Lifestyle - Wist je dat ZBC

Wist je dat het Zoë Bijbel College…

Het doel van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending is om het evangelie van Jezus Christus in de hele wereld te brengen. Dit doen we in de kortst mogelijke tijd en met de beste middelen die ons ter beschikking staan. Ons verlangen is om, door Gods wijsheid en kracht, zonder ophouden Gods meesterplan uit te voeren. Hiervoor heeft God ons veel ijzers in het vuur gegeven, zoals het Zoë Bijbel College.

Zoë Bijbel College in Nederland
Het Zoë Bijbel College (ZBC) begon in 1986 als zomerbijbelschool, en ging in 1998 verder als avondbijbelschool. In Nederland zijn er sindsdien meer dan 2000 certificaten uitgereikt aan geslaagde studenten. We mochten 10 jaar de school in Hoogezand, Groningen houden en enkele jaren in Venray, Limburg om daar de lokale gemeente te ondersteunen. Naast de avondcursussen in Den Haag, zijn er schriftelijke cursussen in het Nederlands, Engels en Frans.

Doel van het Zoë Bijbel College
Een Bijbeltekst die het doel van het ZBC goed weergeeft, staat in 2 Timotheüs 2:2:

‘Je moet aan anderen doorgeven wat ik jou en vele anderen geleerd heb. Leer deze grote waarheden aan betrouwbare mannen, die ze op hun beurt weer aan anderen kunnen doorgeven.’

Het ZBC streeft ernaar om goed, praktisch toepasbaar en Bijbelgetrouw onderwijs te geven aan iedereen die een verlangen heeft om God beter te leren kennen en wil dienen in Zijn gemeente.‭

Zoë Bijbel College in het buitenland
In veel landen heeft het Zoë Bijbel College studenten mogen trainen. Waaronder België, Israël, Zwitserland, Congo en Angola.

Studenten van de schriftelijke cursus komen uit: België – Botswana – Congo – Frankrijk – Frans-Guyana – India – Kameroen – Kenia – Nederland – Oeganda – Pakistan – Suriname – Tanzania – Zambia

Student uit Botswana, Afrika:
‘Ik werd gevuld met blijdschap toen ik plotseling mijn eerste Zoë Bijbel College certificaat ontving. Ik ben zo dankbaar en prijs God voor de liefde van Christus die uit jullie harten stroomt. Ik weet zeker dat ik door het doorlopen van deze studies meer kennis en begrip krijg, die mijn relatie met de Here verbeteren en mij helpen dit ook te delen met anderen. Zoë Bijbel College is mij tot grote zegen.’

Jij kan meedoen!
Verlang jij naar een diepere relatie met God? Wil jij Zijn Woord meer gaan ontdekken? In september start het nieuwe semester van de avondcursus van het Zoë Bijbel College. Jij kan meedoen! Meer weten? Ga naar www.maasbach.nl/zoe-bijbel-college of mail naar zoecollege@maasbach.com.

Tags:
Next Post

Share your story: Tessa van Swieten