Lifestyle - Ik heb een mening. Jij ook?

Ik heb een mening. Jij ook?: Wat geloof jij?

In de serie ‘Ik heb een mening! Jij ook?’ beantwoorden we een paar belangrijke vragen vanuit de Bijbel, het Woord van God. Deze keer is de vraag: ‘Wat geloof jij?’

Er is zo veel religie. Voor de ongelovigen is het allemaal min of meer hetzelfde. Zij zeggen: Alle religies hebben iets ‘goeds’ in zich. We noemen ‘Hem’ anders, maar we bedoelen allemaal dezelfde God. Verschillende wegen die allemaal bij ‘God’ uitkomen.

Uiteindelijk komen we allemaal in de hemel, of: ‘Na de dood is er niets’. Deze manier van denken is niet nieuw. Helaas zijn zulk soort gedachten ook de kerk binnengekomen. Hierdoor is de kerk de kracht van haar boodschap kwijtgeraakt. Maar de Bijbel is heel duidelijk.

Onze christelijke wortels liggen in het joodse geloof. Wij bidden tot de God van Abraham, Isaak en Jakob. Hij is de Maker van hemel en aarde en de mens. De God van Israël is ook onze God. In de Bijbel vind je de geschiedenis van de mens en het Joodse volk. Ook lezen we de woorden die door Gods profeten gesproken zijn. Hierdoor spreekt God tot ons vandaag.

In de Bijbel vinden wij het verleden, heden en de toekomst duidelijk beschreven. Het verschil tussen het traditionele jodendom en ons, is dat wij Jezus Christus hebben aangenomen als de vervulling van alles wat God heeft gezegd over de komende Redder van de mensheid.

De joden leven eigenlijk nog in het Oude Testament en wachten op Zijn eerste komst. Wij hebben ook het Nieuwe Testament aangenomen en verwachten Zijn tweede komst (beide staan duidelijk in de Bijbel, in het Oude en Nieuwe Testament).

Het joodse geloof is de oudste ‘godsdienst’ in de wereld. Maar het is nooit Gods bedoeling geweest dat Zijn relatie met de mens een godsdienst zou worden. Met godsdienst krijg je religie, een dode god, menselijke rituelen en uiterlijke show.

Oh, vergis je niet, mensen zullen vechten voor hun godsdienst en ervoor sterven. Kijk maar in de wereld wat een ellende godsdienst heeft gebracht. Je kunt godsdienstig zijn zonder enige relatie met God te hebben. De god van de hindoes, moslims, boeddhisten enz. is NIET dezelfde als de God van Abraham, Isaak en Jakob. En er zijn NIET vele wegen om bij Hem te komen.

Lees hoe duidelijk God het Zelf zegt, als Hij ons de tien geboden geeft:

‘Ik ben de HERE, jouw God, die jou uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Je mag geen andere goden aanbidden dan Mij. Je mag geen beeld of afbeelding maken van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.’
– Exodus 20:1-4

Jeremia zegt:

‘Kan een mens zijn eigen god maken? Ja, alleen zijn zij geen echte goden.’ – Jeremia 16:20

Nog veel teksten zijn er waar God ons waarschuwt geen andere, zogenaamde goden achterna te lopen, omdat het helemaal geen goden zijn. We zien helaas door de geschiedenis heen dat Gods volk dit wel heeft gedaan. Zij hebben zelf goden gemaakt (denk aan het gouden kalf in Exodus 32). Of ze begonnen de goden van andere volken te aanbidden.

In Deuteronomium 32:15-20 lezen we heel duidelijk wat het effect hiervan is:

‘In hun overvloed vergat Israël zijn God en keerde hun Redder de rug toe. Israël ging andere goden achterna en wekte zo de boosheid van de HERE op, want Hij is een jaloerse God. Het volk bracht offers aan boze geesten, nieuwe goden die nog nooit eerder waren aanbeden. De Israëlieten hadden geen oog meer voor de Rots, Die hen had gesteund en vergaten dat God hen had gemaakt. De HERE zag wat zij deden en kreeg een afkeer van hen! Hij zei: ‘Ik trek Mij van hen terug, dan zullen we eens zien wat van hen terechtkomt!’’

Als je verder leest, zie je alle ellende die hen daardoor overkomt: ziekte, honger, ruzie, oorlog, geweld, verlies, gevangenschap enz.

Waarom wil Nederland en Europa niet zien en erkennen dat wij in alle ellende zitten, omdat wij de God van Abraham, Isaak en Jakob verlaten hebben en andere goden hebben binnengehaald? We hebben ze de vrijheid gegeven en zijn ze achternalopen, terwijl ze helemaal geen goden zijn!

We hebben Zijn Woord en Zijn wetten de rug toegekeerd en leven zoals we zelf goed vinden. Veel kerken zijn dood vanbinnen, omdat zij lauw zijn geworden. Zij hebben de waarheid samengevoegd met de wereld. Maar gelukkig niet iedereen! Er zijn nog christenen die in de levende God geloven, Hem kennen en Zijn Woord en wil navolgen.

In wie geloof jij? Welke leefregels volg jij na? Ken jij God? Ken jij Zijn Woord en leef je daarnaar? Stel toch vragen en ga God zoeken met alles wat in je is. Ga de Bijbel echt lezen en ontdek wie Hij is en wat Hij zegt.

Wees niet religieus en zit niet vast in een dode godsdienst. Ga echt geloven en sta voor de waarheid. Door jonge mannen en vrouwen die de echte, levende God gingen zoeken en dienen, heeft God de wereld kunnen veranderen!

Tags:
Next Post

De kracht van zegen en hoop