Boodschap - Waarom zou ik naar de kerk gaan

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

‘Waarom zou ik naar de kerk gaan? Ik kan toch ook thuis de Bijbel lezen en bidden?’ Veel mensen vragen zich af wat het nut is van het bezoeken van een kerk. Laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt.

‘Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.’ – Hebreeën 10:25

Wij horen bij het Lichaam van Christus
Natuurlijk is het goed om thuis de Bijbel te lezen en te bidden. God heeft ons zelfs de opdracht gegeven om ‘te bidden zonder ophouden’ (1 Thessalonicenzen 5:17). Maar ‘naar de kerk gaan’ houdt meer in dan tijd met God doorbrengen. Voor christenen is naar de kerk gaan het samenkomen met familie. De apostel Paulus vergelijkt het met ledematen die samen één lichaam vormen.

‘Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen en die delen doen niet allemaal hetzelfde. Zo is het ook met ons. Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij samen één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar.’ – Romeinen 12:4-5

Elke christen is deel van het Lichaam van Christus. En elk lid heeft unieke gaven en talenten. Door deze gaven met elkaar te delen, wordt het Lichaam sterker. Zo help je mee om samen de taak van de Gemeente te vervullen, namelijk om God te verhogen.

Waarom het belangrijk is om naar de kerk te gaan
Deze onderdelen vind je in de kerk
zoals God haar bedoeld heeft:

1) Fellowship
Als je regelmatig naar de kerk gaat, kan je deel worden van een ‘kerkfamilie’. Een gemeenschap van broeders en zusters in Christus, die oprecht om elkaar geven. Paulus beschrijft deze soort fellowship in zijn brief aan de Korinthiërs:

‘Elk deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen. Als één deel lijdt, lijden de anderen mee. En als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee als hij.’ – 1 Korinthiërs 12:26

Door als christenen voor elkaar te zorgen, krijgen we het veilige gevoel dat we bij een geestelijke familie horen. Ook eren we God door Zijn karakter aan de wereld te laten zien.

2) Samen God loven en prijzen
Toen God koning David redde van zijn vijanden, kon David zijn lofprijs niet voor zichzelf houden. Hij riep uit: ‘Laten wij samen de HERE grootmaken en zijn naam eren en prijzen’ (Psalm 34:4). In de donkerste uren van Zijn leven vroeg zelfs Jezus drie van Zijn beste vrienden om samen met Hem ‘te waken en te bidden’ (Mattheüs 26:41). Natuurlijk is God blij met onze persoonlijke lofprijs. Maar er zijn momenten dat het nodig is dat we onze grote God samen met onze broeders en zusters loven en prijzen. Jezus heeft beloofd:

‘Als twee of drie mensen bij elkaar zijn omdat zij bij Mij horen, ben Ik bij hen’ – Mattheüs 18:20

We verhogen God door als gelovigen samen over Zijn grootheid te spreken. Het maakt God blij om in ons midden te zijn.

3) Persoonlijke groei
We weten dat persoonlijke Bijbelstudie en gebed onmisbaar zijn om geestelijk te groeien. Maar goed contact met andere christenen is net zo belangrijk. God heeft ons de opdracht gegeven om ‘… elkaar aan te sporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen … en niet uit onze samenkomsten weg te blijven …’ (Hebreeën 10:24-25).

Door regelmatig andere christenen te ontmoeten, word je bemoedigd in je dagelijkse wandel met Christus. Je krijgt Bijbels advies op moeilijke gebieden in je leven. Ook word je uitgedaagd door het voorbeeld van meer volwassen christenen.

4) Bediening
Paulus vertelt ons dat God ‘voorgangers en onderwijzers heeft gegeven, die met elkaar de christenen moeten klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente, het Lichaam van Christus, zal groeien en sterk en volwassen zal worden’ (Efeziërs 4:11-12).

Door naar de kerk te gaan, ontvangen we de instructies van getrainde voorgangers en leraren. Zij helpen ons om te dienen in de wereld en in de gemeente. We hebben niet alleen de verantwoording om het evangelie naar buiten te brengen in woord en daad. Ook is het onze taak om de andere delen van het Lichaam van Christus te dienen.

‘Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken’ – 1 Thessalonicenzen 5:11

Regelmatig contact met andere gelovigen biedt veel mogelijkheden. Denk aan een woord van bemoediging, een luisterend oor, een helpende hand. Hiermee kun je anderen zegenen, maar je kunt dit ook ontvangen wanneer je zelf een nood hebt.

Kom ’s naar de kerk!
The Blessing Churches staan midden in de maatschappij en hebben een belangrijke plaats en invloed in het leven van nu. Geen dode kerk, maar een levende relatie met God door Jezus Christus. Je vindt er mensen van alle leeftijden en achtergronden. Sommigen zijn in het geloof opgevoed, anderen hebben God nog maar net leren kennen.

Iedere Blessing Church heeft een geweldig kinderprogramma onder de naam All Kids 1st en een actief jeugdprogramma genaamd POINT. Er is altijd een goed, opbouwend en positief woord van hoop vanuit de Bijbel; gelegenheid voor gebed voor genezing, bevrijding, voorziening en wonderen; heerlijke zang en muziek; gezellige fellowship met anderen in het geloof, en Bijbelse counseling.

Kom eens langs in een van onze Blessing Churches! Jij bent van harte welkom! Klik hier voor de  tijden en adressen.

Gebed
Bid met mij mee

‘Lieve God, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, Jezus. Dank U dat U van mij houdt met een eeuwige liefde. Ik besef dat de Kerk een instelling van U is. Ik neem vandaag de beslissing om actief deel te zijn van het Lichaam van Christus, de Gemeente. Ik wil trouw zijn in de gemeente waar U mij geplaatst heeft. Help mij om mijn gaven en talenten in te zetten om Uw Lichaam te dienen en sterker te maken. In Jezus’ naam. Amen.’

Tags: