Voor wie is Jezus gestorven?

God heeft de mens perfect geschapen en met het doel om voor eeuwig te leven. God schiep de mens met een vrije wil. Hij wil namelijk dat de mens Hem vrijwillig liefheeft en gehoorzaamt, en niet uit verplichting.

De mens leefde eerst in harmonie met God en ze waren God gehoorzaam. Maar nadat ze verleid werden door de duivel, kozen zij ervoor om God ongehoorzaam te zijn. Op deze manier kwam de zonde en ook de dood de wereld in. De mens kan zichzelf niet redden van de gevolgen van de zonde. Dit zorgt ervoor dat de gevolgen van de zonde worden overgedragen van generatie op generatie. Hierdoor zijn alle mensen aangetast door de zonde.

De zonde is als een ziekte waar alle mensen mee te maken hebben. Als mens zijn we erg begaan met de ziekten die op ons afkomen. We willen beslist en zonder twijfel beter worden als we ziek zijn. Voor lichamelijke ziektes en kwaaltjes gaan we naar de dokter en nemen we medicijnen. En als we mentale problemen hebben, gaan we naar psychiaters en psychologen. We ondernemen alles om maar gezond te worden. We zijn zelfs begaan met anderen die ziek zijn. We bezoeken hen, blijven bij hen zitten, hebben medelijden met hen en huilen soms met hen mee.

Maar weet je wat vreemd is aan de ziekte van zonde? Hoewel deze ziekte ons vernietigt, zijn er toch veel mensen die niet van de zonde af willen. Ze vinden het heerlijk om te zondigen. Ze weigeren de redding aan te nemen die Jezus aanbiedt om ervan af te komen.

Jezus wil je genezen en redden
God wil je genezen van deze zondeziekte. Maar als je ‘nee’ zegt, kan Hij je niet genezen. Deze afwijzing van Zijn redding heeft Jezus niet tegengehouden om toch voor je te sterven aan het kruis. De Bijbel zegt:

‘God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ – Romeinen 5:8

Op het moment dat zonde nog in ons leven was en wij niets met God te maken wilden hebben, is Jezus voor ons gestorven. God heeft de mens zo lief dat Hij Zijn enige Zoon gaf, zodat wij gered kunnen worden van de zonde.

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Door Jezus kunnen wij eeuwig leven, ook al hebben wij het niet verdiend. Jezus stierf niet voor ons, omdat wij zo goed waren. Nee, Hij stierf voor ons, omdat wij vol zonden waren en er geen andere weg was om ons van deze verschrikkelijke zonde te redden.

Jezus overwon de macht van de zonde
De Bijbel leert ons dat Jezus als mens in de wereld kwam om te sterven voor ons die schuldig en ongehoorzaam waren aan God. Jezus overwon de zonde door te sterven aan het kruis op Golgotha. Jezus is overwinnaar van de zonde en door Hem kunnen wij zeggen: ‘Ik ben met Jezus overwinnaar!’

Er is veel slechtheid, maar de Heilige Geest is de vernietiger van alles wat slecht is. God wil en zal het slechte vernietigen. De duivel weet dat. Het punt is dat God wel de zonde wil vernietigen, maar niet de mens. Maar omdat de zonde in de mens zit, moet deze van de mens gescheiden worden.

God houdt van de mens en wil niet dat één mens verloren gaat. Daarom heeft Hij Zijn eigen Zoon als mens naar de aarde gestuurd. Jezus’ enige doel was om alle zonden te dragen aan het kruis van Golgotha en zo de macht van de zonde te overwinnen.

Lieve lezer, ook jij kan gered worden. God houdt van je en Hij wil niet dat je verloren gaat. Hij wil dat je voor eeuwig gered zal zijn. Daarom heeft Hij Zijn Zoon laten sterven aan het kruis. Op deze manier kan je gered worden van de dood, wat het gevolg is van de zonde.

Veel mensen willen niet toegeven dat ze zondig zijn en redding nodig hebben. Maar God ziet de mens en Hij zag dat IEDEREEN gezondigd heeft en dat IEDEREEN redding nodig heeft. Het maakt voor God niet uit of je goed probeert te leven of juist niet. Iedereen heeft de redding van Jezus nodig.

Het enige Medicijn
God wil die redding geven, maar wij als mens moeten ervoor kiezen om gered te worden. Het bloed van Jezus is het enige Medicijn dat ons kan genezen van de zonde. Als we Jezus’ redding aannemen, zal Zijn bloed ons schoonwassen van alle zonden.

Op deze manier heeft God een manier bedacht om de mens zondevrij te maken, zonder de mens te vernietigen. Zonder de zonde in ons leven kunnen we een rein leven leiden en God gehoorzaam zijn. De Bijbel zegt:

‘Als wij in het licht van God leven, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en wast het bloed van Zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden.’ – 1 Johannes 1:7

Het bloed van Jezus is ons Medicijn en werkt vandaag nog steeds. Maar zoals bij onze menselijke medicijnen, is het nodig dat je het inneemt, zodat het kan doen waartoe het gemaakt is. Wil je vandaag redding ontvangen? Dan moet je gaan geloven in de redding die Jezus voor ons heeft bewerkt. Geloof in Jezus’ offer en geloof dat Zijn bloed jou zondevrij maakt.

Jezus is voor jou gestorven aan het kruis, zodat jij gered kan worden. Maar Hij is niet dood gebleven. Jezus stierf voor ons en ging de hel in. Maar de dood, de duivel en de hel konden Hem niet overwinnen, omdat Hij zonder zonde was. Daarom kon Hij de dood overwinnen. Hij stond op uit het graf en leeft voor eeuwig!

Houd het niet voor jezelf
Stel: jij bent aangetast door een verschrikkelijke ziekte en je teert weg. Ik heb het medicijn om je te genezen, maar ik houd het voor mijzelf. Hoe zou jij dat vinden? Jij en nog veel andere mensen zouden wegteren en sterven, omdat ik het medicijn bij me thuis weglegde. Dat zou toch onaanvaardbaar en heel slecht zijn?

Lieve lezer, hetzelfde geldt voor jou als je het Medicijn, Jezus Christus die mensen geneest, verlost en bevrijdt, voor jezelf zou houden. Als je blijft zwijgen, zullen anderen niet weten waar en wat het Medicijn is. Je hebt het van God gekregen. Je hebt God aangenomen in je hart. Je leven is gereinigd, waardoor je vrede, rust en blijdschap hebt ontvangen en het eeuwige leven. Daarom moet je het Medicijn doorgeven aan anderen die ziek zijn, die verloren zijn in zonde en misdaden. Vaak onbewust zijn ze op zoek naar het Medicijn. Jij kan het hun aanbieden, waarna het aan hen is of ze het willen aannemen.

Gebed
Bid met mij mee

Grote God, wees mij alstublieft genadig en red mijn ziel. Ik heb spijt van mijn zonden en wil ze voor U niet verbergen. Ik belijd mijn zonden aan U. Ik geloof in Jezus Christus, die stierf aan het kruis voor de zonden van alle mensen, dus zeker ook voor mij. Zijn bloed reinigt mij van al mijn zonden. Ik neem Jezus aan als mijn Redder. Ik geloof het en dank U ervoor. Ik open heel mijn hart voor U en verberg niets voor U. Neem mij aan als Uw kind en help mij. Ik dank U en wil niet twijfelen, maar positief geloven met heel mijn hart, met heel mijn verstand en al mijn kracht, dat U mij hebt aangenomen als Uw kind. Ik dank U, loof U en prijs U in Jezus’ naam. Amen!

Lees ook: ‘Er is een geneesmiddel’

Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: Gladys Aylward DEEL 1