Vrede op aarde

Het leek definitief voorbij. Als een omgehakte boom, waar nooit meer iets moois of goeds uit voort kan komen. Vrede op aarde; dat kan toch nooit meer? Toch klinkt de kerstboodschap: vrede op aarde. Ook jij kan vandaag echte vrede in jouw hart krijgen.

Volmaakte vrede
Vrede lijkt alleen iets van vroeger. In het begin, toen God de hemel en aarde maakte, was er vrede op aarde. De verhouding tussen God en de mens en tussen de ene en de andere mens was volkomen goed. De mens was gemaakt om God en de medemens lief te hebben en te dienen. Adam en Eva, de eerste mensen, hadden God volkomen lief. En ook elkaar. Alles ademde vrede.

Maar helaas; ze kwamen in opstand tegen God. Ze aten van de vrucht die door God verboden was en waren ongehoorzaam. Dat is zonde. Weg was de vrede. God kon ook geen vredige relatie meer onderhouden met mensen. Want dan zou Hij de zonde moeten accepteren. Vandaar dat God de mens verdreef uit het paradijs: de hof van Eden.

Wij leven niet meer in vrede met God en onze medemensen. Het draait allemaal om onszelf. Wij willen vooruitkomen; de beste zijn; de meeste eer krijgen. Ten koste van Gods eer. En ten koste van andere mensen.

Een blijde boodschap
Toch stuurt God de Vader 2.000 jaar geleden, in de nacht, een engel met een blijde boodschap naar een paar herders. Net buiten Bethlehem, in het land Israël. Hij vertelt dat in Bethlehem een Kind is geboren, dat Jezus heet. Jezus betekent: ‘Redder’. En een koor van duizenden engelen zingt:

‘Ere zij God in de hoge. Vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven.’ – Lucas 2:14

Dit Kind, Zoon van de maagd Maria en tegelijk Zoon van God, brengt vrede. Hoe? Door de schuld van de mensen door de vingers te zien? Nee, door Zelf de straf te ondergaan die wij door onze zonden verdienen. Jezus zou voor de mensen lijden en sterven! Zo herstelt Hij de relatie van de mensen met God. En komt er weer vrede met God.

Als eerste zingen de engelen: Ere zij God in de hoge. God was niet verplicht Zijn Zoon te geven om de zonden van de mensen te dragen. Toch heeft God dit willen doen. Uit liefde. Daarom komt Hem eer toe.

Echte vrede door jezus
Daarna klinkt het: Vrede op aarde. Omdat de goede verhouding met God weer hersteld wordt. Nee, niet door onze goede bedoelingen en inspanningen. Elke dag zondigen we tegen God. En onze naaste hebben we ook niet altijd lief. We kunnen onze zonden nergens mee goedmaken. Daarom hebben wij geen echte vrede. Die krijgen wij alleen als God Zelf ons persoonlijk de zonden vergeeft. En als Hij ons hart en leven verandert.

Verlang jij naar vergeving, naar echte vrede? Echte vrede is onmogelijk als we blijven zondigen. Maar Jezus brengt vrede. Voor wie? We horen de engelen nog één keer zingen: bij de mensen die naar Zijn wil leven. God is blij met mensen die leven zoals Hij dat wil. Deze mensen hebben spijt van hun fouten en willen verlost worden van de zonde. Ook willen ze Jezus, de Vredevorst, kennen.

Vandaag biedt Jezus jou vrede aan. Hij zegt: Bekeer je en geloof het evangelie. Het evangelie is het goede nieuws van Jezus, die gezegd heeft:

‘Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven.’ – Johannes 3:36

Dit geloof gaat samen met bekering. Bekering betekent dat je hart en leven compleet veranderen.

Een nieuwe hemel en aarde
De situatie in deze wereld zal niet vrediger worden. De wereld wordt overheerst door angst en onzekerheid. Toch is er vrede en komt er vrede. Een vrede die diepe rust geeft. Een hemelse vrede en rust. Nu al in het hart van mensen. En later in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

Dank God dat Hij genadig is. Hij wil vandaag jouw zonden vergeven en jou rust en vrede geven. Vraag Hem om jou echte vrede in jouw hart te geven. Dan kan je het echte kerstfeest vieren, vol vrede en rust.

Tags:
Next Post

Mijn kerstgift