Boodschap - Wat God vandaag voor u wil doen

Wat God vandaag voor jou wil doen!

Wat God voor ons kan doen, is alleen belangrijk als we geloven dat Hij het ook wil doen. In het Woord van God, de Bijbel, vind je alles wat God vandaag voor jou wil doen!

Is het Gods wil?
In het Woord van God geloven is God geloven. Twijfelen aan wat God zegt, is twijfelen aan Zijn Woord. Twijfelen aan Zijn Woord is twijfelen aan God. Vaak zeggen mensen: ‘Ik geloof wel dat God het kan doen, maar ik weet niet of Hij het ook wil doen.’ Maar Jezus is gekomen om ons de wil van God de Vader te laten zien. Door het levende Woord van God (Jezus) weet ik dat God niet alleen dingen kan doen, maar ook wil doen. Als wij tenminste geloof hebben.

In Mattheüs 8 lezen we over een melaatse die voor Jezus op de knieën viel en zei: ‘Here, als U het wilt, kunt U mij genezen.’ Jezus raakte de man aan en antwoordde: Ik wil het. Word weer gezond.’ En meteen was de melaatsheid verdwenen.

O, als je eens wist hoe graag God Zijn bekwaamheid wil gebruiken om jou te redden, te genezen, te bevrijden en te zegenen! Wat God kan doen, wil Hij doen. En om het wonder te weten van wat Hij wil doen, zul je het wonder moeten weten van wat Hij kan doen!

Wat God voor jou kan doen
God heeft Zijn bekwaamheid na de schepping niet in een kluis opgesloten. Hij heeft het aan ons laten zien. Jezus zei: ‘Ik moet de werken doen van Hem die Mij gestuurd heeft’ (Johannes 9:4). En Hij genas de blindgeboren man. Toen Jezus van Nazareth de man genas die 38 jaar lang verlamd was, wilden de Joden Hem doden. Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt voortdurend en Ik dus ook’ (Johannes 5:17). Jezus deed altijd de wil van de Vader. Petrus zei over Jezus: ‘Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem’ (Handelingen 10:38).

Geloof voor vandaag
Vaak zijn we als Martha (lees Johannes 11). Jezus kwam pas toen haar broer Lazarus al vier dagen dood was. Martha zei: ‘Here, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn.’ Jezus zei: ‘Je broer wordt weer levend, Martha.’ Ze antwoordde: ‘Ja, dat weet ik. Hij zal weer levend worden als hij op de laatste dag uit de dood terugkomt.’ Met andere woorden: Martha had wel geloof voor gisteren en morgen, maar niet voor vandaag. Wij hebben de grootste moeite om te geloven dat God ook vandaag kan doen wat Hij gisteren deed en morgen zal doen.

Daarna liet Hij Martha en ons allemaal een van de grootste geheimen van Gods kracht zien. Hij zei: ‘Ik geef de doden het leven terug. Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is.’ Hij is de grote ‘Ik Ben’. Niet ‘Ik was’, of ‘Ik zal worden’, maar altijd ‘Ik Ben’. Hij is de grote Onveranderlijke. Hebreeën 13:8 zegt: ‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.’ Jezus liet Martha zien: ‘Niet alleen gisteren of morgen, maar iedere dag Ben Ik die Ik zal zijn.’

God is een goede God. Hij heeft jou lief! Hij wil jou helpen en Hij kan jou helpen. Hij deed het voor anderen. Hij wil het ook voor jou doen. Laat Hem toe in jouw leven. Duw de grote steen van ongeloof weg van wat volgens jou niet meer mogelijk is. Geloof: Jezus wil jou vandaag redden. Jezus wil jou vandaag genezen. Jezus wil jou vandaag bevrijden!

Tags: