Lifestyle - The unstoppable fire of the Holy Spirit

The unstoppable fire of the Holy Ghost

Johannes zegt in Marcus 1:8: ‘Ik heb u gedoopt met water, maar Hij (Jezus) zal u dopen met de Heilige Geest.’ In Mattheüs 3:11 staat er: ‘Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.’

Leven vanuit Gods kracht
We leven in een geweldige tijd! God is jonge mensen aan het dopen met Zijn Geest en met vuur. We hebben het vuur van Pinksteren nodig. Begrijp jij wat hiermee bedoeld wordt? In de Bijbel zien wij heel duidelijk het verschil tussen personen die in menselijke kracht dingen deden, en mensen die leefden vanuit Gods kracht.

Buitengewone heldendaden
In het Oude Testament zijn er veel voorbeelden van mannen en vrouwen op wie Gods kracht kwam. Lees de buitengewone heldendaden die zij in die kracht hebben gedaan.

  • David versloeg als kleine jongen een reus van bijna 3 meter! (1 Samuël 17)
  • Simson versloeg 1000 man met een ezelskaak als wapen (Richteren 15)
  • Daniël kwam levend uit een grot vol hongerige leeuwen (Daniël 6)
  • Esther redde haar hele volk van een zekere dood (Esther)

God wil in ons wonen
En God zegt dat Hij iedere gelovige wil dopen in de Heilige Geest. Voordat Jezus kwam en voordat Hij Zijn werk vervulde aan het kruis, kon de Heilige Geest niet in iedere gelovige komen. Pas nadat Hij de prijs voor ons betaalde met Zijn dood en Zijn bloed, waren wij geschikte tempels waarin God Zijn Heilige Geest kon uitgieten. De Bijbel noemt ons, die opnieuw geboren zijn, de tempel (het huis) waarin God woont.

Jezus zei in Johannes 14:16-17: ‘Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen.’

De Heilige Geest zorgt voor groei
Voordat de discipelen van Jezus het vuur van de Heilige Geest ontvingen, waren zij bang. Zij konden het werk dat God door hen heen wilde doen, niet goed doen. Petrus durfde niet eens te zeggen dat hij Jezus kende en volgde. Maar nadat zij de Heilige Geest ontvingen, kon God geweldige wonderen door hen heen doen. En binnen twee jaar had de hele streek Asia over Jezus gehoord! Velen zijn in Jezus gaan geloven. En ondanks veel aanvallen, groeide de kerk heel snel.

De problemen in de wereld zijn zo groot vandaag. Maar ook nu wil God een snelle groei geven aan Zijn Kerk. (Er staat dat Jezus Zijn Kerk zal bouwen!)
Dit kan alleen door het vuur van Pinksteren.
Bid ervoor, zoek God, en strek je ernaar uit.

Lees ook: ‘De innerlijke kracht van de Heilige Geest’

Tags:
Vorig artikel

Geloof & bewijzen

Volgend artikel

Toegewijd blijven