Boodschap - Wees niet bang in het donker

Wees niet bang in het donker!

In het leven van elk mens zijn er momenten van duisternis. Donkere perioden waarin je niet meer weet wat je moet doen en welke kant je op moet gaan. Maar er is goed nieuws: Jezus brengt licht in de duisternis. Als je op Hem vertrouwt, hoef je niet bang te zijn.

‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat leven geeft.’  – Johannes 8:12

Bang voor het donker
Een klein jochie van vijf jaar oud woont met zijn vader en moeder aan de rand van het bos. Als het donker wordt, hoor je altijd vreemde geluiden uit het bos komen. De kleine jongen is erg bang voor het donker.

Op een dag is hij zijn moeder aan het helpen met de grote schoonmaak in huis. Die avond zegt mama tegen haar zoontje: ‘Knul, ga eens naar de tuin en pak daar de bezem.’ Maar de jongen is bang en zegt: ‘Maar mama, het is donker. Ik durf eigenlijk niet.’

Mama lacht en slaat haar arm om haar jongen heen en zegt: ‘Maar mijn zoon, je hoeft helemaal niet bang te zijn, want Jezus is bij je. Hij is daar, in het donker. Hij zal je beschermen; Hij zal je helpen; Hij zal met je zijn.’ ‘Weet u het zeker, mam?’ zegt het jochie. ‘Ja, knul, ik weet het zeker. Wees maar niet bang.’

En dus loopt het kleine ventje schoorvoetend naar de tuindeur. En terwijl het pikdonker is buiten, doet hij voorzichtig de deur een klein stukje open. Hij steekt zijn hand uit en roept: ‘Here Jezus, als U daar bent, geeft U dan even de bezem aan?’

Donkere momenten
Heb je ook wel eens donkere tijden meegemaakt in je leven? Dat je, net als die kleine jongen, bang en onzeker was? Dat het zo donker om jou heen was, dat het leek alsof je in een donkere tunnel zat? Ik kan je vertellen dat ik daar ben geweest, op die hele donkere momenten van mijn leven. Dat waren voor mij hele angstige momenten. Geen licht, geen antwoord, geen blijdschap. Als je zó bang bent, dat je niet meer weet wat je moet doen en welke kant je op moet gaan, voel je zelfs niet de vrede en de rust van God. Je ziet geen enkel lichtpuntje meer.

We maken allemaal wel zulke perioden mee in ons leven: donkere momenten van ontslag op het werk; donkere momenten van scheiding; donkere momenten van ziekte; donkere momenten van eenzaamheid; donkere momenten van de dood. We zijn dan eigenlijk net als dat jochie; we zijn bang voor het donker. We verlangen ernaar dat iemand komt en het licht aandoet, zodat onze onzekerheid wordt weggenomen.

Wanneer ik spreek over de duisternis, dan spreek ik aan de ene kant over de grote onzekerheid en de angst in het donker. Maar aan de andere kant spreek ik ook over het licht. Ik spreek over Gods liefde, Gods warmte, Gods tegenwoordigheid, en over het antwoord dat misschien ver weg lijkt.

Het zijn van die momenten in je leven die je overkomen. Plotseling zijn ze daar. Wij mensen zien veel dingen in ons leven als vanzelfsprekend. Altijd je salaris, altijd je baan, altijd je man, je vrouw en je kinderen. Je vertrouwt erop dat het er altijd is. Maar ineens kan het weg zijn. En dan voel je je eenzaam, alleen, kwetsbaar, verwond, verward en hulpeloos. Angst valt als een deken op je, en laat jou niet meer los. Je wordt bang voor het donker. Deze angst en vrees beroven je van je geloof, je hoop en zelfs van Gods liefde. Je vreest het ergste. Allerlei nare gedachten en allerlei doemscenario’s komen er op in je denken.

Die nare emoties nemen ook je blijdschap weg. Al het plezier dat je ergens in had, wordt overschaduwd door bangheid. Angst is een vreselijke, maar ook een hele machtige en krachtige vijand. Het kan ons veel pijn en verdriet bezorgen, als we door zulke donkere dalen in het leven heen gaan.

