Wat betekent kerstfeest voor jou?

Heb jij er eigenlijk wel eens bij stilgestaan wat kerstfeest voor jou betekent? Misschien een paar gezellige vrije dagen die gevuld worden met een speciaal kerstdiner, het geven van cadeaus en het kijken naar leuke kerstfilms. Of betekent het uitrusten en bezoekjes afleggen aan vrienden en familieleden. Misschien een leuk reisje naar het buitenland.

Of… is kerstfeest voor jou juist een tijd van eenzaamheid? Het wanhopig zoeken naar een manier om vanuit je krappe inkomen een cadeautje te kopen voor je kinderen. Een tijd waarbij je juist meer voelt dat je alleen bent en er niemand is die echt om je geeft.

Misschien herinnert kerstfeest jou aan een of andere dramatische gebeurtenis in het verleden. Of ben je door corona een dierbare verloren, waardoor je tegen de gezellige kersttijd opziet. Wat ben ik blij dat mijn schrijven in jouw handen is gekomen en dat je dit mag lezen. Want kerstfeest heeft een veel diepere en grotere betekenis!

Bij het kerstfeest gaat het namelijk niet om ‘de buitenkant’. Als dat zo zou zijn, dan zou het overgrote deel van deze wereld nooit echt kerstfeest kunnen vieren. Het kerstfeest zou geen enkele waarde hebben voor de armen, de vervolgden, de ernstig zieken en de wanhopigen, enzovoort.

Zonder twijfel zijn er ook mensen die dit lezen die geen vrede, rust en blijdschap in hun hart hebben. Mensen die angstig en bevreesd zijn en geen uitweg meer zien. Er zijn mensen die met diepe wonden in hun hart rondlopen en niet beseffen dat God bestaat en hen zou kunnen helpen. Mensen die teleurgesteld zijn in andere mensen en misschien ook wel in zichzelf.

Er zijn zelfs mensen bij wie het materieel gezien heel goed gaat, maar die toch een leegte in hun hart hebben. Ze proberen deze leegte te vullen met allerlei bezigheden, tot en met drugs en alcohol. Er zijn er die godsdienstig zijn en trouw naar de kerk gaan, maar zich toch ver van God verwijderd voelen.

Misschien hoor jij wel bij een van deze groepen mensen. Ik wil graag dat je weet dat het niet toevallig is dat je dit leest. Het is de liefde van de levende God die jou zoekt en je wil bereiken met de woorden dat God heel veel van jou houdt. Als jij echt een blij kerstfeest wilt vieren, ja, het beste kerstfeest van jouw leven, geef dan vandaag jouw hart aan Jezus.

De levende God gaf ons op dat eerste kerstfeest het mooiste cadeau dat je maar kunt bedenken. In de Bijbel staat een prachtige tekst die Gods grote liefde voor jou samenvat. Daar staat:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat IEDER (dat ben jij, ik en iedereen) die in HEM gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

De commercie laat de echte betekenis van het kerstfeest weg en bedekt het met een sausje van allerlei plaatsvervangende middelen.

Maar wanneer je Jezus Christus, Gods Zoon, die de Weg, de Waarheid en het Leven is, toelaat in je bestaan, begrijp je pas echt dat het ware kerstfeest het feest is van Gods Liefde, Leven en Licht. Dan zal dit jaarlijks terugkerende feest meer inhouden dan alle oppervlakkigheid van dit aardse bestaan dat ergens een keer ophoudt.

Het zal betekenen: nieuw leven, een hoopvolle toekomst, echte vrede, rust, blijdschap en echte vrijheid. Niet door de afwezigheid van de problemen en moeilijkheden van het leven, maar door de aanwezigheid van Jezus Christus in jouw leven. Maak jezelf alsjeblieft niet wijs dat je God niet nodig hebt in je leven. Houd jezelf niet voor de gek door te zeggen dat je ook zonder Jezus bij God in de hemel kunt komen. Want de Bijbel zegt dat dat onmogelijk is!

Maar God heeft jou zo lief dat Hij door Zijn Zoon Jezus een weg naar jou gemaakt heeft. Hij wil in jouw hart, in jouw denken en in jouw leven komen. Hij klopt nu, terwijl jij dit leest, op de deur van jouw hart en vraagt heel vriendelijk: ‘Mag Ik in jouw leven komen?’

Misschien denk jij nu wel: nou, niet bij mij hoor, want ik heb heel wat dingen in mijn leven gedaan die verkeerd zijn. Of je denkt dat God toch niet om jou geeft. Maar God liet Zijn Zoon niet geboren worden in een prachtig paleis, maar in een eenvoudige stal. God liet het grote wonder van de geboorte van Jezus niet eerst weten aan de godsdienstleiders van die tijd, maar aan eenvoudige herders die in het veld de wacht hielden over hun schapen.

Ik hoop dat mijn schrijven jouw hart heeft mogen raken en dat je vandaag je hart zal openen voor Jezus. En dat niet alleen, maar dat je zal zeggen:

‘Here Jezus, kom alstublieft nu in mijn leven. Reinig mijn hart en geweten van alles wat niet goed is. Dank U dat ik erop mag vertrouwen dat U voor mij zult zorgen. Dank U dat ik niet bezorgd of bang hoef te zijn voor wat dan ook, omdat U altijd bij mij bent. Ik dank U voor dit nieuwe begin en seizoen in mijn leven. Dank U voor alles wat U voor mij hebt gedaan. In Jezus’ naam. Amen.’

Lees ook: ‘Christmas Carols’

Tags:
Next Post

Nieuw Leven Kerstmagazine