Boodschap - Verbreek je onbreekbare, slechte gewoontes

Verbreek jouw onbreekbare slechte gewoontes

Het einde van het jaar is in zicht. Denk jij al na over goede voornemens? Op tijd komen, gezonder eten, meer bewegen, aardiger zijn voor de buren, enz. Velen willen van hun slechte gewoontes afkomen. Maar ze raken gefrustreerd, omdat ze steeds weer de fout in gaan. Ontdek vandaag de sleutel tot succes.

Je identiteit laat zien waarmee jij je iedere dag voedt. Waarmee je jezelf voedt, bepaalt je gewoontes. Je gewoontes vormen je karakter, en je karakter vormt weer je identiteit. Daarom ben je wie je bent en doe je wat je doet.

Soms begrijpen we niet wat we doen. Dan doen we dingen die we eigenlijk helemaal niet willen doen. Dit heeft te maken met gewoontes die wij onszelf hebben aangeleerd. ‘Iets uit gewoonte doen’ betekent volgens het woordenboek: onnadenkend, routinematig handelen. Je doet dingen zonder erbij na te denken.

Je gewoontes hebben invloed op je leven, zowel lichamelijk als geestelijk
Velen hebben bijvoorbeeld een slechte eetgewoonte. Ze eten te veel fastfood of eten onregelmatig. Dat is slecht voor de gezondheid. Als je daarbij ook nog eens de gewoonte hebt om heel weinig te bewegen, heeft dat nare gevolgen voor je lichaam. Maar als je aan de andere kant gezond en regelmatig eet en daarbij genoeg beweegt, bevorder je je gezondheid.

Zo werkt het ook in het geestelijke. Jouw gewoontes zullen jou óf helpen, óf hinderen in de groei van jouw geestelijke leven. Daarom is het goed om vandaag eens jouw gewoontes onder de loep te nemen. Zijn jouw gewoontes in lijn met het Woord van God?

Hoe ontstaat een gewoonte?
Je komt niet in één dag aan een gewoonte. De eerste beslissing om iets uit te proberen, activeert een gewoonte in je leven. Elke dag herhaal je die beslissing, totdat je het onnadenkend, automatisch, routinematig doet.

Als je verslaafd bent aan pornografie, ben je ergens in je leven begonnen te kijken naar die films en internetsites. Door die beslissing steeds te herhalen, heb je een knop omgezet in je leven die moeilijk terug te draaien is. Met andere woorden: je hebt jezelf een gewoonte aangeleerd die haast niet te verbreken is.

Dit principe geldt voor alles, bijvoorbeeld liegen, stelen, te laat komen, gierigheid, jaloezie, haat, manipulatie, roddel, drift, ongehoorzaamheid. Wanneer je dus goede gewoontes in jouw leven wilt ontwikkelen, is het heel belangrijk om elke dag jouw beslissingen, groot en klein, in lijn te brengen met het Woord van God.

Paulus begon zijn gewoontes te onderzoeken. Toen kwam hij tot de conclusie en zei: ‘Ik wil die slechte gewoontes niet, maar ik doe ze wel. Ik wil die goede gewoontes wel, maar die doe ik niet.’ De slechte gewoontes komen uit ons vlees, uit onszelf, maar de goede gewoontes komen uit Gods Geest.

‘Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. Je moet dus niet doen wat je maar wilt.’ – Galaten 5:16-17

Hoe kom je van slechte gewoontes af?
Misschien denk je: Hoe kom ik uit deze strijd? Hoe kom ik van die slechte gewoontes af? Paulus eindigt met de volgende woorden:

‘Wat ben ik er ellendig aan toe! Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Here!’ – Romeinen 7:24-25

Nu zijn we gekomen bij de sleutel van de oplossing. Om jouw slechte gewoontes te verbreken, moet je de keuze maken om gehoorzaam te zijn aan het Woord van God. Je moet die slechte gewoontes niet alleen verbreken, maar je moet ze gaan vervangen met goede gewoontes.

Laat het kwade jou niet overwinnen, maar overwin het door het goede te doen.’ – Romeinen 12:21

In plaats van iedere keer een beslissing te nemen die tegen Gods Woord ingaat, ga je vanaf vandaag jouw beslissingen in lijn brengen met Zijn Woord. Door die goede beslissingen ga je goede gewoontes in jouw leven ontwikkelen.

Een van de slechtste manieren om van je verkeerde gewoonten af te komen, is om dit in eigen kracht te doen. Dit is het grote probleem waar zo veel mensen mee worstelen als ze het nieuwe jaar ingaan met goede voornemens. Ze willen die goede voornemens waarmaken in eigen kracht, met hun eigen wil. Maar ze zullen tot de ontdekking komen dat hun eigen wil en hun eigen kracht hen in de steek laten. Omdat ze steeds weer falen, raken ze gefrustreerd.

Alleen met Gods methode zal het lukken: door Gods Woord en door de kracht van de Heilige Geest.

”Niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn Geest,’ zegt de Here van de hemelse legers.’ – Zacharia 4:6

De eerste stap is: je denken elke dag voeden met het Woord van God. Als Gods Woord deel is van je wezen, zal dat ook het eerste zijn wat tot je komt als je een beslissing moet nemen.

‘Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst.’ – Psalm 119:105

Daarnaast is het belangrijk om vervuld te zijn met de Heilige Geest en heel dicht bij Jezus te leven. Dit is de sleutel tot vrijheid en succes.

Is het ook jouw verlangen om van je slechte gewoontes af te komen? Bid dan het gebed hieronder mee.

Gebed
Bid met mij mee…

…om slechte gewoontes te verbreken
‘Lieve Vader in de hemel, ik kom vandaag tot U met mijn slechte gewoontes (noem ze op). Het spijt me dat ik ergens in mijn leven een verkeerde keuze heb gemaakt en die daarna heb herhaald, totdat het een gewoonte werd. Ik wil ervan afkomen, maar ik kan het niet uit eigen kracht. Ik heb Uw Heilige Geest hierbij nodig. Dank U dat U mij vandaag zult vervullen met Uw Geest en mij totaal vrij zult maken van mijn verkeerde gewoontes. Help mij om Uw Woord te bestuderen en om gehoorzaam te zijn aan Uw geboden. Help mij om de juiste keuzes te maken, zodat ik de slechte gewoontes zal afleren en goede gewoontes daarvoor in de plaats zal aanleren. Dank U dat U mij zult helpen. In U ben ik echt vrij en met U ben ik meer dan overwinnaar! Dit bid ik in Jezus’ naam.’ Amen!

…voor zondaren
‘Here Jezus, ik kom tot U in Jezus’ naam. Ik geef mijn fouten toe en ik smeek U: o God, wees mij, een zondaar, genadig en red mijn ziel. Was mijn fouten weg en denk niet meer aan mijn zonden. Neem mij aan als Uw kind. Ik wil U aannemen als mijn Redder en Verlosser. Dank U, Jezus, dat U voor mijn zonden bent gestorven en dat ik nu Uw kind mag zijn. Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. Ik heb U lief en zal U dienen met mijn hele hart, ziel en geest.’ Amen!

…voor zieken
‘Here Jezus, U hebt niet alleen geleden voor al mijn zonden, maar ook voor al mijn ziekten. Ik kom tot U met mijn ziekte en vraag U, Here, genees mij naar Uw grote liefde en naar Uw Woord. U bent de Here onze Heelmeester en Uw kracht is onveranderd. Ik dank U dat U in Uw liefde naar mij omziet en Uw doorboorde hand op mij legt. Dank U, lieve Heer, dat U het voor mij aan het kruis volbracht hebt. Ik neem mijn genezing aan in geloof. Ik vrees niet, maar vertrouw op U met mijn hele hart. U bent de grote, machtige God. U verdient alle eer en glorie voor eeuwig. Amen!

Tags: