Wat-christenen-geloven

Wat christenen geloven

Bijna een derde van de wereldbevolking zegt ‘christen’ te zijn. Maar wat houdt dit eigenlijk in? Wat geloven christenen?

Voor sommigen is het christelijke geloof traditie, voor anderen een politiek standpunt. Velen zijn lid van een kerkelijke gezindheid dat valt onder het ‘christendom’. Voor anderen laat het christen-zijn zien wat ze níet zijn – geen hindoe, atheïst of moslim bijvoorbeeld.

Maar er zijn ook christenen die hun geloof gebaseerd hebben op Gods Woord, de Bijbel. Ze geloven dat Jezus Christus hun leven vandaag en hun eeuwige toekomst heeft veranderd.

De basis van ons christelijk geloof
Drie grote historische gebeurtenissen zijn de basis van het christelijke geloof.

1) Christenen geloven in het kerstfeest

Toen Jezus, door de Heilige Geest, uit de maagd Maria werd geboren, werd God Zelf mens.

Wat is de boodschap van het kerstfeest?
Wie had kunnen bedenken dat God, de Schepper van het universum, een beperkt mens zou worden? Toch heeft de Bijbel eeuwen daarvoor al voorspeld dat de Christus, de Messias, uit een maagd geboren zou worden en ‘Immanuël’ genoemd zou worden, wat betekent ‘God met ons’ (Jesaja 7:14).

Verder voorspelde een engel voor Jezus’ geboorte:

‘Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent ‘God redt’. Want Hij zal Zijn volk redden van de zonden’ (Mattheüs 1:21).

2) Christenen geloven in Goede Vrijdag

Dertig jaar later, na een bediening van drie jaar, werd Jezus veroordeeld tot de dood aan een Romeins kruis.

Wat is de boodschap van Goede Vrijdag?
De profeet Jesaja had jaren daarvoor al voorspeld dat de Messias zou sterven voor de zonden van de mens. Hij schreef:

‘Wij zijn het die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem!’ (Jesaja 53:6).

Welke redder zou dat vrijwillig doen? Jezus zei:

‘Ik geef Mijn leven en zal het later terugnemen. Niemand berooft Mij van het leven, Ik geef het uit eigen vrije wil. Want Ik kan en mag Mijn leven geven en het terugnemen’ (Johannes 10:17-18).

Wat motiveerde Hem om dit te doen? De vreugde om mensen weer in een goede relatie te brengen met Zijn Vader. Dit deed Hij door de straf voor hun zonden te betalen, zodat zij eeuwig leven kunnen hebben en deel kunnen worden van Gods familie.

Jezus zei dat Hij niet gekomen was ‘om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van de ondergang te redden’ (Johannes 3:17). Met andere woorden: om de mensheid te redden van zonde, dood en Gods oordeel over zonden.

3) Christenen geloven in Pasen

Na drie dagen in een graf te hebben gelegen, stond Jezus Christus op uit de dood. De apostel Paulus vatte het goede nieuws als volgt samen:

‘Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is dit: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de Boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond. Hij is gezien door Petrus en daarna door de twaalf apostelen samen. Later is Hij gezien door vijfhonderd van Zijn volgelingen tegelijk’ – 1 Korinthiërs 15:3-6

Wat is de boodschap van Pasen?
De Joodse religieuze leiders en Jezus’ discipelen wisten dat Hij gezegd had dat Hij ‘op de derde dag’ uit de dood zou opstaan. Toch verwachtte niemand dat Hij die profetie letterlijk zou vervullen. Toen Zijn discipelen hoorden dat Jezus uit de dood was opgestaan, konden ze het niet geloven (Marcus 16:10-11).

Toen de opgestane Jezus plotseling aan hen verscheen, waren ze doodsbang (Lucas 24:36-37). Maar toen ze eenmaal overtuigd waren, veranderden diezelfde discipelen in moedige getuigen van Jezus’ opstanding. Ze waren zelfs bereid om hun leven te geven als ooggetuigen van de opgestane Jezus.

Wie is een ware christen?
Betekenen deze drie gebeurtenissen iets voor jou persoonlijk? Om een echte christen te worden, moet je tot God komen door Jezus Christus. Hij kwam naar de aarde om voor jou te sterven, en is daarna opgestaan uit de dood.

‘Er is maar één God en er is maar één Bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling Zijn leven gegeven heeft’ – 1 Timotheüs 2:5-6

Geloof jij dat Jezus Gods Zoon is en dat Hij voor jou is gestorven? Als jij dit gelooft, kan jij vergeving van zonden en eeuwig leven ontvangen. Wil jij het vandaag in orde maken met God? Kom dan tot Hem op de enige manier die Hij mogelijk heeft gemaakt: door het geloof in Jezus. Bid het volgende gebed mee:

Gebed

‘Here God, dank U dat U mij vergeving aanbiedt, ook al verdien ik dit niet. Ik geef toe dat ik een zondaar ben. Vanaf nu vertrouw ik op Jezus Christus voor de vergeving van mijn zonden en voor de gift van eeuwig leven. Ik dank Hem dat Hij in mijn plaats is gestorven. Vanaf nu wil ik dat mijn leven waarde heeft voor U. Dank U! Amen.’

Tags:
Vorig artikel

Elke dag is vrijdag

Volgend artikel

Het verhaal van Samuel Lee