Vasten & Bidden

Vasten is een van de krachtigste wapens die God ons heeft gegeven voor het dagelijks leven. Door te vasten kun je bevrijding ontvangen van zonden, herstel in relaties, financiële zegeningen, geestelijke vernieuwing, bovennatuurlijke genezing en zo veel meer!

Vasten voor:

1. Je familie
Vasten geeft je de mogelijkheid om specifiek voorbede te doen voor je familie. Het is belangrijk om te bidden en te vasten voor de toekomst van je kinderen en kleinkinderen. God zoekt mannen en vrouwen met een vurig gebedsleven, die geestelijk zullen strijden voor hun familie.

Het vasten zal je ogen openen voor de noden van je familie. God wil je laten zien wat je kunt doen voor jouw familie. Denk aan een bemoediging voor je echtgenoot/echtgenote, een speciaal gebed op je hart, of speciale aandacht voor een van je kinderen. Je kunt specifiek vasten en bidden voor bescherming van je familie.

De Bijbel vertelt ons hoe het volk van Esther in gevaar was. Haar oom Mordechai ontdekte een plan van Haman, een van de adviseurs van de koning, om het hele Joodse volk te vernietigen. Voordat zij naar de koning ging, riep ze een vasten uit van drie dagen voor Gods bescherming (Esther 4:16). Haman wilde Mordechai ophangen aan de galg die hij in zijn tuin aan het bouwen was. Maar God draaide de rollen om en in plaats daarvan werd Haman zelf opgehangen aan zijn eigen galg.

2. Financiële noden
Als je voor een financiële strijd staat die onoverwinnelijk lijkt, ben je niet de enige. Ezra stond voor een groot probleem. Hij had zilver en goud gekregen van koning Artaxerxes om mee te nemen naar Jeruzalem (Ezra 7:14-17), maar dieven stonden op de loer.

Misschien voelt het alsof dieven hebben gestolen wat van jou is. Toen Ezra voor een financieel onzekere reis stond, riep hij een vasten uit (Ezra 8:21) en God verhoorde zijn gebed! Als je vast, bidt en Gods geboden gehoorzaamt, heeft God beloofd je te zegenen (Deuteronomium 28:2).

De weduwe in 1 Koningen 17:10-16 stond ook voor een onzekere toekomst. Hoewel ze maar weinig had, gaf ze haar eigen eten op om Elia, de man van God, te helpen. God geeft ons de opdracht:

‘Ik wil dat je je voedsel deelt met de hongerigen en dat je hulpelozen, armen en ontheemden in jullie huizen ontvangt.’ – Jesaja 58:7

Je zou bijvoorbeeld het geld dat je gewoonlijk zou gebruiken voor extraatjes, kunnen geven voor het OASIS project in Brazilië om de straatkinderen te helpen. In het verhaal van de weduwe vermenigvuldigde God het eten in haar kruik, zodat ze genoeg had tot het einde van de hongersnood.

3. Bevrijding
Jezus’ discipelen waren gefrustreerd, omdat ze een boze geest niet konden uitwerpen. Jezus zei:

‘Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten.’ – Marcus 9:29 (HSV)

Als je wordt gekweld door verslaving of zonde, kan het vasten je bevrijden van zonden waarover Hebreeën 12:1 spreekt. Denk aan zonden die ons verstrikken en ons tegenhouden om Gods doel voor ons leven te vervullen.

Door vasten kunnen we losbreken van de verslavingen en gewoonten die God niet behagen.

‘Het soort vasten dat Ik van jou verlang, is dat je jouw band met de zonde verbreekt. Dat je je bevrijdt van het kwaad.’
– Jesaja 58:6

Jezus zegt dat bidden en vasten de sleutel is tot bevrijding.

Misschien worstel je met depressie of angst. Elia vocht ook tegen negatieve gevoelens. Toen Izebel Elia de boodschap stuurde dat ze hem wilde doden, werd hij radeloos (1 Koningen 19:4). Hij was depressief en wilde liever dood. Toen kwam een engel bij Elia, die hem vertelde om terug te gaan naar de tegenwoordigheid van God.

De Bijbel zegt dat Elia 40 dagen en nachten vastte, terwijl hij naar Horeb, de berg van God, reisde. God bevrijdde Elia van gevoelens van depressie en angst. Hij gaf hem hoop, moed en leiding.

4. Leiding
Sta je voor een grote beslissing in je leven en weet je niet wat je moet doen? Misschien krijg je een baan aangeboden, heb je een gebroken relatie of een onvervulde droom. Vasten kan je helpen om de verwarring in je leven weg te nemen en Gods stem te herkennen.

Saulus ging de verkeerde kant op in zijn leven. Hij vervolgde de volgelingen van Jezus, totdat het licht van Gods waarheid hem van zijn pad gooide (Handelingen 9:3-6). Saulus ging naar Damascus.

‘Drie dagen lang kon hij niet zien. Al die tijd at en dronk hij niets.’ – Handelingen 9:9

Hij wist niet wat hij moest doen, maar hij vastte voor Gods bovennatuurlijke leiding. Toen stuurde God de discipel Ananias naar hem met leiding (Handelingen 9:17). Door dit proces werd Saulus Paulus, een van Gods uitgekozen apostelen. Door dit vasten ontving Paulus de leiding die hij nodig had. Jij kunt dit ook ontvangen. Wanneer je niet weet wat je moet doen, of wanneer je voor een lastige beslissing staat, is het goed om vurig te vasten en bidden voor Gods leiding.

5. Gezondheid en genezing
De Bijbel geeft ons een perfect voorbeeld van hoe we goede gezondheid kunnen krijgen door ons te onthouden van voedsel. Denk aan Daniël en zijn vrienden in Daniël 1. Het vasten van Daniël is het vasten van vlees, zoetigheid, brood en ander drinken dan water voor 21 dagen (Daniël 1:12; 10:2-3). Dit soort vasten is een gedeeltelijk en langdurig vasten dat gezondheid en genezing brengt.

Toen Daniël en drie anderen weigerden om het vlees van de koning te eten, ‘bleken Daniël en zijn drie vrienden er gezonder en beter uit te zien dan de jongemannen die hadden gegeten van het door de koning voorgeschreven voedsel’ (Daniël 1:15). Daniël en zijn vrienden waren gezonder! Als je een lichamelijk probleem hebt, vast dan voor genezing. De Bijbel zegt dat ‘je snel zult genezen’ (Jesaja 58:8) wanneer je vast.

6. Ons land
Toen Samuël priester en richter werd over het land, riep hij een vasten uit voor opwekking in het land. Samuël droeg de mensen op te vasten en God te zoeken om Zijn tegenwoordigheid terug te brengen in het land (1 Samuël 7:3-6). Onze maatschappij heeft vandaag gelovigen nodig die zullen vasten en bidden voor een opwekking.

‘Als Mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.’ – 2 Kronieken 7:14

We kunnen Gods tegenwoordigheid en glorie weer laten terugkeren in ons persoonlijk leven en in ons land. Zul jij jouw deel doen? Vast, bid en zoek Hem nu.

7. De verloren zielen
Volgens Mattheüs 9 vastten Johannes de Doper en zijn discipelen vaak. Hij had het dieet van een Nazireeër. Dat betekent dat hij geen alcohol dronk. Hij at niet veel meer dan sprinkhanen en wilde honing (Mattheüs 3:1-4). Johannes de Doper had door zijn voortdurend vasten een groter getuigenis en een grotere invloed op het leven van de mensen in zijn generatie dan enig ander mens (Mattheüs 11:7-11; Johannes 1:6-7).

Als wij de verloren zielen in onze maatschappij, in ons land en over de hele wereld willen winnen, moeten we geestelijk oorlog voeren door vasten en bidden. Wanneer je jezelf verloochent en je op Gods wil richt door gebed, zal Hij je gelegenheden geven om van Hem te getuigen.

Tags:
Next Post

Elke vrouw bouwt haar huis