Lifestyle - Waarom Hemelvaart & Pinksteren?

Waarom Hemelvaart & Pinksteren?

Hemelvaart en Pinksteren zijn de eerstvolgende hoogtijfeesten op onze christelijke kalender. Wat vieren we precies en waarom?

Op Hemelvaartsdag vieren we dat Jezus terugging naar Zijn Vader in de hemel. Dit gebeurde 40 dagen na Pasen. Na Zijn opstanding uit de dood verscheen Jezus meerdere keren aan Zijn volgelingen. We lezen over Jezus’ hemelvaart in het Bijbelboek Handelingen. Voordat Hij naar de hemel ging, sprak Jezus Zijn leerlingen nog een laatste keer toe:

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8

Hemelvaartsdag maakt dat we met verwachting uitzien naar de vervulling van de belofte van de Heilige Geest, wat we 10 dagen later vieren met Pinksteren.

Op de pinksterdag waren ze met 120 mensen samengekomen om te bidden. Plotseling kwam er een geluid uit de hemel en een windvlaag vulde het hele huis. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Zij werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen in allerlei vreemde talen te spreken.

Op die dag kwamen er wel 3.000 mensen tot bekering en lieten zich meteen dopen. Dit was de start van de eerste gemeente. De pinksterkerk zoals wij die vandaag kennen, vindt dus zijn oorsprong in het pinksterfeest. (lees Handelingen 2)

Onze christelijke hoogtijdagen
Het is belangrijk om tijdens de christelijke feestdagen op te gaan naar Gods huis. Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn door God ingestelde gedenkdagen. God wil graag dat Zijn kinderen samenkomen om te gedenken wat Hij voor ons heeft gedaan en Hem daarvoor te danken. Laten we in Nederland onze christelijke feestdagen in ere houden en op deze dagen als Gods kinderen massaal opgaan naar het huis van de Here!

Pinkstervuurdagen
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, starten we met de 12 Pinkstervuurdagen in het nieuwe Capitol. Elke avond hebben we een geweldige opwekkingsdienst met gezalfde sprekers. We sluiten af met de Pinksterfamiliedag op maandag 10 juni. Mis het niet! Kom met de hele familie en ervaar Gods wonderwerkende kracht!
De toegang is vrij!

Tags: