The greatest story ever told

Ken jij Gods liefdesverhaal? Het verhaal van Zijn enige Zoon die in de wereld kwam om de mensen te redden? Het verhaal van Jezus die geboren is in een stal in Bethlehem? Dit verhaal geeft hoop, vrede en leven. Het is nog steeds the greatest love story ever told!

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Voor de een is kerst een feest van gezelligheid met familie en vrienden. Voor de ander zijn het een paar fijne vrije dagen waarin men geniet van heerlijke kerstdiners. Ook is het voor velen een feest van het geven van cadeaus. Maar laten we even teruggaan naar de echte betekenis van dit speciale feest.

De nacht dat Jezus werd geboren
Het was een heldere nacht in Bethlehem en iedereen lag te slapen. Bijna iedereen, want in diezelfde nacht waren er herders in het veld die de wacht hielden over hun schapen. Plotseling was daar een engel van God en Gods heerlijkheid vulde de hele omgeving. De herders waren bang: wat stond hen nu te wachten? Maar de engel zei tegen hen:

‘Wees niet bang, want ik breng jullie het mooiste nieuws dat jullie ooit gehoord hebben. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here. Ik zal jullie vertellen hoe jullie Hem kunnen herkennen: het kind ligt in doeken gewikkeld in een voerbak.’ – Lucas 2:10-12

En plotseling was de hele lucht gevuld met een menigte engelen die God loofden. Zij zongen:

‘Ere zij God in de hoge. Vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven.’ – Lucas 2:14

De Zoon van de Allerhoogste God werd niet geboren in een koninklijk paleis, maar in een stal in Bethlehem. Zijn eerste ademhaling was tussen de schapen, ezels en koeien. Deze nacht was de Redder van de wereld geboren!

Wat gebeurde er voor Jezus’ geboorte?
Sinds Adam en Eva gezondigd hadden in de hof van Eden, konden de mensen niet meer dicht bij God komen. God is zo heilig; Hij kan niet samengaan met zonde. Maar op het moment dat Adam en Eva hadden gezondigd, had God beloofd dat deze scheiding weggenomen zou worden wanneer Hij de Verlosser zou sturen.

God heeft namelijk altijd een verlangen gehad om dicht bij de mens te komen. Hij verlangde naar innig contact met Zijn schepping. De harmonie was echter verbroken doordat de mens ervoor gekozen had God ongehoorzaam te zijn. Maar God nam hier geen genoegen mee. Hij had een manier bedacht om een brug te bouwen tussen Hem en de mens.

Ongeveer 600 jaar vóór Christus voorspelde de profeet Jesaja al dat er een Verlosser geboren zou worden die de mensheid zou redden van haar zonden. God wilde Zijn volk laten weten: ‘Ik ben jullie niet vergeten. Er zal een moment aanbreken dat Ik de Verlosser stuur, een Vredevorst.’ Vele jaren gingen voorbij. Lange tijd leek het stil nadat de profeten zwegen.

En dan, opeens, is daar beweging in de hemel. God geeft Zijn engel Gabriël de opdracht naar de aarde te gaan. Gabriël moet naar het kleine, onbelangrijke plaatsje Nazareth gaan, waar een jonge, reine vrouw woont: Maria. Zij is nog maagd en verloofd met Jozef. De engel brengt haar het nieuws dat zij door de Heilige Geest zwanger zal worden van een kind. Hij zal de ‘Zoon van de Allerhoogste’ genoemd worden. Maria moet Hem de naam Jezus geven. Wat een wonder!

Maria kan het nieuws nog niet helemaal bevatten, maar ze antwoordt de engel: ‘De Here mag met mij doen wat Hij wil.’ Jozef, die eerst geschrokken is door de hele situatie, wil stilletjes afstand nemen van Maria. Maar God, die Jozefs reactie begrijpt, stuurt een engel naar Jozef om hem te vertellen dat dit alles bij Zijn plan hoort.

