lightstock_112811_small_user_7098627-e1412368635763

Vraag & Antwoord: Wat is geloof?

Vraag
Wat is geloof?

Het Antwoord
Als mensen het over geloof hebben, dan denkt men aan het lidmaatschap van een bepaald kerkgenootschap, maar het Bijbelse woord geloof en geloven betekent iets heel anders. Geloven is aannemen wat God zegt in Zijn Woord. Geloven is vertrouwen dat God alle beloften die Hij in de Bijbel gegeven heeft, zal waarmaken. Geloven is erop rekenen dat God Zich zal houden aan Zijn Woord. Daarom is het belangrijk dat wij Gods Woord lezen en grondig kennen. Hoe weten wij anders wat God heeft beloofd te doen voor Zijn kinderen en wat wij van Hem mogen verwachten?

Het meest belangrijk is dus:
1) Wat is de basis, het fundament waarop u uw geloof vestigt? Laat het altijd het Woord Gods zijn en niet uw zintuigen.
2) Geloof zonder actie is niets (dood).
3) Ook zeer belangrijk voor iedere christen: geloof door liefde werkende.

Tot slot: ‘Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ (Hebreeën 11:6).

Tags: