Vergeven-maakt-je-vrij

Vergeven maakt je vrij

Veel mensen lopen rond met pijn en verdriet, omdat hen in het verleden iets is aangedaan. Door niet te vergeven, maak je jezelf tot een gevangene van gevoelens van bitterheid, wraak en boosheid. Leer vandaag los te laten en te vergeven. Want vergeven maakt je vrij!

‘Vergeef ons onze schulden, zoals wij anderen hun schulden vergeven.’ – Mattheüs 6:12

Twee opties
We hebben allemaal te maken met mensen die ons teleurstellen of oneerlijk behandelen. Wanneer jou dit overkomt, kun je twee dingen doen:

  1. Je houdt vast aan je pijn en verdriet;
  2. Je kiest ervoor om het los te laten en in Gods handen te geven.

Vergeven doe je niet voor een ander
De boze wil niets liever dan dat je vasthoudt aan je pijn en verdriet. Daardoor laat je je beroven van je blijdschap en de hoopvolle toekomst die God voor jou heeft. Je geeft de persoon die jou iets heeft aangedaan, macht over jouw leven. Je maakt jezelf tot een gevangene van gevoelens van bitterheid, wraak en boosheid. Terwijl die persoon vrij rondloopt en er helemaal niet mee zit hoe jij worstelt.

Het grote geheim is: vergeven doe je niet voor een ander, maar voor jezelf. Want wanneer je vergeeft, voorkom je dat die persoon jou nog langer pijn en verdriet kan doen. Hoe erg het ook is wat jou is aangedaan, stel voor jezelf vast: ‘Ik laat mij door die persoon niet beroven van mijn blijdschap, mijn hoopvolle toekomst en de zegeningen die God voor mij heeft weggelegd.’

Wat betekent vergeven?
Vergeven betekent niet dat je goedkeurt wat jou is aangedaan. Vergeven heeft niets te maken met aardig of vriendelijk zijn tegenover de persoon die jou iets heeft aangedaan. Het heeft alles te maken met loslaten en overgeven in Gods handen. Want alleen door los te laten en te vergeven, kun je voorwaarts gaan in je leven.

Vergeven betekent dat je jezelf niet langer verdedigt. Je haalt niet steeds terug wat er in het verleden gebeurd is. Je maakt de keuze geen enkele energie meer te verspillen aan die zaak of die persoon. Je hebt namelijk een doel te volbrengen in je leven, namelijk een leven te leiden van blijdschap, vrede en overwinning.

Een open wond
Telkens wanneer je toestaat dat jouw denken gevuld wordt met die gebeurtenis of die persoon, gaat de oude wond weer open. Als je blijft vasthouden aan je pijn en verdriet, kan die wond nooit genezen en zal altijd pijn blijven doen. Die open wond maakt je overgevoelig. Steeds als iemand ook maar daarvan in de buurt komt, schiet je in de verdediging. Zo’n open wond is de reden dat veel mensen geen gezonde relatie met anderen kunnen ontwikkelen.

Maar God wil vandaag elke open wond genezen en jou bevrijden uit jouw gevangenis. Jezus heeft gezegd:

‘De Geest van de Here rust op Mij … Hij heeft Mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten.’ – Lucas 4:18

De geschiedenis van Jozef
Jozef werd door zijn broers in een put gegooid en daarna verkocht als slaaf naar Egypte. Wat was het makkelijk voor Jozef geweest om boosheid, wraak en bitterheid tegenover zijn broers in zijn hart toe te laten. Maar Jozef liet zijn toekomst niet roven door al het onrecht dat hem was aangedaan. Hij zag in dit alles de hand van God. Toen hij zijn broers jaren later weer zag, zei hij:

‘Jullie hoeven toch niet bang voor mij te zijn. Ben ik soms God dat ik jullie kan veroordelen en bestraffen? Ik geloof dat God jullie slechte bedoelingen heeft omgebogen tot iets goeds, want Hij heeft mij deze hoge positie gegeven, zodat ik de levens van vele mensen kon redden.’ – Genesis 50:19-20

God gaat de zaken draaien in jouw voordeel
God is een rechtvaardig God. Hij heeft al het onrecht gezien dat jou is aangedaan. Wanneer je de situatie loslaat en in Gods handen geeft, zal Hij ook voor jou doen wat Hij deed voor Jozef. Alles wat bedoeld was om jou te beschadigen, zal God omdraaien om jou te zegenen. Hij gaat de pijn gebruiken om jou te verhogen. Geloof vandaag dat God de zaken gaat draaien in jouw voordeel!

God heeft gezegd:

‘Ik zal wraak nemen, Ik zal het kwaad vergelden. Ik zal rechtspreken.’ – Hebreeën 10:30

‘In plaats van schaamte en schande zul je een dubbele hoeveelheid voorspoed en eeuwige vreugde krijgen. Want Ik, de HERE, houd van gerechtigheid, Ik haat roof en het kwaad.’ – Jesaja 61:7-8

Beetje bij beetje neemt God je pijn en verdriet weg. God zal het onrecht dat je is aangedaan, compenseren met een dubbele hoeveelheid van Zijn liefde, Zijn vrede, Zijn rust, Zijn genade, Zijn vreugde, Zijn blijdschap, Zijn overwinningen en Zijn heerlijke zegeningen.

Wat je moet doen om vrij te worden
Wil jij vandaag uit jouw gevangenis komen? Dan is het belangrijk dat je:
1) degene vergeeft die jou iets heeft aangedaan;
2) de situatie overgeeft in Gods handen;
3) het loslaat;
4) verder gaat met je leven.

Doe wat God ook bij jou heeft gedaan. Pak al die rekeningen van iedereen die jou iets heeft aangedaan. En in plaats van het hen betaald te zetten, schrijf je er met grote letters op: ‘BETAALD’. Dan zul je echt vrij zijn!

‘Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God jouw zonden heeft vergeven om wat Christus voor jou deed.’ – Efeziërs 4:32

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, U weet wat mij allemaal is aangedaan. U kent mijn pijn, verdriet, boosheid, bitterheid en wraakgevoelens. Ik leg vandaag alles in Uw handen en ik laat het los. Ik vergeef iedereen die mij iets heeft aangedaan. Ik vergeet wat er in het verleden is gebeurd en ik strek mij uit naar de hoopvolle toekomst die U voor mij hebt. Ik stap vandaag uit mijn gevangenis. Dank U dat ik nu echt vrij mag zijn. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’

Tags:
Vorig artikel

Vrijheid zonder vrijheid

Volgend artikel

Bemoedigende Woorden