Het bevel gaat rond dat iedereen in het Romeinse Rijk zich moet laten inschrijven in de stad waar hij vandaan komt. Jozef reist met Maria naar Bethlehem. Het is een lange, vermoeiende reis. Als ze eindelijk aankomen, is er nergens plaats voor hen om te overnachten. Uiteindelijk kunnen ze blijven in een vieze, stinkende stal. Dit is de plaats die God gekozen heeft om Zijn Zoon geboren te laten worden.

Zo laat God de mensheid zien dat Hij niet alleen voor welgestelde, rijke mensen op aarde is gekomen, maar ook voor arme, onbelangrijke mannen en vrouwen, jongens en meisjes. De eerste mensen die Hij het grote nieuws van de geboorte van Zijn Zoon vertelde, waren de eenvoudige herders. In die tijd was het beroep van herder wel de minst belangrijke baan die je kon hebben. Dit laat zien dat Jezus is gekomen om alle mensen te redden!

Jezus stierf voor jou aan het kruis
Jezus groeide op, Hij werd vervuld met wijsheid en de genade van God was op Hem. In de Evangeliën (de Bijbelboeken: Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes) kun je lezen over de wonderen die Hij deed: blinden konden weer zien, lammen konden weer lopen, doven konden weer horen en doden werden opgewekt.

Hij bracht hoop en nieuw leven aan mannen en vrouwen die door de maatschappij waren verworpen. Hij was innerlijk bewogen over de mens. Maar Hij liet pas echt Zijn grote liefde voor de mens zien toen Hij aan het kruis hing. Hij hing daar voor jouw en mijn fouten. Zo maakte Hij de weg naar God vrij. Jezus heeft gezegd:

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.’ – Johannes 14:6

Jezus is niet alleen gestorven, maar Hij is ook opgestaan. En Hij leeft voor altijd!

Wat betekent kerst voor jou?
Heb jij er wel eens bij stilgestaan wat kerstfeest voor jou betekent? God gaf ons op het eerste kerstfeest het grootste cadeau dat Hij ooit kon geven. Hij heeft ons Zijn enige Zoon gegeven, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Wanneer je Jezus toelaat in je leven, begrijp je dat kerstfeest het feest is van Gods liefde, Gods leven en Gods licht. Wanneer je de echte betekenis van kerstfeest begrijpt, dan zal dit veel meer inhouden dan alleen gezelligheid, kerstdiners en cadeaus. Het zal betekenen: nieuw leven, een hoopvolle toekomst, echte vrijheid, vrede, blijdschap, goddelijk leven. Niet door afwezigheid van moeilijkheden, maar door de aanwezigheid van Jezus Christus, Gods Zoon.

God houdt van jou en wil voor jou zorgen. Wanneer je Jezus aanneemt, betekent het niet dat al jouw problemen in één keer opgelost worden. Maar Hij heeft wel beloofd dat Hij bij jou zal zijn in alle moeilijkheden. God is een grote God van wonderen, ook vandaag. Neem Jezus aan in jouw hart en vier met mij de echte betekenis van kerst! Bid het gebed met mij mee.

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik dank U voor Jezus Christus, Uw Zoon, die als baby naar de wereld is gekomen om zondaars te redden. Ook ik heb Uw vergeving nodig. Ik heb spijt van al mijn fouten. En ik wil U nu vragen: wilt U mij vergeven? Ik geloof in de waarheid dat Jezus Christus geboren is in een stal in Bethlehem. En dat Hij later voor al mijn fouten is gestorven aan het kruis. Ik dank U dat U altijd bij mij bent en dat U voorziet in alles wat ik nodig heb. Door Jezus, de Vredevorst, mag ik echte vrede, rust en blijdschap ontvangen. Dank U voor dit heerlijke kerstfeest en voor een goed en gezond 2021. Dit bid ik in Jezus’ naam. Amen!’

Tags:
Next Post

Ga jij je geloofswandel maken? DEEL 1