God brengt licht in de duisternis
Maar het goede nieuws is: voor God is de duisternis niets nieuws. Vaak confronteerde Jezus de duisternis en altijd overwon Hij de duisternis. Al vanaf het allereerste begin was dit zo. In de eerste verzen van de Bijbel lezen we:

‘In het begin maakte God de hemelen en de aarde. De aarde was woest en leeg en over de watermassa lag een diepe duisternis. Maar de Geest van God zweefde boven de watermassa. Toen zei God: ‘Laat er licht zijn.’ En toen was er licht.’ – Genesis 1:1-3


Het universum was duister, donker. Maar als het licht verschijnt, verdwijnt de duisternis. Met andere woorden: de duisternis kan God, het Licht, nooit tegenhouden. Het licht overwint altijd. David zegt:

‘Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij.’
– Psalm 23:4

Ik heb het hier over diepe duisternis. Maar net als David, hoeven ook wij niet bang te zijn, want God is bij ons. In het donkerste dal in ons leven, als we ons onzeker, verward en hulpeloos voelen, doet God iets wat niemand kan doen. Hij brengt licht in de duisternis. De Bijbel zegt:

‘God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon.’ – Colossenzen 1:13

Wees niet bang: door Jezus’ dood en opstanding heeft God
ons verlost uit de macht van de duisternis! Onthoud, lieve lezer: hoe donkerder de situatie, hoe helderder het licht van Gods Woord schijnt. Op het donkerste punt van de nacht breekt het morgenlicht aan. De Bijbel zegt:

‘Uw Woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst.’ – Psalm 119:105

Dus op het moment dat je het kwetsbaarst, het zwakst, het onzekerst en het bangst bent, verbergt God je in Zijn schuilplaats. Hij beschermt je tegen elke hindernis en elke vijand die je pijn wil doen (zie Psalm 91). Terwijl je geen hand voor ogen ziet, leidt Hij je aan Zijn hand, stap voor stap, weer uit de duisternis. En als overwinnaar kom je uit het donker, uit de strijd tevoorschijn.

Wees niet bang voor het donker

‘Het gedrag van oprechte mensen werpt een helder licht om zich heen, zelfs bij klaarlichte dag.’ – Spreuken 4:18

Het pad van Gods kinderen zal steeds helderder stralen. Raak dus niet in paniek als het donker wordt om je heen. Wees niet bang; vertrouw op God en houd Zijn hand vast. Spreek uit wat Gods Woord zegt:

‘De Here is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb! … Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. Uw herdersstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg.’ – Psalm 23:1,4

Er zijn van die donkere momenten in je leven dat je God niet kunt zien of voelen. Maar weet dan: Hij is er wel en Hij wil je helpen. De psalmist zegt:

‘Bij God vinden wij bescherming, Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek steeds weer dat Hij ons te hulp komt. Daarom kennen wij ook geen angst, al nam de aarde een andere positie in en al scheurden de bergen die op de zeebodem staan.’ – Psalm 46:2-3

Wat er ook gebeurt in jouw leven, houd altijd vast aan de belofte van Jezus:

‘En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij jou, tot het einde van de tijd.’ – Mattheüs 28:20

Gebed
Bid met mij mee!

Gebed voor vergeving
‘Genadige God in de hemel, ik ben een zondaar. Ik kom tot U met al mijn zonden en fouten. Ik heb spijt van alles wat ik verkeerd heb gedaan en ik vraag U om vergeving. Doe niet naar mijn zonden, maar naar Uw grote goedheid en genade. Was mij schoon van alle zonde en schuld met het bloed van Uw Zoon, Jezus Christus. Ik geloof dat U het doet, want Uw Woord zegt: als we met een berouwvol hart tot U komen, neemt U ons aan als Uw kind. Dank U voor Uw vergeving, dank U voor Uw Zoon Jezus, en dank U voor Uw genade. In Jezus’ naam.’ Amen!

Gebed voor zieken
‘Trouwe God en Vader, ik kom tot U in het geloof dat U mijn gebeden hoort en naar mij luistert, want ik weet dat U van mij houdt. Vader, ik voel me zo ziek (vertel Hem wat je mankeert). De dokters geven mij weinig hoop, maar U bent machtiger dan alle dokters samen. U bent mijn Geneesheer, mijn Herder, mijn Helper en Trooster. Ik vraag U in Jezus’ wonderbare naam: genees mijn lichaam en reinig mijn geest. Dank U voor Uw genezing. Halleluja! In Jezus’ naam.’ Amen!

Gebed om een wonder
‘Vader in de hemel, ik kom tot U in Jezus’ naam. U bent een God van wonderen. U bent de God van Abraham. U bent de God van Mozes. U bent de God van Daniël. U bent vandaag nog altijd de levende God. Here, ik vraag U om het wonder dat ik nodig heb. Ik wil het vandaag ontvangen. Laat Uw opstandingskracht zien in mijn leven. Ik geloof het. Here Jezus, ik wil U volgen en dienen. Ik dank U voor Uw kracht, Uw liefde en Uw genade. In Jezus’ naam.’ Amen!

Tags:
Next Post

POINT: Jongeren & Geven DEEL 3