Voorwaarts gaan

Voel jij je gebroken en verslagen? Heeft het leven jou veel pijn en verdriet bezorgd, waardoor je gewoon niet vooruit kunt komen? Misschien ben je vastbesloten om al treurend door het leven te gaan. Weet dan dat God jou vandaag helemaal wil genezen en herstellen.

Genezer van gebroken harten
Overal om ons heen zijn er mensen met pijn en verdriet. Veel gezinnen weten niet wat te doen met de gebroken stukken van hun leven. Vooral jongeren hebben al zo veel meegemaakt en daarom hebben zij veel vragen. ‘Hoe kan ik weten dat God echt leeft?’ ‘Geeft Hij om mij?’ ‘Waar was God toen mijn vader mij verliet?’ ‘Waar was God toen mijn moeder onverwachts stierf?’

Overal om ons heen zien we de gevolgen van de zonde. Wij als christenen hebben zeker niet het antwoord op alle vragen. Maar één ding is zeker: de liefdevolle Vader wil bij ons zijn, ons bemoedigen en vertroosten. Hij is ook de Genezer van gebroken harten en levens.

Het verdriet van Jakob
Ik lees in de Bijbel over een vader die veel verdriet had meegemaakt in zijn gezin. Maar hij had ook Gods grote genade en wonderen in zijn leven ervaren. Je kunt dit verhaal lezen in Genesis 37 t/m 50.

Jakob had een groot gezin. Er was onenigheid onder zijn zonen. Dit had als gevolg dat de broers hun broer Jozef in een put gooiden en verkochten als slaaf naar Egypte. De broers slachtten een geitje en doopten Jozefs mantel in het bloed. Zij stuurden zijn mantel naar hun vader met de boodschap of hij dit herkende.

De broers bedrogen hun vader, zoals Jakob vroeger zijn eigen vader bedrogen had. Wist je dat God negatieve, zondige cyclussen van vroegere generaties wil en kan verbreken in de naam van Jezus?

Jakob herkende het kleed van zijn geliefde zoon Jozef en nam aan dat een wild dier hem verslonden had. Het zag er inderdaad hopeloos uit. Jakob wist niet dat zijn zoon nog leefde, en dat God hem aan het voorbereiden was voor Zijn hoogste doel.

Wat een geweldige bemoediging is dat ook voor jou wanneer je te maken hebt met gebroken stukken van je leven. Het is alsof je telkens geconfronteerd wordt met de hopeloze feiten. Maar dan mag je altijd weten dat God aan het werk is.

Dit doet mij denken aan onze generatie. Er zijn zo veel mensen wier leven kapot is door de gevolgen van de zonde. Zonder Christus ziet het er inderdaad hopeloos uit. Maar in Jezus is er hoop voor genezing en herstel, ook voor jou!

Laat God jouw verhaal schrijven
God is de Schrijver van de hoofdstukken van jouw leven. Hij vraagt of je Hem in alles wilt vertrouwen en de pen in Zijn hand wilt toevertrouwen. Jouw verhaal is nog niet af. Het is net als toen Jezus aan het kruis hing. Het leek alsof alle hoop vervlogen was en dat het droevig zou eindigen. Maar het verhaal was nog niet klaar. De Vader was bezig om de grootste overwinning te behalen voor jou en mij!

Het verhaal van Jakob was ook nog niet klaar. Maar iedere keer als Jakob naar de mantel vol bloed keek, werd hij er weer aan herinnerd dat hij zijn zoon verloren had. Iedere keer als je geconfronteerd wordt met je omstandigheden, denk je weer aan je moeilijkheden.

Op dat moment had God de pen in Zijn hand en was aan het werk. Maar Jakob zag dit niet. Al zijn zonen en dochters deden hun best om Jakob te troosten, maar dit weigerde hij. Hij zei:

‘Ik zal treuren om mijn zoon tot ik in mijn graf neerdaal.’ – Genesis 37:35

Door pijn en verdriet voelde het alsof zijn hart gestorven was. Het leven had voor hem weinig zin. Jakob kon niet vooruit komen.

Gods troost en bemoediging
Als wij met de pijnlijke feiten van het leven te maken hebben, hebben wij ook troost en bemoediging nodig van God. Veel mensen wijzen deze troost af, of ze weten niet hoe zij dit van God kunnen ontvangen. Als wij een persoonlijk relatie met Jezus hebben, mogen wij elke dag Gods troost en bemoediging ontvangen. God staat altijd klaar om ons te bemoedigen door Zijn Woord en ook door Zijn tegenwoordigheid (door het gebed).

Het is ongelooflijk dat God het juiste woord op het juiste moment kan geven. Dit kan tot ons komen door een persoon of in een samenkomst. Ik heb dit zo vaak meegemaakt. Zijn woord troost mij en maakt mij sterk. Zijn woord geneest de pijn van het moment en vult mij met vrede.

Ben je bij Jezus gekomen voor Zijn troost en bemoediging? Of heb je Zijn troost afgewezen? Soms laat de Here ons alvast vooruitgaan naar een plaats van duisternis, zoals Jozef. Dit doet Hij omdat er anderen in die duisternis zijn die helemaal niet weten hoe zij troost van God kunnen ontvangen en daardoor zouden omkomen. Het is daarom erg belangrijk dat wij deze troost van God ontvangen.

‘Alle eer en lof is voor God, de Vader van onze Here Jezus Christus en de bron van alle liefdevolle hulp. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen.’ – 2 Korinthiërs 1:3-4

Wanneer je pijn en verdriet hebt en door moeilijke omstandigheden heen gaat, ontvang je dan dagelijks troost van de God van troost? Of weiger je naar Hem toe te gaan? Ben je boos op God, omdat het leven anders is gelopen dan je had verwacht?

O, kom toch bij Hem met al je lasten en vermoeidheid. Hij zal je rust geven (Mattheüs 11:28). God heeft je lief en verlangt ernaar om Zijn werk te doen in jouw familie en in jouw generatie. Hij wil dat ook zij bij Hem komen en Hij wil Zijn doel vervullen.

Zijn jouw ogen gericht op de mantel vol bloed, of richt je jouw ogen op Jezus, de God van troost en verlossing? Heb je Zijn troost nodig? Kom bij Hem met al je moeilijkheden. Zit je vast in het verleden en weet je niet hoe je ooit vooruit kunt komen? Heb je vergeving van God ontvangen en heb je degenen vergeven die jou pijn hebben gedaan?

Op de bres voor een gebroken persoon of generatie
Een hongersnood in hun eigen land brengt de broers in Egypte om voedsel te kopen. Zonder het te weten, komen ze bij hun eigen broer terecht. God had ervoor gezorgd dat Jozef inmiddels onderkoning van Egypte was geworden.

Als slaaf verkocht, onschuldig veroordeeld tot de gevangenis, nu de onderkoning en het hoofd over alle voorraad en voedsel. Jozef herkent zijn broers en stelt hen op de proef om te zien of hun harten veranderd zijn.

Door alle moeilijkheden heen blijkt dat hun harten oprecht veranderd zijn. Jozef hoort hen spreken over de schuld die zij hem hadden aangedaan. Hij eist dat zij ook hun jongere broer Benjamin mee zouden brengen.

Vader Jakob is vastbesloten om zijn jongste zoon niet mee te laten gaan, uit vrees dat hij ook hem zou verliezen. Hij kan niet vooruit komen in zijn leven, want hij zit nog vast in zijn pijn van het verleden. Zijn zonen pleiten bij hun vader. Ruben en Juda zijn bereid om hun leven voor hun broertje op te offeren (Genesis 42-43).

Uiteindelijk geeft Jakob toestemming om Benjamin mee te nemen naar Egypte. Als het erop lijkt dat Benjamin misschien in Egypte moet blijven, springt Juda op de bres voor hem. Hij pleit met heel zijn hart en ziel voor zijn broertje Benjamin.

Dit is dezelfde man die voorstelde om Jozef te verkopen. Nu pleit hij voor Benjamin en stelt voor om als slaaf (in plaats van Benjamin) in het paleis te dienen. Hun harten zijn veranderd! Als Juda pleit voor zijn broer, maakt Jozef zichzelf aan zijn broers bekend. Op dezelfde manier zal ook God Zichzelf laten zien als wij op de bres staan voor een gebroken persoon of generatie.

Herstel, genezing en reünie
Aan het einde van dit verhaal zien wij herstel, genezing en reünie. Jakob verhuist met zijn hele familie naar Egypte. Onderweg stopt hij in Berseba om een altaar voor God te bouwen en Hem te zoeken. God bevestigt aan Jakob om de reis te ondernemen naar Egypte en belooft dat hij zijn verloren zoon weer zal zien.

Jakob is ook veranderd van hart. Hij had zo gauw mogelijk naar Egypte kunnen reizen om zijn geliefde Jozef te omhelzen. Nee, zijn zoon was niet meer het belangrijkste in zijn leven. Hij stopte, zodat hij God kon aanbidden en zoeken. Hij wilde horen wat God te zeggen had.

Wie staat op de eerste plaats in jouw leven? Als wij te maken krijgen met verdriet of verlies, blijkt meestal wie of wat prioriteit heeft in ons leven. God verlangt ernaar dat je voorwaarts gaat in het leven. Geloof dat negatieve cyclussen verbroken zullen worden.

Ontvang troost en bemoediging van de Here. Geloof dat God ook in jouw leven of het leven van je gezin zal herstellen en genezen. Door de beproeving en moeilijkheden kunnen wij weer dichter bij God komen. Daardoor verandert ons leven en kunnen wij hen vergeven die ons pijn gedaan hebben.

Vergeet niet dat Jakob jarenlang naar Jozefs mantel vol bloed keek, waardoor hij niet van zijn pijn kon afkomen. Richt je ogen op Jezus en Zijn bloed. Dit zal je bemoedigen en herstel brengen.

Er was een grote reünie (Genesis 46:29-30). Zij lachten en huilden samen! Jozef vergaf zijn broers al het kwaad dat zij hem aangedaan hadden.

‘Verwijt het jezelf niet, want God had er een bedoeling mee! Hij stuurde mij voor uit, zodat ik jullie levens kon redden … God heeft mij hierheen gestuurd om jullie en jullie gezinnen in leven te houden, zodat jullie kunnen uitgroeien tot een groot volk. Ja, God stuurde mij hierheen, niet jullie! … Ik geloof dat God jullie slechte bedoelingen heeft omgebogen tot iets goeds, want Hij heeft mij deze hoge positie gegeven, zodat ik de levens van vele mensen kon redden.’
– Genesis 45:5, 7-8; Genesis 50:20

Moed om vooruit te gaan
Dit doe mij ook denken aan Jezus, die ons alle zonden vergeven heeft. Op een dag zullen ook wij een hemelse reünie hebben. Dan zullen wij Jezus zien en iedereen die ons is voorgegaan. En wij zullen voor eeuwig bij Hem zijn!

Zodra wij de poorten van de hemel zullen binnenkomen, zal Hij alle tranen van onze ogen afwissen. Deze hoop is voor iedereen die Jezus heeft aangenomen als Redder en Heer. Dit geeft altijd weer moed om verder te gaan!

‘Als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen.’ – 1 Thessalonicenzen 4:16-18

Totdat die heerlijke dag aanbreekt, mag je de verlossing van Jezus Christus ontvangen. Zijn kracht om te redden, te genezen en te bevrijden is dezelfde vandaag en voor altijd! Wij gaan voorwaarts door Jezus die ons kracht geeft!

Lees ook: ‘Hier niet parkeren!’

Tags:
Next Post

Dit is mijn wonder: Hermes