Voorspel de toekomst niet! DEEL 3

In de vorige delen hebben we het erover gehad dat niemand kan voorspellen wanneer Jezus terugkomt en wanneer het einde van de wereld zal zijn. God heeft ons verboden ons bezig te houden met toekomstvoorspellers en Hij heeft gezegd waarom dit zo gevaarlijk is.

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen.’ – Handelingen 1:8a

De Bijbel laat duidelijk weten welke geweldige gebeurtenissen er in de toekomst zullen plaatsvinden. Nooit heeft iemand buiten de Bijbel deze gebeurtenissen zo duidelijk kunnen omschrijven. Maar er is een ernstige waarschuwing om je niet bezig te houden met de data van deze dingen. Je moet NU doen wat God wil dat je NU zult doen! De dag om je te bekeren tot God is VANDAAG! Leef nu met, voor en door God en wees elk moment klaar om je Schepper te ontmoeten.

Jezus vertelt ons in hetzelfde stukje wat we wél moeten weten en kunnen hebben. We moeten de Heilige Geest ontvangen. De Geest van God geeft ons de kracht die alle kennis heeft. Jezus zei:

‘Hij is de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat ze Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen.’ – Johannes 14:17

1) De Geest van de waarheid
Alles wat in Hem is en wie Hij is, is waarheid. Hij zal nooit met leugens komen; Hij kan niet liegen. De Bijbel zegt:

‘God is geen man, dat Hij zou liegen, Hij verandert niet van gedachten zoals mensen doen. Heeft Hij ooit iets beloofd zonder Zijn belofte na te komen?’ – Numeri 23:19

Jezus zegt dat Hij de Waarheid aan ons bekend zal maken.

2) De kracht van God
Wat is een mens zonder de kracht van God? In eigen kracht kunnen wij de wil van God niet doen. De apostel Paulus zegt:

‘Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte en dat wil ik nu juist niet … Wat ben ik er ellendig aan toe! Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood?’ – Romeinen 7:18-19, 24

Gelukkig eindigt hij hier niet, want dat zou ons verder geen hoop geven. Paulus wordt een winnaar, omdat de kracht van God in hem komt!

3) De wijsheid van de Geest
God zegt dat Hij de wijsheid van de mens beschaamt. We denken het allemaal te weten, maar onze wijsheid valt in het niet in vergelijking met Gods wijsheid.

De mens denkt te weten hoe de wereld is ontstaan; hoe God eruitziet (of dat Hij helemaal niet bestaat); dat we macht hebben om leven te beginnen of te beëindigen; dat we met ons lichaam kunnen doen wat we willen, met wie we dat willen; dat we ons kunnen bezighouden met het occulte. En dit alles zonder verantwoording af te leggen. Wat denkt God van hen? Hij lacht hen uit om hun dwaasheid. De Bijbel zegt:

‘Waar blijven dan grote denkers, de godsdienstige leiders en de beroemde redenaars van deze tijd? Heeft God niet alle wijsheid van deze wereld als dwaasheid aan de kaak gesteld?’ – 1 Korinthiërs 1:20

Zonder de hulp van de Heilige Geest kun je het niet zien en begrijpen. Je kunt Jezus niet kennen als de Zoon van God en de Redder van je ziel, tenzij de Heilige Geest je ogen hiervoor opent. Deze wijsheid komt niet vanuit je verstand, maar van God.

Zoek ernaar om vol van de Heilige Geest te zijn. Bid ervoor en lees erover. In het volgende en laatste deel gaan we het hebben over wat wij moeten zijn.

Tags:
Next Post

Gods beloften over de Heilige Geest