort uit jouw geven aan God
Je geeft nog voordat je ontvangen hebt. Jezus zegt:

‘Geef en je zult iets terugkrijgen, meer dan overvloedig zul je ervoor terugkrijgen. Met de maat waarmee jij meet, zal ook jij gemeten worden.’ – Lucas 6:38

Met andere woorden: je geeft als ‘geloofszaad’. Alleen dan kan God dat wat je geeft, vermenigvuldigen en aan jou teruggeven om te voorzien in al jouw noden.

3. Verwacht een wonder
Voordat je jouw wonder kunt verwachten, zul je eerst moeten bewijzen dat je het ook echt gelooft. God beheert de bron, of beter gezegd: ‘het instrument’ van zowel de verwachte zegeningen, als de onverwachte zegeningen.

Wees daarom trouw in het geven, en zie wat God allemaal kan doen. Wanneer God dan het door jou verwachte wonder geeft, zul je het herkennen en uit Zijn hand ontvangen. De Bijbel zegt:

‘Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet.’ – Hebreeën 11:1

Het bewijs is dat je God ziet als jouw Bron van voorziening. En als bewijs dat je op God vertrouwt als jouw Bron, plant je een geloofszaadje in de vorm van een gift, zodat God dat wat je geeft, kan vermenigvuldigen en aan jou kan teruggeven. Zo voorziet God in al jouw noden. Dit is de formule van jouw Blessing Pact met God.

Jouw Blessing Pact met God
Klik hier en stap vandaag in jouw Blessing Pact met God, en ontdek dat het werkt! ‘Zeg: Ja, ik doe het! En ik verwacht een wonder!’

The Blessing Pact werkt!
‘Pasgeleden werd er een oproep gedaan om een speciale gift te geven voor ons kindertehuis in India. Ik besloot mee te helpen. Twee weken later kreeg ik een brief van mijn zus. Tot mijn verbazing kregen wij als nabestaanden van mijn overleden vader een deel van een stuk terrein dat wordt verkocht op Curaçao. Ik dacht dat mijn moeder als weduwe alles zou krijgen. Maar de notaris heeft het anders verdeeld, waardoor ook de kinderen een deel krijgen. Gods Woord is de waarheid. Ik hoef alleen maar te bidden, te geloven en los te laten.

 

The Blessing Pact werkt!
‘Toen ik mij aanmeldde voor mijn Blessing Pact met God, wist ik niet hoe ik zelfs dat kleine bedrag maandelijks zou kunnen geven. Maar tot mijn schaamte ontving ik na slechts de tweede afschrijving geheel onverwachts een teruggave van de inkomstenbelasting van vier (!) jaar geleden, plus een teruggave van de jaarlijkse afrekening van de energiemaatschappij. Die bedragen dekten vooruit én dubbel wat ik het komende jaar zou schenken. Telkens wanneer zoiets gebeurt, ben ik verbaasd. En dan vraag ik mezelf af: wat voor geloof heb ik nu eigenlijk gehad? Als zo’n wonder niet vraagt om lofprijzing, dan weet ik niet wat anders wel!’

Tags: