Wees geliefd!

Heb jij je wel eens niet geliefd, niet begrepen, niet geaccepteerd of genegeerd gevoeld? Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt; elk mens verlangt naar liefde. Het goede nieuws vandaag is: jij bent geliefd en waardevol!

‘God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven.’ – 1 Johannes 4:9

Onze zoektocht naar liefde
In onze maatschappij van vandaag handelen we vaak vanuit de gedachte dat liefde verdiend moet worden. We denken dat geliefd worden op voorwaarden berust. Als je niet zo slank bent als dat topmodel, of als je niet kunt spelen als die topsporter, dan hoor je er niet bij.

We proberen liefde te kopen met geld; liefde te verdienen met een cadeautje; liefde te ruilen met een belofte. Velen zoeken het internet af, omdat ze op zoek zijn naar liefde. Weer anderen zitten in een relatie, maar zijn nog steeds wanhopig op zoek naar liefde. Waar komt die zoektocht toch vandaan? Waar komt die leegte vandaan? De reden is dat veel mensen naar liefde zoeken op de verkeerde plaatsen.

Veel ouders leggen een enorme druk op hun kinderen om bovenmaats te presteren. Ze moeten tienen halen op school, de beste zijn in sport en de meest getalenteerde met muziek. Dit geeft kinderen het gevoel dat ze alleen maar geliefd worden door hun ouders, als ze genoeg presteren.

Volwassenen zitten met precies hetzelfde probleem. Velen denken dat ze meer liefde van hun partner krijgen, als ze een betere baan hebben en meer geld verdienen. Sommigen denken het te kunnen bereiken door er mooier uit te zien. Er is niets mis mee om er goed uit te willen zien. Maar niet met het doel om de goedkeuring van anderen te krijgen en meer geliefd te worden.

Je bent namelijk veel kostbaarder en waardevoller dan dat. Jouw acceptatie komt niet van mensen, maar van God, jouw Maker! Hij accepteert jou zoals je bent en houdt onvoorwaardelijk van jou. Je hebt Zijn goedkeuring en voor Hem ben je kostbaar en waardevol!

Jij bent geliefd door God
Veel mensen, vooral ook jongeren, doen er alles aan om erbij te horen. En als het ons niet lukt om aan de voorwaarden van onze maatschappij te voldoen, gaan we aan onszelf twijfelen. We voelen ons onwaardig, onbekwaam, ongelukkig, eenzaam en leeg. En we proberen deze leegte op te vullen met allerlei dingen van de wereld. Alles, behalve de liefde van God. Terwijl de liefde van God juist de oplossing is van het hele probleem!

De sleutel om genezen te worden, is om te ontdekken dat je geliefd bent door de Schepper. Dat gevoel krijg je niet door goede daden te doen. De verbondenheid met Gods liefde en leven krijg je alleen door Gods Zoon, Jezus Christus, aan te nemen.

Gods onvoorwaardelijke liefde
God wil dat je vandaag weet dat Hij zielsveel van jou houdt. De Bijbel zegt:

‘De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, Die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken.’ – 1 Johannes 4:10

Met andere woorden: Jij bent geliefd door God. Jij bent kostbaar en waardevol! Ja, zelfs zo waardevol dat Hij Zijn eigen, enige Zoon voor jou gegeven heeft, om je vrij te kopen van de macht van de zonde.

‘God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ – Romeinen 5:8

God hield al van ons, voordat wij Hem ooit lief konden hebben.

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Dit is een liefde die wij op aarde helemaal niet kennen. Dit is echte, onvoorwaardelijke liefde!

Elk kind verlangt ernaar om in de armen van papa en mama te rennen en zijn hart uit te storten, zonder het gevoel te krijgen dat hij verworpen of veroordeeld wordt. En deze liefde en acceptatie voel je als je rent in de liefdevolle armen van je hemelse Vader.

En het mooiste van alles is: als je eenmaal Gods liefde hebt gevoeld, geproefd en ervaren – omdat je Jezus Christus hebt leren kennen – dan houd je zoektocht naar liefde op. Want je hebt Gods onvoorwaardelijke liefde gevonden! Vergeet het niet: GOD LOVES YOU!

Gebed
Bid met mij mee

‘O God, wees mij genadig en vergeef al mijn zonden. Ik dank U voor Uw grote liefde, dat U Uw enige Zoon hebt gegeven. Jezus nam mijn straf op Zich door te sterven aan het kruis van Golgotha. Grote God, Schepper van hemel en aarde, ik dank U dat U van mij houdt en dat U mij wilt helpen uit al mijn moeilijkheden. Ik open mijn hart voor U, Here Jezus. Vul mijn hart met Uw liefde, met Uw genade, met Uw Woord. Ik dank U dat er vergeving is voor al mijn fouten. Ik ben U daarvoor eeuwig dankbaar. Amen!’

Tags:
Next Post

POINT: Alles is anders