Wapenrusting

Vul je met Gods waarheid!

‘Bewapen je dus met al Gods wapens om je te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zul je, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Maak je klaar! Doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpantser van de rechtvaardigheid aan.’ – Efeziërs 6:13-14

Ons leven hebben we ingezet en gegeven voor Gods Koninkrijk. Een heel groot deel daarvan was het reizen van John om Gods liefde aan de wereld in nood te brengen. En mijn deel daarin was het thuisfront ‘draaiende’ te houden: gezin, kerk en werk.

Meestal was John 2 tot 3 keer per maand weg van huis. Vele wonderen en getuigenissen nam hij van al die plaatsen mee naar huis en wat was het geweldig om te horen en te zien hoe God werkt. En toen kwam de pandemie. Reizen werd onmogelijk, maar we konden nog steeds heerlijk aan het werk zijn voor de Heer en ook genieten van meer tijd met elkaar en het gezin.

Totdat corona ons ook persoonlijk raakte. John werd zo ziek en belandde in het ziekenhuis. Dat was een diep dal voor ons. We bevonden ons in zo’n onwerkelijke situatie. En het was van levensbelang om ons te vullen met Zijn waarheid. Dit was het moment om de gordel van de waarheid, waar Efeziërs 6 over spreekt, nog strakker en bewuster om te doen.

    • Zodat we geen angst en vrees zouden toelaten:
     ‘Wees niet bang, want Ik ben met je’
     (Jesaja 41:10).
    • Om ons te laten leiden door Hem en niet te zien op de omstandigheden:
     ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Johannes 14:6).
    • Om vrede en rust te houden, al ziet alles er somber uit:
     ‘Als de lasten je drukken en je vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal je rust geven’ (Mattheüs 11:28).
    • En we wisten ook dat ons leven in Zijn hand is:
     ‘U bepaalt hoelang ik leef’ (Psalm 31:16).

Toen de besmetting en het gevaar voorbij was, kwam er een andere aanval. Je moet weer die kamer van isolatie uit. Je bent bang om anderen te besmetten. Je bent zo fragiel en zwak geworden. Het was moeilijk en vaak ontmoedigend om weer energie en kracht op te bouwen.

Er waren momenten van strijd in onze gedachten. Ja, er was een geestelijke strijd te voeren en die moest overwonnen worden door de wapenrusting van God in te zetten!

De gordel van de waarheid waardoor er geen plaats is voor leugens, maar alleen voor de Waarheid. Het borstharnas van de rechtvaardigheid om ons hart te beschermen tegen de gevoelens die niet van God zijn. Het schild van geloof om ons te beschermen tegen de vurige pijlen die ons willen raken. De helm van de redding tegen negatieve gedachten. Het zwaard van de Geest, het Woord van God door elke dag heen: de ups en de downs. Voortdurend gebed in alles waar we doorheen gaan en in alles wat we voor Hem mogen doen. En aan onze voeten de schoenen van de bereidheid om het goede nieuws bekend te maken.

Eind november staat er weer een geweldige campagne op de agenda van John gepland. Het werk van God gaat altijd door. Wat ben ik dankbaar dat we daar nog steeds met hart en ziel een deel van mogen zijn.

– Godelief –

Lees ook: ‘Jouw speciale outfit!’

Tags: