lightstock_77206_small_user_2369604

Vraag & Antwoord: Knielen

Vraag:
Worden mijn gebeden sneller door God verhoord wanneer ik erbij kniel?

Antwoord:
Niet de lichaamshouding, maar de innerlijke houding is het belangrijkste bij het gebed. De Bijbel spreekt over zich buigen voor het gebed, knielen, met het gezicht op de grond voor God, maar ook over staande, zittende en lopende bidden. Elke houding is juist, zolang ons hart maar op God gericht is. Jezus bad zittende, staande, knielende en vooroverliggende. Mozes bad vaak met zijn gezicht naar de grond. David knielde vaak. De discipelen zaten in een zaal te bidden toen de Here hun gebed verhoorde en zij vervuld werden met de Heilige Geest. Elia bad met zijn gezicht tussen zijn knieën.

Ik geloof niet dat God wil dat we in een bepaalde houding bidden. God kijkt niet naar wat vanbuiten te zien is, maar naar het hart. 1 Samuël 16:7 zegt: ‘De mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk, maar Ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is.’

Tot slot zegt Jezus over het bidden: ‘Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belonen’ (Mattheüs 6:6).

Tags: