Studie - Aan welke kant van het kruis sta jij?

Aan welke kant van het kruis sta jij?

Het kruis van Jezus is in de laatste 2.000 jaar een teken geweest voor mensen van allerlei natiën wereldwijd. Het kruis staat symbool voor Jezus en de hoge prijs die Hij heeft betaald voor de redding van de hele mensheid. Aan welke kant van het kruis sta jij?

Een teken van Gods liefde en genade
Het kruis is een teken dat Jezus de boosheid van God en de straf voor al onze zonden heeft gedragen. Een teken dat de weg open is en dat je vrij naar God kan gaan. Dank God voor het kruis van Jezus, waar Hij gekruisigd werd voor onze fouten. Elk mens is geboren met een zondige natuur. De Bijbel zegt:

Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd, zij zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan! Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Zij weten niet hoe zij in vrede moeten leven. Zij hebben geen enkel ontzag voor God, zij houden geen rekening met Hem.’ Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.’ – Romeinen 3:10-12,17-18,23

De Bijbel zegt dat God rijk is in genade door de liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad. Daarom stuurde Hij Jezus, die zonder  zonde was. Hij droeg onze zonden, zodat we rechtvaardig kunnen worden door Zijn gerechtigheid. Door wat Jezus voor ons heeft gedaan, roept Hij ons door Zijn genade. Hij veroordeelt of straft ons niet voor onze zonden, maar vergeeft ons.

Jezus droeg onze straf
Door onze zonden verdienden wij allemaal straf. De Bijbel zegt:

‘De zonde betaalt een hard loon: de dood!’ – Romeinen 6:23

Toen Jezus aan het kruis hing, nam Hij al onze zonden in Zijn eigen lichaam. Hij droeg de straf voor ons allemaal. Hij stierf, maar Hij stond op de derde dag weer op om Zijn zondeloze, nieuwe leven te geven aan iedereen die Hem aanroept. Hier draait het allemaal om. Wanneer we horen over het kruis van Jezus, beseffen we dat we zondaren zijn die gered moeten worden. God heeft ons door Zijn genade de naam van Jezus gegeven, waardoor we gered worden. Het is door Gods genade dat we huilend bij het kruis van Jezus staan. We kunnen ons verloren voelen, zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar door Jezus kunnen we leven in de vreugde van onze redding.

Een nieuw leven
Door het offer van Jezus heeft God ons nieuw leven gegeven. Zijn zondeloze leven komt in ons wonen en we beginnen een nieuw leven te leiden in Hem. We worden opnieuw geboren, zijn een nieuwe schepping, een kind van God. God is nu onze Vader. Hij geeft ons Zijn Heilige Geest, door wie we een nieuw leven kunnen leiden.

Denk even aan wat God voor ons heeft gedaan toen we nog zondaars waren: Jezus stierf voor ons. Hoeveel meer zal Hij voor ons doen door Jezus’ leven in ons, nu we Zijn kinderen zijn geworden? Hij zal geen enkel goed ding voor ons achterhouden. Hij vindt het fijn om ons te zegenen met elke goede gave uit de hemel.


Jij bent vrij!
Besef hoe gezegend je bent nu je aan deze kant van het kruis van Jezus staat! God is nu jouw Vader. Jij bent deel van Zijn familie. De hemel is nu jouw thuis. Jezus’ zondeloze leven in jou maakt dat je nooit meer gescheiden hoeft te zijn van Zijn liefde.

Wees dus niet bang voor je oude meester, de zonde. Jezus heeft jou vrijgemaakt. En wie Hij heeft vrijgemaakt is echt vrij. Jij bent vrij! Wanneer je je zwak of krachteloos voelt, onthoud dan dat Jezus jou helpt. Hij geeft jou kracht met Zijn Heilige Geest, zodat de zonde nooit meer over jou zal heersen. Onthoud dat Jezus ervoor kan zorgen dat je niet struikelt, zodat je later zonder zonde voor de Vader kunt staan in de hemel.

Tags: