Wat-is-een-christen-2

Wat is een christen?

Wat is de echte betekenis van het woord ‘christen’? De naam ‘christen’ had vroeger een hele belangrijke betekenis. Door de vele nare dingen en misbruiken binnen het christendom, heeft het woord ‘christen’ veel van zijn waarde verloren. ‘Christen zijn’ was altijd ‘een voorbeeld zijn’.

Wat is een echte christen?
Oorspronkelijk werd de naam ‘christen’ gebruikt voor de mensen die door Jezus een radicale verandering in hun leven hadden meegemaakt. Het woordenboek zegt dat ‘christen’ betekent: ‘als Christus’. Dat is de echte betekenis van het woord ‘christen’.

De volgelingen van Jezus Christus waren door de verandering in hun leven anders dan de rest van de mensen in die tijd. Ze waren zelfs zo anders dat er een naam voor hen gezocht werd. Ze noemden elkaar bijvoorbeeld broeder en zuster. Ze leefden afgezonderd van de wereld, omdat ze niet meededen met de zondige gewoontes.

Op een gegeven moment werden ze bekend, omdat ze Jezus volgden. Welke naam kon men nu beter bedenken voor die groep die anders was, zij die Jezus Christus volgden, dan de naam ‘christen’? En dus lezen we in het boek Handelingen dat de volgelingen van Jezus voor het eerst christenen genoemd werden in Antiochië. Deze benaming wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt.

‘Daar waren zij samen een heel jaar bij de volgelingen van Jezus te gast en gaven vele mensen onderwijs. In Antiochië werden de volgelingen van Jezus Christus voor het eerst ‘christenen’ genoemd.’ – Handelingen 11:26

Helaas is de ware betekenis van de naam ‘christen’ verloren gegaan. Overal wordt het etiket ‘christen’ op geplakt. Het Westen is zo goddeloos als maar kan. Er worden wetten aangenomen die lijnrecht tegen de wetten van God ingaan.

Als we het over afgoderij hebben, denken we meestal aan landen waar ze voorwerpen en beelden aanbidden. Maar het Westen zit ook vol met afgoden en goddeloosheid. Toch noemt men het Westen ‘christelijk’, omdat we christelijke fundamenten en veel kerken hebben.

Maar kijk eens naar al die predikanten, dominees en priesters. Velen geloven niet eens in het echte evangelie! Men kan Nederland en Europa niet langer ‘christelijk’ noemen!

Is het terecht dat men op van alles en nog wat het etiket ‘christelijk’ plakt? Nee, want een christen is een mens die de bewuste keuze heeft gemaakt om Jezus aan te nemen als Redder en Verlosser in zijn leven. Het zijn mensen die de radicale keuze hebben gemaakt om Jezus Christus als hun voorbeeld te volgen en te dienen. Het zijn mensen die de zonde en de wereld de rug hebben toegekeerd en leven als Christus, tot eer en glorie van Jezus.

Jezus noemt de mensen die gekozen hebben om de zonde achter te laten en daardoor een verandering in hun leven hebben meegemaakt, ‘opnieuw geboren’. Jezus legt uit wat Hij daarmee bedoelt:

‘Niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, als hij niet geboren wordt uit water en Geest. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat Ik zei dat u opnieuw geboren moet worden.’ – Johannes 3:5b-7

Als je opnieuw geboren wordt, dan ben je anders. De keuze die je hebt gemaakt, maakt dat je hart anders wordt. Je wordt een ‘christen’! Je weet dat je bij Jezus hoort en dat Hij bij jou hoort.

Maar vandaag is de vraag: hoe anders ben je als christen? Een christen heeft lief, ook als hij gehaat wordt. Een christen zegent als hij wordt uitgescholden. Een christen houdt zijn geloof niet voor zich, omdat hij het verlangen heeft dat anderen ook gered worden. Een christen zegt niet: ‘Ik geloof op mijn manier’, want een christen is een navolger van Christus en gelooft wat de Bijbel zegt.

Psalm 1 legt goed uit hoe een christen is en doet:

‘Gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen, die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. Integendeel, het is voor hem een vreugde te doen wat de Here van hem vraagt, dag en nacht is hij bezig met Zijn Woord.’ – Psalm 1:1-2

Het spijt me om te zeggen dat er veel mensen in de kerken zitten die niet opnieuw geboren zijn. Ze gaan wel naar de kerk en zingen de liederen mee. Maar dat wil nog niet zeggen dat men opnieuw geboren is. Een opnieuw geboren christen is niet volmaakt; hij maakt fouten. Maar hij heeft het oprechte verlangen om Jezus te volgen en God te gehoorzamen.

‘Ik zeg je daarom, vrienden, dat je je helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij je al Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat je lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop je God kunt dienen. Je moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. Je moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kun je ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’ – Romeinen 12:1-2

Een christen heeft een grote verantwoordelijkheid
De naam ‘christen’ heeft niet alleen veel voorrechten, maar draagt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Onbekeerde mensen geven betekenis aan het woord ‘christen’ door wat zij mensen, die zichzelf een ‘christen’ noemen, zien doen. Als zij hen dingen zien doen die niet overeenkomen met het Woord van God, dan brengt dat verwarring. Dan denken mensen: ‘O, dat zijn dus christenen. Mensen die zeggen ‘christen’ te zijn, mogen dus ook liegen, moorden en achterbaks zijn’.

Er zijn mensen die christenen de schuld geven van misstanden in de kerk of de wereld. Maar dit zijn ‘schijnchristenen’, mensen die zichzelf ‘christen’ noemen, maar niet opnieuw geboren zijn. De echte opnieuw geboren christen is anders!

Van de echte christenen heb je geen last. Want als je hen slaat op de ene wang, keren ze je de andere wang toe. Een echte christen zegent en vervloekt niet. De echte christen verdraagt en heeft zijn vijand lief (Mattheüs 5:11-12). Als jij een christen bent in de echte betekenis van het woord, laat dan de wereld zien wat de kracht van de Heilige Geest, de kracht van God, in je leven kan doen.

In het verleden heb ik een man gedoopt die aan de drugs verslaafd was geweest. Hij handelde in wapens en had overvallen gepleegd. Hij getuigde: ‘Jezus heeft mij aangeraakt en totaal veranderd. Nu heb ik een nieuw hart!’ Dat is een echte christen.

Misschien zeg je: ‘Ik heb niet al die slechte dingen gedaan.’ Dat kan inderdaad zo zijn. Maar we zijn wel allemaal fout geweest. We hebben ons allemaal moeten bekeren. Jezus Christus is voor al onze zonden gestorven. Toen we vergeving en een nieuw hart kregen, werden we een echte christen.

De wereld houdt van ‘echt’. De wereld haat onoprechte mensen. Als je een echte christen wilt zijn, wees dan anders. Jezus wil een echte verandering in je leven brengen en je een nieuw hart geven. Wil jij vandaag bewust deze keuze maken? Bid dan het gebed hieronder mee!

Gebed
Bid met mij mee

‘Here Jezus, ik wil mijn hart voor U openen. Wilt U mij aanraken? Here, dat ik mag ervaren wat het echt betekent om van de duisternis in het licht te komen, in de vrijheid van God. Heer, vervul mijn hart, dat voor U openstaat, met Uw liefde en met Uw genade. Vergeef mijn zonden en neem ze weg. Reinig mijn hart, Here. Maak mijn hart nieuw. Vervul mijn hart met Uw genade en goedheid, zodat ik een echte ‘christen’ kan zijn. Ik bid dit in Jezus’ naam.’ Amen.’

Tags: