lightstock_94884_small_user_4041861

Waarom bidden & vasten?

Omdat er meer is…
Ik geloof dat God meer heeft voor Zijn kinderen… en er is meer wat Hij wil doen door Zijn kinderen. Waarom ontbreekt het Zijn kinderen (de wederomgeboren christenen) aan kracht en weten zij niet de weg en richting die zij moeten gaan? Wat doen we met ons leven? Is er meer?

‘De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.’ Mattheüs 4:4

Waarom gebed en vasten?
Niets vervult ons hart meer, of opent onze geestelijke oren meer voor de stem van God dan gebed en vasten. We leven in veranderende tijden, die een grote uitdaging vormen voor ons als kinderen van God. Wij moeten Zijn stem horen en verstaan. Maar dit lijkt steeds moeilijker te zijn door het lawaai van de wereld. Zo veel dingen trekken aan ons en onze verlangens gaan naar zo veel dingen uit. Er is maar één manier om te vechten tegen al die andere verlangens en dingen: VASTEN.

‘Succes en overwinning behaal je niet door je school of werk, maar je krijgt het terwijl je een privégesprek met God hebt.’

Een privégesprek met God
Vasten is je geestelijke honger boven je lichamelijke honger plaatsen. Succes en overwinning behaal je niet door je school of je werk, maar je krijgt het terwijl je een privégesprek met God hebt. Jezus had altijd veel mensen om Zich heen. Toch was Hij iemand die heel veel tijd spendeerde in gesprek met God, de Vader. De Bijbel laat zien dat Hij meer privé met God sprak dan dat Hij met God sprak terwijl Hij met de mensen was. Maar wat Hij kon doen terwijl Hij met de mensen was, kwam doordat Hij zo veel tijd in privégesprek was met God! Zijn privégesprekken met de Vader gaven een stroom van demonstratie van Gods kracht. Zieken werden genezen, doden kwamen tot leven en een overvloed meer van wonderen.

– Wil jij de stem van je Schepper MEER horen?
– Wil jij Jezus beter en dieper kennen?
– Wil jij en verlang jij Gods richting en doel voor jouw leven te ontdekken?

7 GEBEDSPUNTEN

God wil jou ontmoeten
God kijkt niet neer op mensen. Hij verlangt ernaar om jou te ontmoeten. Hij wil dat jij, ik, POiNT!, The Blessing Churches en alle andere gemeenten en Gods kinderen in diepe relatie en communicatie met Hem zijn, zodat Hij ons allen kracht kan geven om Zijn Koninkrijk hier op aarde te zijn en te laten zien. Dus… laten we samen bidden, vasten en samenkomen om te zien wat God wil doen dit jaar!

Bekering & vergeving
Het begint altijd met bekering, een verandering in ons denken, een nieuwe levensstijl en reiniging van onze zonden. Bekering betekent: het in orde maken met God. ‘Als Mijn volk breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren.’ — 2 Kronieken 7:14

Opwekking in de kerk
God is in beweging. Het is onze taak om daarop te reageren. God zoekt naar mensen die Hem willen gehoorzamen. Echt gebed betekent: Gods wil ontdekken en met Hem meewerken om dit tot stand te brengen. ‘Wij zijn Gods medewerkers.’ — 1 Korinthiërs 3:9

Overgave aan God
God heeft een geweldig plan met jouw leven. Geef de gebieden in jouw leven waar jij moeite mee hebt, over aan God. Overgave opent de deur, zodat God kan werken in jouw leven. God zegt: ‘Ik weet welke plannen Ik voor jou heb. Met deze plannen heb Ik jouw geluk voor ogen … Ik wil jou weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ — Jeremia 29:11

Onmogelijke situaties
‘Bij God is alles mogelijk.’ — Mattheüs 19:26. Schrijf de volgende Bijbelteksten op een kaartje (of andere Bijbelverzen die je geloof opbouwen) en maak een lijst van noden. Bid dat God het onmogelijke zal doen!

Romeinen 8:15-17
Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn Geest in ons woont, roepen wij: ‘Abba! Vader!’ Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn.

Efeziërs 3:20-21
‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.’

Jeremia 29:11-13
‘Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb,’ zegt de Here. ‘Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’

Psalm 138:8
‘De Here zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt. Here, uw goedheid en liefde zijn eeuwig. Laat het werk dat U bent begonnen,niet halverwege ophouden.’

Filippenzen 1:6
‘Ik ben er zeker van dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede werk dat Hij onder u begonnen is, zal voltooien.’

Jozua 3:5
‘Toen droeg Jozua iedereen op zich te heiligen. ‘Morgen,’ zei hij, ‘zal de Here een groot wonder verrichten.’

De Heilige Geest en de oogst
De Heilige Geest is Gods belofte en cadeau voor jou. Hij is onmisbaar voor de Kerk en elke gelovige. Bid voor een grote honger naar de Heilige Geest in jouw binnenste. Bid ook voor een grote oogst van nieuwe zielen. Jezus zei: ‘Vraag de Landheer of Hij meer arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ — Mattheüs 9:38

Gezinnen, relaties en het verlorene
Veel christelijke gezinnen en huwelijken hebben dringend genezing nodig. Bid dat God een opwekking geeft in de gezinnen en relaties. Bid ook voor de wereld en het verlorene. Zo veel mensen leven zonder God. Jezus zei: ‘Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.’ — Lucas 19:10

Goddelijke genezing
God wil Zijn genezende kracht terugbrengen in de Kerk. Bid voor de zieke mensen in jouw omgeving. ‘Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.’ — Exodus 15:26. ‘De wonden in Zijn lichaam hebben ons genezen.’ — 1 Petrus 2:24

Tags:
Vorig artikel

Gebed: Bid met mij mee

Volgend artikel

De zachte, stille stem