Voorspel de toekomst niet! DEEL 1

God kent het verleden, heden en de toekomst. Niets is voor Hem onbekend. Maar voor ons mensen is de toekomst onzeker. Wij kunnen de toekomst niet voorspellen. Daarom moeten wij op God vertrouwen. 

‘Terwijl zij zo bij elkaar waren, vroegen zij Hem: ‘Here, gaat U nu van Israël weer een vrij land maken, met een eigen koning?’ ‘Dat hoeven jullie niet te weten,’ antwoordde Hij. ‘Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’’ – Handelingen 1:6-8

Jezus was gestorven en weer opgestaan uit de dood. Nu staat Hij op het punt naar de Vader te gaan in de hemel. Zijn vrienden willen Hem natuurlijk van alles vragen. Ze vragen of Hij nu het koningschap van Israël gaat herstellen. Zij hadden een aards koninkrijk in gedachten, terwijl Jezus hun juist had laten weten dat het Koninkrijk van de Vader wereldwijd is. Niet bestaande uit materiële dingen, maar dat God woont en regeert in de harten van mensen. Zo zijn wij de tempels waarin Hij woont met Zijn Geest en bouwt Hij met ons één tempel in de Geest.

De Bijbel verbergt niet wat er in de toekomst zal gebeuren. Duizenden jaren geleden heeft God bepaalde gebeurtenissen al voorspeld en verschillende van deze gebeurtenissen zijn al in vervulling gegaan. Andere moeten nog in vervulling gaan. Eén van de dingen die nog staan te gebeuren, is dat Jezus zal terugkomen om Gods kinderen te halen. En Hij zal ook nog komen en Zijn plaats innemen in Jeruzalem op de troon. Maar wanneer dit zal gebeuren, weet niemand!

Er zijn mensen die een datum hebben genoemd, maar die dagen zijn gekomen en gegaan. Jezus zegt dat niemand weet wat God besloten heeft voor Zichzelf te houden.

De Bijbel zegt dat geen profeet of engel achter dit geheim kan komen en dat zelfs Jezus niet weet wanneer God deze dingen in vervulling zal laten gaan. Maar wij moeten leven alsof elke dag de dag kan zijn dat Jezus terugkomt. Met andere woorden: je moet altijd klaar zijn om Hem te ontmoeten.

Toekomstvoorspelling – in welke vorm dan ook – heeft God streng verboden. Ga nooit naar waarzeggers en dergelijke. Niet buiten, en ook niet binnen de kerk! De Bijbel zegt:

‘De volken waarvan u het land in bezit zult nemen, houden zich allemaal bezig met zaken als toverij en waarzeggerij. Maar de Here, uw God, zal niet toestaan dat u dat ook doet.’ – Deuteronomium 18:14

‘Zij verbrandden zelfs hun eigen kinderen op de altaren van Moloch, vroegen waarzeggers om raad, gebruikten toverkunst en verkochten zichzelf aan de goddeloosheid. Daarom was de toorn van de Here opgewekt.’ – 2 Koningen 17:17

‘Ik ontmasker de leugen-profeten. Ik laat zien dat de waarzeggers maar dwazen zijn. Ik laat zien dat de wijze mensen eigenlijk niets weten, maar dwaas zijn.’ – Jesaja 44:25 (BB)

‘Vraag niet aan de afgoden om hulp! De afgoden bedriegen. Wat de waarzeggers zeggen is niet waar. Zij kunnen jullie niet helpen. Daardoor dwalen de mensen rond als schapen die geen herder hebben en worden ze mishandeld.’ – Zacharia 10:2 (BB)

Lees in het volgende deel waarom wij niet bezig moeten zijn met het zoeken naar de datum van Jezus’ terugkomst.

Tags:
Next Post

Wat doe jij met problemen?