Wonderen: wie had dat gedacht?

Wonderen: Wie had dat gedacht? DEEL 2

De Stichting Johan Maasbach Wereldzending (JMWZ) bestaat dit jaar 70 jaar. Johan Maasbach (1918-1997), de oprichter van de JMWZ, heeft talloze wonderen meegemaakt in zijn leven. Ontdek in deze serie hoe God wonderen deed in zijn leven en in het werk van de Johan Maasbach Wereldzending. En geloof in een wonder voor jezelf!

Een andere manier van denken

Na de Tweede Wereldoorlog was het bijna onmogelijk om een huis of een pakhuis te huren in de binnenstad van Rotterdam. Maar het grappige was dat ik niet kon stoppen te denken dat de Here mij een plaats zou geven waar ik de grote evangelisatietent, de 1.000 klapstoelen enzovoort kon bewaren.

Ik zei tegen mijn jongste broer: ‘Piet, ik geloof dat de Here me hier in de buurt een pakhuis gaat geven om de tent met toebehoren in onder te brengen.’ Ik ging dus rondkijken naar een plaats die de Here mij zou geven.

Ik geloof in een machtige God en Vader, die wil voorzien in ál onze noden

Verstandelijk gesproken was het zoeken naar een speld in een hooiberg. Ik geloof echter in het bovennatuurlijke en in een machtige God en Vader, die wil voorzien in ál onze noden. Daarom oefen ik mij erin om te spreken en te denken in geloof en niet te redeneren en te denken als de niet opnieuw geboren, natuurlijke mens.

Een leeg pakhuis

In de Zaagmolenstraat nummer 129 zag ik een winkel met pakhuis leegstaan. Dit was zeker ongewoon in die tijd. Vooral omdat het een pakhuis was dat bestond uit een woonruimte met twee kamers, een keuken en een tuin. Al was de situatie vreemd, toch ging ik uitzoeken wie de eigenaar was. Toen ik hem gevonden had, ging ik naar hem toe. Ik vertelde hem waarvoor ik en mijn broer het nodig hadden en vroeg hem of het pand te huur was. De eigenaar gaf aan dat er al 15 jaar een oude man woonde, maar dat hij hem niet als hoofdbewoner wilde hebben. Ook vertelde hij dat die man niet wilde weggaan. Het feit dat die man achter de winkel woonde, maakte mij niet veel uit. Ik dacht: ‘Als de Here mij deze plaats gegeven heeft, dan zal Hij er ook voor zorgen dat die man er eventueel uit zal gaan.’

Nadat hij mij het pand had laten zien, vertelde hij mij dat er aan de huur van het pand sleutelgeld* verbonden was. Van dit laatste schrok ik wel een beetje, want men vroeg destijds voor zo’n leegstaande winkel met pakhuis veel geld. En ik had weinig geld over en verder geen inkomen.

*Sleutelgeld is een bedrag dat een verhuurder soms vraagt bij een huurcontract. Betaalt u sleutelgeld, dan staat hier niks tegenover. Zegt u de huur op, dan krijgt u het niet terug.

Gods wonder van voorziening

Ik had het pand gauw bekeken en zei dat ik het wel wat vond. Voor de ramen hing een nieuwe markies (zonwering). Binnen stond een grote toonbank en er waren wat rekken met geslepen glasplaten erop.

Toen de eigenaar begon over het sleutelgeld, dacht ik: o, daar heb je het. Maar toen hij mij het kleine bedrag noemde, sprong mijn hart op van vreugde. Ik kon het haast niet geloven en dankte God in stilte!

God had dit pand voor mij apart gehoudenDe eigenaar zei: ‘Kom maar met je broer, dan maken we een contractje op.’ Ook mijn broer Piet dacht dat het een sprookje was. De huur was slechts 13,75 gulden per week en die oude man moest aan mij, de nieuwe hoofdbewoner van het pand, huur betalen.

Toen ik het pand was ingetrokken, kwam de groenteman mij feliciteren. Hij vertelde dat al heel wat mensen het pand hadden bekeken, maar dat de eigenaar het niet aan zomaar iemand wilde verhuren. Het was zelfs zo dat iemand er al materiaal in had gezet en er toch weer uit moest.’ Ik heb mijn overbuurman maar niet verteld dat ik het pand zonder moeite had verkregen.

God had dit pand voor mij apart gehouden en bestemd. Ik kreeg het omdat ik geloofde en actie bij mijn geloof voegde. Ik zag niet op de omstandigheden en luisterde ook niet naar mensen. De tent met toebehoren was dus veilig en droog opgeborgen. De bodem van mijn portemonnee was nu geheel zichtbaar. Er zaten alleen nog maar centen en dubbeltjes in.

Verwachten van God

Terwijl ik een tentcampagne had in Vroomshoop, ontmoette ik een meisje, Willy Klumper. Zij en haar vriendin hadden zo hard en trouw meegewerkt aan de tentsamenkomsten. Nu zouden ze weer teruggaan naar hun eigen plaats.

Maar plotseling, eigenlijk heel onverwacht, liet de Here mij Willy zien als mijn toekomstige echtgenote. Hier had ik nog nooit bij stilgestaan, of ook maar enigszins de gedachte over gekoesterd. Ik had namelijk besloten om voor honderd procent de weg van de Here te gaan, voordat ik aan een meisje of vrouw zou denken. Mijn gedachten waren geheel gericht op Hem, die mij gekozen had voor Zijn dienst. De Bijbel zegt:

‘Tijdens de strijd houdt geen één soldaat zich bezig met de gewone dagelijkse dingen. Hij heeft maar één doel: degene voor wie hij strijdt, moet tevreden over hem kunnen zijn.’ – 2 Timotheüs 2:4

Geloof in actie

Ook in deze situatie verwachtte ik het van Hem die mij geroepen had. Maar ik wist dat als ik haar niet zou vragen, een ander het zou doen. Sommige mensen denken dat je toch wel krijgt wat voor je bestemd is.

geloof zonder actie is dood en niets waardMaar ik geloof dat veel christenen hierdoor missen wat God hen wil schenken. Want geloof zonder actie is dood en niets waard! We moeten leren hoe we de weg van geloof kunnen bewandelen en hoe we door het geloof de beloften van God in bezit kunnen nemen.

Toen ik Willy vertelde over wat mij duidelijk was geworden, was zij helemaal verrast en dacht eerst dat ik een grapje maakte. Maar toen ik deze ontmoeting bezegelde met een kus, begon ze toch wel te geloven dat ik het echt meende. Dit laatste zou ik nooit gedaan hebben, als ik niet geweten had dat de Here ons zou samenvoegen. Ik geloof dat als iemand met God wandelt en vervuld is met Gods Geest, hij met andere maatstaven meet dan de wereld, dan de natuurlijke mens.

Gods leiding in je partnerkeuze

Naast mijn taak als evangelist, heb ik ook als voorganger gediend in verschillende gemeenten. Door de jaren heen zijn er heel wat mensen naar mij toe gekomen met hun huwelijksproblemen. Mijn eerste vraag is altijd hoe men bij elkaar is gekomen. Was het van de Heer? En meestal zit hier de fout.

Een huwelijk is een contract dat men afsluit voor het leven, voor God en de mensen. We kunnen daarmee niet lichtzinnig omspringen. Alleen de dood kan het huwelijk ongedaan maken. Dat is tenminste altijd Gods bedoeling geweest.

Het is voor een christen een gevaarlijk spelletje om verkering te krijgen met iemand in wie je niet je toekomstige echtgenote of echtgenoot ziet. Velen hebben door dit risico te nemen, zich verbonden aan een persoon die niet degene was die de Here aan hem of haar wilde geven.

Geloof wacht op de Here en loopt niet vooruit op de Here. Wanneer je gelooft, dan geef je je over aan God en ben je niet bevreesd voor de toekomst. De man die gelooft, legt zijn idealen op het altaar. Geloof zegt: ‘Here, wie U mij geeft, zal ik nemen. U weet wie ik ben. Ja, Here, U weet alle dingen.’

