Verander je levensstijl!

Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood, nadat Hij gekruisigd, gestorven en begraven was. Waarom is deze gebeurtenis zo belangrijk voor ons?

Omdat Jezus door Zijn dood en opstanding als Middelaar tussen God en mensen alles heeft goed gemaakt. Dat wil zeggen: Hij heeft de zonde, die tussen de mens en God in stond, weggenomen. Door Jezus is er vergeving mogelijk voor iedereen die het wil geloven en aannemen. De Bijbel zegt:

‘IEDEREEN die Hem (Jezus) aanvaard heeft en gelooft in Zijn naam, heeft Hij (God) het recht gegeven kinderen van God te worden.’ – Johannes 1:12

De opstanding van Jezus is natuurlijk een groot wonder! Omdat Hij zonder zonde was, kon de dood Hem niet vasthouden. Dat betekent dat Jezus door Zijn opstanding de dood als eerste heeft overwonnen. Voor ons christenen heeft de dood ook niet meer het laatste woord. Jezus zegt:

‘Ik geef de doden het leven terug. Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven.’ – Johannes 11:25-26

Ben jij nog geen kind van God? Weet jij nog niet zeker of je na dit leven voor eeuwig naar de hemel gaat? God houdt van jou en wil jou heel graag vergeven. Wil jij Gods liefde voor jou beantwoorden? Zeg dan: ‘Vader in de hemel, vergeef mij al mijn fouten en neem mij aan als Uw kind. Ik wil U aannemen als mijn Redder en Verlosser. Amen!’

Lees ook: Ik ben christen. Wat nu?’

Tags:
Next Post

Bijbelse feesten