De innerlijke kracht van de Heilige Geest

‘Ik vraag Hem u vanuit Zijn heerlijke rijkdom de innerlijke kracht van de Heilige Geest te geven.’ – Efeziërs 3:16

We gaan even 41 jaar (!) terug in de tijd, naar het jaar 1980…

‘Ze was een onzekere, bangige tiener van vijftien jaar, die op school niet durfde uit te komen voor haar christelijk geloof. O, wat verlangde ze ernaar om vrijmoedig te praten over Jezus Christus! Ze had gehoord, en ook gelezen in de Bijbel, dat je speciale kracht van God ontving als je gedoopt werd met de Heilige Geest. ‘Dat is wat ik nodig heb!’ wist ze. ‘Maar’, dacht ze, ‘zou ik werkelijk vervuld kunnen worden met de Heilige Geest? Die vreemde woorden die af en toe in mijn gedachten komen … zijn die niet van mijzelf? Of zouden ze echt van God komen?’

Tijdens een verblijf bij haar oudere zus in Amerika ging ze op een avond naar een speciale samenkomst van de bekende prediker Kenneth Hagin. Aan het eind van de dienst werd er gebeden voor de doop met de Heilige Geest. Ze begon God te prijzen en liet al haar twijfels los. Ze gaf zich helemaal over en begon in geloof de woorden uit te spreken die ze in haar binnenste ervoer… Die avond begreep ze dat ze vervuld was met de Heilige Geest! Toen ze weer op school kwam, merkte ze de verandering. Ze durfde in de klas te vertellen wat ze geloofde. Ze werd vrijmoediger. Hoe kon dat? Het was door de kracht van de Heilige Geest!’

Die tiener was ik!

Ik heb de Heilige Geest ervaren als ongelooflijk geduldig en liefdevol! Toen ik besefte hoe belangrijk de Heilige Geest is, en hoe graag Hij in mijn leven betrokken wilde zijn, bad ik: ‘Heilige Geest, help mij alstublieft om U beter te leren kennen.’ Zoals ik van de Vader en van Jezus hou, ben ik ook de Heilige Geest gaan liefhebben.

De Heilige Geest heeft mij de overweldigende, vergevende en helende liefde van de Vader en Zijn Zoon Jezus laten zien én ervaren. Hij helpt mij in alles! En Hij wil ook jou in alles helpen! In moeilijke tijden troost Hij, zoals niemand anders dat kan. Hij wil je leiden als je niet weet wat je moet doen. Hij laat je de Bijbel begrijpen en Hij leidt je in de waarheid ervan.

De Heilige Geest is zó geduldig. Als ik het verprutst heb, dan tikt Hij mijn hart aan, zodat het weer snel goedkomt. De Heilige Geest geeft mij kracht om voor God te leven en blijdschap om Zijn wil te doen. Door de Heilige Geest heb ik dingen gedaan die ik nooit zonder Hem had durven doen. Hij wil ook jou kracht geven om moedig te zijn als je bangig bent. Er zijn momenten dat ik geen woorden heb om te bidden. Dan zeg ik: ‘Heilige Geest, wilt U mij vandaag helpen om te bidden?’

Ik hoop dat ook jij de Heilige Geest vertrouwelijk mag (gaan) kennen. Ik bid dat je zal ervaren hoe Hij jou innerlijke kracht wil geven. Je mag God de Vader vrijmoedig vragen om die speciale doop met de Heilige Geest. Het is Zijn kostbare geschenk voor jou vandaag! Geloof je dat?

We zien vandaag nog altijd de uitwerking van Zijn geweldige werk in heel de wereld: zondaren komen nog steeds tot geloof, zieken worden ook nu nog genezen en gebroken harten worden ook vandaag geheeld. Maar ik bid dat er opnieuw een geweldige, speciale uitgieting zal zijn van de Heilige Geest over heel de aarde! Een goddelijke vloedgolf van Gods kracht, waardoor we de meest geweldige dingen zullen meemaken.

Hoe moeilijk en slecht het ook nog wordt in de wereld… de ware christenen zullen dwars door alles heen, door de pinksterkracht blijven vertellen: Christus voor de wereld! De wereld voor Christus!

‘Sweet Holy Spirit, I love You!’

Liefs, Daniëlle

Lees ook: ‘Hoe je vervuld kunt worden met de Heilige Geest?’

Tags:
Next Post

Van slechte gewoontes naar vrijheid!