Wie is Jezus

Wie is Jezus de Wonderwerker?

Met Pasen vieren wij Jezus’ opstanding uit de dood. We vieren dat Hij leeft en dat Hij ons genadig was. Tijdens Zijn leven hier op aarde wandelde Hij en deed Hij veel goeds. Hij stond bekend als de Wonderwerker. Ontdek in deze serie wie Jezus de Wonderwerker is en wie Hij nog meer voor jou wil zijn.

Jezus de Wonderwerker

In aanloop naar Pasen sta ik stil bij wie Jezus is en vraag ik me een aantal dingen af. Wie was Jezus en wat was Zijn verlangen voor mijn leven? En wat betekent het vandaag voor mij?

In het boek Handelingen lees ik het volgende:

‘Je hebt vast wel gehoord van Jezus van Nazareth, de man aan wie God de Heilige Geest en grote kracht gaf. Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem.’ – Handelingen 10:38

Hier lees ik dat Jezus goede dingen deed en dat Hij genas van ziekten en kwalen en van depressies en zwaarmoedigheid. Wanneer ik verder lees in de Bijbel, dan zie ik zelfs dat Hij voor mij stierf aan het kruis om de prijs te betalen voor mijn fouten. Jezus deed dit, zodat ik het eeuwige leven mag ontvangen.

Onbegrijpelijke liefde

Jezus’ daden spreken van een onbegrijpelijke liefde. Die liefde die Hij voor mij heeft, is enorm groot. Daarom verlangt Hij ernaar om wonderen te doen in mijn leven. Waar ik ook doorheen ga in mijn leven; Hij wil daar voor mij zijn. Hij wil mij genezen van al mijn ziekten en Hij wil al mijn lasten dragen. Jezus zegt Zelf:

‘Als de lasten je drukken en je vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal je rust geven. Voeg je naar Mij en wees Mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zul je diepe innerlijke rust vinden.’ – Mattheüs 11:28-29

Hier spreekt Jezus Zijn verlangen uit om voor ons te zorgen. Hij wil dat je naar Hem toegaat als je niet meer weet wat je moet doen of als je het niet meer ziet zitten. Wanneer je bij Hem komt met je lasten, dan zegt Hij: ‘Kom, wandel met Mij mee. Dan geef Ik jou rust en vrede.’

Bartimeüs

Het doet me denken aan een persoon in de Bijbel, Bartimeüs. Hij was blind en was afhankelijk van de mensen om hem heen. In Lucas 18:35-43 lees je zijn verhaal.

Wij lezen daar dat hij langs de weg zat te bedelen en dat hij heel veel mensen hoorde. Hierdoor werd hij benieuwd en vroeg aan de mensen om hem heen wat er aan de hand was. De mensen zeiden dat Jezus van Nazareth eraan kwam.

Toen hij dit hoorde, begon hij onmiddellijk te roepen. Hoewel de mensen hem probeerden te stoppen, bleef hij doorgaan. Op dat moment nam hij de beslissing om Jezus de Wonderwerker niet aan hem voorbij te laten gaan.

Hij wist dat hij een ontmoeting met Jezus nodig had, want menselijk gezien was zijn nood groot, zwaar en onmogelijk om op te lossen. Maar één ding wist hij. Hij wist dat Jezus de Wonderwerker was en een wonder voor hem kon doen. Hij riep het uit en ging naar Jezus toe en Jezus genas hem van zijn blindheid.

Jezus wil ook in jouw leven stoppen en een wonder voor jou doen!

Jouw wonder

Weet je dat Jezus ook jou voorbij komt en jouw Wonderwerker wil zijn? Misschien zit je ook langs de kant van de weg van je leven in grote nood, ziekte en omstandigheden. Roep dan, net als Bartimeüs, de naam van Jezus aan. Jezus zal ook in jouw leven stoppen en een wonder voor jou doen!

Wil je dat Jezus vandaag de Wonderwerker zal zijn in jouw leven? Bid dan dit gebed met mij mee:

‘Here Jezus, U bent de Wonderwerker en dat bent U ook in mijn leven. Ik wil U vandaag vragen om een wonder te doen in mijn leven. U kent mijn omstandigheden, mijn situatie, mijn pijn en verdriet. Maar ik geloof, Here, dat U een wonder zal doen voor mij, nu, op dit moment. Heel Uw Woord is de waarheid en U bent de Wonderwerker. Ik dank U, Here, voor het wonder. Ik neem het aan en ontvang het in geloof. In Jezus’ naam. Amen!’

– Simon van Dalen –

Lees ook: ‘Eén ding weet ik’

Tags:
Next Post

Song Story: De Doornenkroon