Werk en financiën

Werken vormt een belangrijk onderdeel van ons leven. De een houdt van zijn baan; de ander gaat met tegenzin naar het werk. Een goede vraag is: wat zegt de Bijbel over werk en financiën?

‘Iemand die zich niet ten volle inzet, wordt arm. Maar wie zich inspant, wordt rijk.’ – Spreuken 10:4

Werken, de praktische kant van succes
Werken zou omarmd moeten worden door iedereen die succesvol wil zijn. Werken is namelijk de praktische kant van succes. De mensen die in hun leven op de een of andere manier succesvol zijn geworden, hebben allemaal offers moeten brengen en hard moeten werken. De Bijbeltekst in Spreuken zegt dat mensen die lui zijn, arm worden. Daarom is het belangrijk dat wij in ons leven altijd werkzaam, levendig en opgewekt zijn.

Luie mensen
Vandaag hebben we in onze maatschappij heel wat luie mensen, jong en oud. Deze mensen denken succesvol te kunnen worden zonder te werken. Zij nemen altijd de makkelijkste weg. Met ‘lui’ bedoel ik niet alleen mensen die thuis op de bank hangen en niets doen, maar ook de mensen die stelen en roven. Voor zulke mensen is werken een vies woord.

Ook zijn er christenen die denken: als ik maar naar de kerk ga en geloof, dan zal God mij wel overvloed geven, rijk en succesvol maken. Maar zo werkt het niet in het Koninkrijk van God. Je kunt niet de geestelijke wet van God toepassen, en tegelijkertijd de natuurlijke wetten van God negeren. De Bijbel zegt:

‘Wie niet wil werken, zal ook niet eten.’ – 2 Thessalonicenzen 3:10

‘Neem een voorbeeld aan de mieren, luiaard! Kijk eens naar hun nijvere arbeid en word wijs. Want ook al hebben mieren dan geen leider, toch leggen zij ’s zomers voedselvoorraden aan en verzamelen zij hun eten in de oogsttijd. Hoelang blijf je nog op je rug liggen, luiaard? Wanneer word je eindelijk eens wakker?’ – Spreuken 6:6-9

Met andere woorden: als je vandaag uit je schulden wilt komen, zul je hard moeten werken.

Het wonder van substantie
God wil ons rijk maken en zegenen door het bovennatuurlijke bij het natuurlijke te voegen. Hij wil ons bezit vermeerderen. Daarom is het belangrijk dat wij – al zijn we nog zo gezegend – aan God geven, zodat Hij dit kan vermenigvuldigen. Dat noem ik ‘het wonder van substantie’. Volgens het woordenboek betekent substantie: ‘stof waaruit een voorwerp bestaat’. De Bijbel zegt:

‘Geef en je zult iets terugkrijgen, meer dan overvloedig zul je ervoor terugkrijgen. Met de maat waarmee jij meet, zal ook jij gemeten worden.’ – Lucas 6:38

‘Gulle en goedgeefse mensen krijgen toch steeds meer, maar wie gierig is, wordt steeds armer.’ – Spreuken 11:24

Het wonder van de 5 broden en 2 vissen
Jezus liet Zelf dit principe zien toen Hij ongeveer 15.000 mensen te eten gaf met 5 broden en 2 vissen. (De Bijbel spreekt over 5.000 mensen, vrouwen en kinderen niet meegeteld.) Nadat Jezus de menigte mensen had onderwezen, begon het laat te worden en kregen de mensen trek. Jezus zei tegen Zijn discipelen:

‘Geven jullie hun maar te eten’ – Marcus 6:37

De discipelen wisten niet waar ze eten vandaan moesten halen voor zó veel mensen. Uiteindelijk brachten ze een jongen met 5 broden en 2 vissen bij Jezus.

Deze jongen gaf alles wat Hij had aan Jezus. Daarna voegde Hij Zijn bovennatuurlijke kracht bij het natuurlijke. Jezus sprak de zegen uit, brak de broden en vermenigvuldigde het. Met maar 5 broden en 2 vissen gaf Hij alle mensen te eten. En dat niet alleen: er bleven zelfs 12 manden met brood en vis over!

Voorspoed en rijkdom is een proces
Dit principe kunnen we ook toepassen op ons werk en in onze financiën. Als je hard werkt, dan brengt dat mogelijkheden met zich mee. Er zullen deuren voor je opengaan, die voor luie mensen altijd gesloten blijven. Dit komt omdat God harde werkers beloont. Voorspoed en rijkdom is een proces van hard werken. God heeft iedereen gaven en talenten gegeven waarmee wij geld kunnen verdienen.

‘Vergeet nooit dat de HERE, jouw God, jou de kracht geeft rijk te worden en Hij doet dat om Zijn belofte aan jouw voorouders na te komen.’ – Deuteronomium 8:18

‘Oneerlijk verkregen vermogen kent geen lang leven, maar wie met ijverig werken zijn kost verdient, zal zijn bezit vermeerderen.’ – Spreuken 13:11

Gods combinatie voor succes
‘Ken je iemand die een goed vakman is? Hij zal succes hebben en voor koningen werken.’ – Spreuken 22:29

‘De gift van een mens opent deuren naar vooraanstaanden.’ – Spreuken 18:16

Werken en geven is Gods combinatie voor succes. Als wij onze offers geven aan God, zal Hij deuren voor ons openen en ervoor zorgen dat wij succesvol zijn. Hardwerkende, gevende mensen zijn kanalen waardoor God tot stand kan brengen wat zij van Hem vragen.

Door van je financiën aan God te geven, groeit je vermogen bovennatuurlijk en produceer je blijvende voorspoed. Met andere woorden: door te geven, produceer je zegen in je leven. En let op: de zegen van de Here is veel meer dan materieel bezit, zoals: een mooi huis, een prachtige auto of een wereldreis. Gods zegen is Zijn genade die op je leven rust, Zijn hulp en kracht in moeilijke tijden, Zijn vreugde en vrede diep in je hart.

Als je misschien op dit moment werkloos bent, dan is mijn advies: betrek God in je zoeken naar werk. God zal je door de Heilige Geest leiden naar de juiste baan, de juiste plaats en de juiste personen.

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, Jezus Christus. Ik geloof dat Hij voor mij gestorven is aan het kruis. Ik vraag vergeving voor alles wat ik verkeerd heb gedaan. Ik dank U dat Jezus is gekomen om mij leven en overvloed te geven. U hebt een hoopvolle toekomst voor mij weggelegd. Ik geloof dat ik succesvol zal zijn door hard te werken én aan U te geven. Ik vraag Uw zegen over mijn werk en financiën. Dat alles wat ik onderneem, een succes mag zijn. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags:
Next Post

Het verhaal van Shamir & Gosia