Voorspel de toekomst niet! DEEL 4

Het is niet aan ons gegeven om alle dingen te weten die in de toekomst gaan gebeuren. Maar er is iets heel belangrijks wat wij wel moeten hebben: de Heilige Geest. En er is iets wat wij moeten zijn: Zijn getuigen!

Doe je het of ben je het?
Er is een groot verschil tussen iets doen en iets zijn. Jezus zegt niet zomaar dat wij iets moeten doen; Hij zegt dat wij iets moeten zijn. Het is niet de bedoeling dat ons leven heel anders is dan wat wij zeggen. Nee, zelfs zonder iets te zeggen moeten wij Zijn getuigen zijn.

Vaak denken mensen bij het lezen van de woorden van Jezus om Zijn getuigen te zijn, dat wij er maar onveranderd op uit moeten gaan om iedereen over Hem te vertellen. Maar Jezus verbood Zijn vrienden om te gaan getuigen zonder de vervulling met de Heilige Geest.

‘Toen Hij zo bij hen was, beval Hij hen Jeruzalem niet te verlaten. Jullie moeten wachten, zei Hij, op wat de Vader heeft beloofd, waarover Ik jullie gesproken heb.’ – Handelingen 1:4

Ons hele leven moet overgenomen worden door de Heilige Geest en wij moeten ‘vol van Hem’ zijn.

1) Je moet het nieuwe leven hebben
‘Wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen’. – 2 Korinthiërs 5:17

Je moet je bekeerd hebben tot God. Dat betekent: je rug keren naar het leven dat je leefde zonder God. Je laat je nu leiden door Gods Woord en Geest. Je doet wat goed is naar Zijn wil, en niet wat je zelf denkt dat goed is, of wat je vrienden en de wereld om je heen zeggen.

2) Je moet Hem kennen door ervaring
Om te weten wie God is, moet je natuurlijk je Bijbel lezen. Hij heeft vele namen die laten zien wie Hij is, wat Hij doet en wat Zijn karakter is en eigenschappen zijn. En door te lezen wie Jezus is, wat Hij deed en zei, leer je God echt kennen. Want Jezus is God, die tot ons kwam als mens om ons de Vader te laten zien.

Maar God wil naar ons toekomen en Zichzelf aan ons laten zien. Hij wil dat wat je leest over Hem, levend maken in je hart en ziel door Zijn Geest. Je weet niet alleen dat Hij redt, maar je bent door Hem gered! Je weet niet alleen dat Hij geneest, maar je bent door Hem genezen! Je weet niet alleen dat Hij voor je zorgt, maar Hij heeft voor je gezorgd. Nu BEN je Zijn getuige.

Wil iemand weten hoe het is om een kind van God te zijn? Dan kunnen ze naar jou kijken! Jij vertelt er niet alleen over; jij BENT het!

3) Je moet vertellen wat je hebt meegemaakt
Een getuige is iemand die vertelt wat hij gezien of gehoord heeft. Dus niet ‘van horen zeggen’. Jij hebt het meegemaakt en vertelt je eigen ervaring.

Een getuige zijn is niet moeilijk. Je vertelt gewoon wat Jezus voor jou heeft gedaan en hoe het je leven ten goede veranderd heeft. Je kan vertellen over de vrede die Hij je gegeven heeft, de blijdschap en de vele andere goede dingen die Hij in je leven heeft gedaan, enzovoort.

Lees de verhalen over hoe anderen getuigen van Hem zijn geweest en hoe God door hun getuigenis de wereld heeft veranderd. Hun getuigenis maakte dat anderen ook God gingen zoeken.

Wil je meer weten over hoe jij een getuige van Jezus kan zijn? Lees dan mijn boek: ‘Waarom wij Christus moeten blijven prediken’. Wil je meer weten over wat er allemaal nog gaat gebeuren volgens de Bijbel in de toekomst? Lees dan het boek van David Maasbach: ‘Wereldschokkende gebeurtenissen’.

Lees ook: ‘Getuigen van Jezus’

Tags:
Next Post

Gods beloften over de Heilige Geest