Voorspel de toekomst niet! DEEL 2

God houdt de gebeurtenissen die nog gaan gebeuren niet verborgen. Ze staan namelijk duidelijk in de Bijbel beschreven. Maar God heeft toekomstvoorspelling en het gaan naar waarzeggers verboden. Jezus zegt dat God de tijden wanneer bepaalde dingen gebeuren, in Zijn eigen macht houdt. Hij alleen bepaalt wanneer iets in vervulling gaat.

Waarom is het raden en voorspellen van de datum van de wederkomst van Jezus en het einde van de wereld verkeerd?

1. Het leidt ons af van de dingen waar we mee bezig moeten zijn
We hebben het vaker gehoord. Ze hebben de ‘Bijbelcode’ ontcijferd; een engel heeft hun een ‘boodschap van God’ gegeven. Zij hebben ‘inside information’ en weten dat waarvan Jezus Zelf zegt:

‘Wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het.’ – Mattheüs 24:36

Velen geloven hen en volgen hen. Hele levens en gezinnen worden totaal op z’n kop gezet en zijn met hele andere dingen bezig dan wat God wil. Daarna de totale desillusie en teleurstelling wanneer het niet waar blijkt te zijn. En wie krijgt meestal de schuld? God! Geloof hen niet! Houd hen op afstand en verwijder hen van je social media. Zoek God en wees Hem gehoorzaam!

2. Het is het begin van een nieuwe sekte en misleider
De definitie van een sekte is: ‘De gezamenlijke aanhang van een godsdienstige beweging die andere leerstellingen aanhangt dan de oorspronkelijke waaruit zij is voortgekomen. De term wordt vooral gebruikt wanneer de beweging werd gesticht door een leider met een nieuwe leer of openbaring.’

En zo is het! Als je iemand navolgt die de datum van het einde van de wereld voorspelt, geloof je die persoon meer dan je God en Zijn Woord gelooft. Hierdoor zijn er veel vreemde en gevaarlijke dingen gebeurd.

3. Je raakt erdoor betoverd
In de kern van het probleem zit ongehoorzaamheid en hoogmoed. Je hebt iets aangenomen van iemand en je wilt het heilige Woord van God niet daarboven plaatsen. Ik weet dat ze overtuigend lijken, aangezien zij de Bijbel vaak juist heel goed kennen en overkomen als een engel van het licht. Jezus waarschuwt voor de duivel die zich voordoet als een engel van het licht. De Bijbel zegt:

‘Opstandigheid is net zo erg als toverij, en koppigheid is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden.’ – 1 Samuël 15:23

Als je je niet laat terechtwijzen door de waarheid, raak je betoverd. Je komt vast te zitten in de leugen. Wat waarheid is, zie je als leugen en wat leugen is, zie je als waarheid.

4. De wereld wordt er niet door gered
Wij moeten boodschappers zijn van de waarheid, als kinderen van God die wandelen in het licht. Het is onze taak om de mensen te vertellen dat Jezus snel zal terugkomen en dat zij gered moeten zijn voordat Hij komt. Maar wanneer wij een datum noemen, veranderen wij het evangelie. Daarbij zal er nog meer veranderen. Er zullen steeds andere leugens bijkomen, omdat je je aan deze ene leugen wilt vasthouden. Je bent zelf misleid en je misleidt anderen om ook in hetzelfde web te komen. Kom eruit en laat de waarheid van God je vrijmaken!

Jezus geeft duidelijk aan dat dit niet voor ons is om te weten. Maar Hij zegt ook wat we wél moeten weten en kunnen hebben. Lees dit in het volgende deel.

Tags:
Next Post

Van slechte gewoontes naar vrijheid!