Wanneer je wandelt met God en Hem dient, dan is heel belangrijk dat je wacht op Zijn leiding op elk gebied van je leven.

Gods rijkdom

Wetend dat het Gods wil was om te trouwen en ik ook de leeftijd ervoor had (32 jaar), verloofden wij ons met elkaar. Toen moest ik kennismaken met de vader en moeder van Willy. Haar vader zag het niet zitten dat zijn dochter zou trouwen met een evangelist, een doodgewone jongen zonder schoolopleiding. Maar voor mij was wat de Bijbel zei in Filippenzen 4:19 meer dan genoeg:

‘Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt.’

ik zag op de rijkdom van mijn hemelse Vader.Ik zag niet op mijn centjes en dubbeltjes, maar ik zag op de rijkdom van mijn hemelse Vader. Want tijdens mijn verloving had God al voorzien in een huis. De oude man die achter het pakhuis woonde, ging verhuizen, omdat hij ging trouwen met een weduwe die een huis had. Hoe heerlijk is het dat wij een rijke God en Vader hebben, die zegt:

‘Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt. Geef het Koninkrijk van God en het doen van Zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden.’ – Mattheüs 6:31-33

De wonderbare uitkomst die God mij gaf

Wat is het heerlijk om te leven in Gods wonderbare rust, als we uit Zijn machtige hand leven. De volgende dag kwam het onverwachte telegram van een Amerikaanse kapitein. Hij was met zijn vlaggenschip onderweg van Stockholm naar Amsterdam. Het verzoek was of ik bij aankomst aan boord wilde komen, als chef-kok, omdat zijn chef-kok ziek was achtergebleven in Stockholm. Ik vertelde dat ik zou meegaan, maar niet langer dan drie maanden kon wegblijven.

Dit was het wonder dat Willy en ik nodig hadden. De baan van chef-kok op die grote Amerikaanse schepen werd goed betaald, en vooral als we de dollars omrekenen in guldens. Bovendien verdiende ik ook nog eens belastingvrij, plus vanzelfsprekend kost en inwoning. Na drie maanden kwam ik dan ook terug met 3.000 Amerikaanse dollars (omgerekend 11.000 gulden).

Onze trouwerij

We stapten de volgende dag al naar het stadhuis om aan te tekenen en waren na twee weken gelukkig getrouwd. We maakten het niet groots bekend, waardoor alles nogal vlug en onverwachts leek voor de buitenwereld.

Wandel met God en wees oprecht voor Zijn aangezichtDaarom zeiden jaloerse lastertongen: ‘Ze zullen wel moeten trouwen.’ Dit toont de gedachten van het eigen hart. Toen onze eerste kleine ruim twee jaar op zich liet wachten, zeiden de lastertongen weer: ‘Maasbach weet wel wat hij doet.’ Ik heb gelukkig vroeg geleerd om mij niet bezig te houden met wat mensen denken.

Wandel met God en wees oprecht voor Zijn aangezicht, dan zal Hij jou en je nakomelingen zegenen. Hij zal de vijanden en de lastertongen op hun plaats zetten en beschaamd maken. De grote profeet Jesaja zei:

‘‘Maar in die tijd zal geen enkel wapen dat tegen u wordt opgeheven, succes hebben en elke leugen die in de rechtszaal tegen u wordt ingebracht, zult u kunnen weerleggen. Dat is de erfenis van de dienaars van de Here. Dit is de zegen die Ik u heb gegeven,’ zegt de Here.’ – Jesaja 54:17

De zegen van een goede vrouw

Willy is een zeer grote hulp, niet alleen als vrouw en moeder, maar ook in geestelijke zaken is zij ons en zeer vele anderen tot grote zegen en inspiratie. Toch zeg ik vaak tot jonge mensen die ongeduldig zijn in deze zaken: ‘Het is beter om niet getrouwd te zijn met de gedachte: was ik maar getrouwd, dan om getrouwd te zijn met de gedachte: was ik maar niet getrouwd.’

‘Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.’ – Spreuken 18:22

Lees ook: ‘Wonderen: wie had dat gedacht?’

Tags:
Next Post

10 vingers en 10 tenen, 1 wonder