Boodschap - Toegewijd blijven

Toegewijd blijven

In deze tijd zijn er veel mensen met een grote nood. Ze weten zelf niet hoe ze eruit komen. Veel mensen zijn ziek, lijden aan depressies of hebben grote financiële problemen. Hoe overleef je in deze stressvolle tijd?

‘Wees sterk en wacht op de Here. Laat je hart sterk zijn en krachtig door altijd op de Here te wachten.’ – Psalm 27:14

Crisis: een kruispunt
Een crisis brengt de mens altijd op een kruispunt in zijn of haar leven. Welke weg sla je in? Jezus zegt daarover:

‘Ga door de smalle poort het Koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door! Maar de poort naar het leven is nauw. En de weg erheen smal. Weinig mensen vinden hem.’
­
– Mattheüs 7:13-14

Tijdens ellende, tragedie en crisissen zijn er altijd mensen die roepen: ‘Er is geen God!’ of: ‘Als dat nu een God van liefde is…’ Andere mensen zeggen het tegenovergestelde: ‘Ik heb me nog nooit zo vertroost en bemoedigd gevoeld; ik heb God nog nooit zo dichtbij en zo echt ervaren als nu in deze crisis.’

Het zijn de testen in ons leven die ons karakter blootleggen en aan het licht brengen. Dit geldt niet alleen voor ons mensen. In tijden van grote nood en crisis wordt openbaar hoe de Kerk, de maatschappij en zelfs een heel land reageert.

Rust in de storm
Misschien ga je op dit moment door een crisis in je leven en vraag je je af: wat kan ik doen? Je kunt boos en wanhopig worden, of doen alsof er niets aan de hand is.

Maar er is ook een andere mogelijkheid: neerknielen en God raadplegen. God laat Zich niet verrassen door een crisis. Hij is niet begrensd of gelimiteerd aan tijd, plaats of omstandigheden. God is God; de Schepper van hemel en aarde. De God van de Bijbel is een goede en liefdevolle God.

Hij houdt van je en vindt je waardevol en belangrijk. Hij wil je vandaag helpen uit al je ­noden. Als je dit weet, heb je vrede, rust, blijdschap en overwinning in je hart, midden in de storm. Op de donkerste momenten van je leven schijnt het licht van Jezus Christus het ­helderst.

‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’ – Psalm 119:105

Gods Woord wijst je de weg die je moet gaan.

Geduldig leren wachten
Toegewijd blijven aan God en Zijn Woord versterkt juist in de donkerste momenten van je ­leven de fundamenten van je geloof. De vrucht die door die toewijding naar boven komt, is ­geduld. Hoe meer geduld je hebt, des te beter je in deze stressvolle tijden kunt overleven.

En hoe beter je in deze stressvolle tijden kunt overleven, hoe makkelijker je God kunt danken. Dit zorgt er weer voor dat je de dag van morgen met goede moed en het volste vertrouwen ­tegemoet kunt zien. Toegewijd blijven, geduldig blijven en volharden is erg belangrijk in het leven van een christen.

Waarom is het voor veel mensen zo moeilijk om geduld te leren? De reden hiervan is: geduld kan alleen maar geleerd worden door onder álle omstandigheden toegewijd te blijven aan God en Zijn Woord. Door toegewijd te blijven in pijn, verdriet, ellende en crisis, leer je geduld. Paulus zegt:

‘Maar dat is niet het enige waarover wij zo blij zijn. Wij zijn ook nog blij als wij het moeilijk hebben, want wij weten dat wij daardoor leren vol te houden. Als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker.’ – Romeinen 5:3-4

Tegenspoed leert volharding; volharding leert geduld, en ­geduld produceert hoop en geloof. Onder alle omstandigheden zeg je: ‘God is bij mij!’ ‘God houdt van mij!’ ‘God zal mij helpen!’ ‘God zal mij nooit verlaten!’ De Bijbel beeldt dit proces mooi uit:

‘Broeders en zusters, wacht geduldig tot de Here terugkomt, zoals een boer tot de herfst wacht om zijn oogst binnen te halen.’ – Jakobus 5:7

Een boer leert vanzelf geduld, want alles wat hij kan doen, is zaaien, het land bewerken en wachten tot de oogsttijd. Zo moeten ook wij geduldig wachten en toegewijd blijven aan God en Zijn Woord, om te ontvangen wat God ons beloofd heeft. Wees toegewijd op je plaats en aan je taak in de gemeente.

Houd het touw vast!
Als je het leven niet meer ziet zitten, leerde mijn ­vader altijd: ‘Dan leg je een knoop in het touw, houd je het touw vast en blijf je gewoon geduldig ­hangen.’ Ik verzeker je: God is een goede God en er komt een moment dat Hij je uit de put trekt.

‘Wacht op de HERE, Hij zal je helpen.’ – Spreuken 20:22

‘Roep Mij te hulp in moeilijke tijden, dan zal Ik u redden en u zult Mij loven en prijzen.’
– Psalm 50:15

Wat moeten we doen om in deze stressvolle tijden te overleven? Toegewijd blijven!

Lees ook: ‘Vrees niet’

Tags: