De namen van Jezus

WIE IS JEZUS?

Door de hele Bijbel heen lezen we dat Jezus vele namen heeft. Wat betekent het eigenlijk om in de naam van Jezus te bidden? Ontdek de rijke betekenis en de autoriteit die er is in de naam van Jezus.

Immanuel
Betekenis: Jezus is God met ons.
Jezus kwam naar deze aarde om een van ons te worden, zodat wij voor altijd bij God kunnen zijn.

Eeuwige Vader
Betekenis: Jezus is eeuwig.
Christus had geen begin en heeft geen eind. Hij is de oorsprong van tijd, ruimte en de hele schepping.

God
Betekenis: Jezus is God.
Christus is in Zijn natuur gelijk aan God en de hele volheid van God is in Hem. Hij is onze aanbidding waard.

Vredevorst
Betekenis: Jezus is onze vrede.
Christus is onze vrede. Hij heeft het conflict tussen God en de mens beëindigd door Zijn dood aan het kruis. Ook geeft Hij ons innerlijke vrede.

Zoon van God
Betekenis: Jezus is van nature de Zoon van God.
Christus is de enige ‘natuurlijke’ Zoon van God, wat betekent dat Hij volledig deelt in de Goddelijke natuur. Wij worden door het zoonschap Gods kinderen en erven de hele schepping in en met Christus.

Licht van de wereld
Betekenis: Jezus is het Licht.
Jezus’ afstraling openbaart God. Als je Jezus kent, weet je en zie je wie God is. Wie Hem volgt, zal nooit in de duisternis leven (Johannes 8:12).

Opstandingen het Leven
Betekenis: Jezus is het Leven.
Christus is het Leven zelf. De dood kon Hem niet vasthouden, en kan niemand vasthouden die in Hem is.

Lam van God
Betekenis: Jezus is ons offer.
Als het Lam van God betaalt Jezus’ offer voor onze zonden uit het verleden, het heden en de toekomst.

Tags:
Next Post

Bemoedigende woorden: Gods Liefde