Een jaar van ongekende mogelijkheden

Een jaar van ongekende mogelijkheden!

In een tijd waarin velen last hebben van depressies, financiële tegenvallers en zieken door de coronacrisis, zegt God tegen Zijn kinderen: ‘Ga vooruit! Ik ga Mijn Kerk laten groeien!’ Vergeet nooit dat wij van God zijn. Wij zijn Zijn Kerk. God is niet gelimiteerd aan iets of iemand. Hij geeft ongekende mogelijkheden!

‘Ik ken je doen en laten. Ik weet dat je niet sterk bent, maar je hebt gedaan wat Ik zei en bent Mij niet ontrouw geworden. Daarom heb Ik een deur voor je geopend die niemand sluiten kan.’ – Openbaring 3:8

Deze woorden van God blijven maar tot mij komen: ‘Ik heb een deur voor je geopend die niemand sluiten kan.’ Jezus zegt zo mooi:

‘Ik zal Mijn Gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.’ – Mattheüs 16:18b

God bouwt Zijn Kerk en niets kan Hem tegenhoudenHij noemt de Kerk Zijn Gemeente en belooft dat Hij haar zal bouwen en dat zelfs de dood Hem niet kan tegenhouden om Zijn werk met succes te volbrengen! Wat voor ons belangrijk is in Openbaring 3:8, is dat we vasthouden aan Zijn Woord en Hem niet ontrouw worden. Vasthouden aan Zijn Woord betekent: blijven geloven wat God zegt in de Bijbel.

Een paar verzen later zegt God tegen anderen dat ze ‘lauw’ zijn geworden en dat Hij hen uit Zijn mond zal spugen. Ja, was je maar heet of koud, maar lauw is vreselijk! Lauw zijn betekent dat je meedoet met de ongelovige die niet in God en Zijn Woord gelooft, terwijl je wel zegt een christen te zijn. Een beetje God en religie vermengd met werelds denken. Op een gegeven moment weet je niet wat je gelooft en zie je alles omgekeerd. Alles wat recht is, is krom en wat krom is, is recht in je gedachten.

God heeft hier een hekel aan, omdat Zijn Kerk juist de rechte weg moet laten zien aan de wereld. Wij moeten een licht zijn in de duisternis. Maar als de kerk lauw is, kan zij de weg naar redding niet meer laten zien. Lauw zijn is heel misleidend, omdat er wel wat waarheid in zit. Maar door de leugen die er ook in zit, zal de mens die het gelooft voor eeuwig verloren gaan, waardoor de mogelijkheid tot redding is verkeken.

God zoekt oprechte gelovigen. Hij heeft een deur van ongekende mogelijkheden opengezet voor hen die zullen leven zoals Zijn Woord zegt.

Laten wij niet naar de omstandigheden kijken. Luister niet naar de ongelovigen en word niet zoals zij. Wij moeten staan in Zijn naam en in Zijn waarheid. Laten we met God vooruitgaan. Hij zal wonderen doen, mogelijkheden geven en Zijn Kerk laten groeien dit jaar!

Lees ook: ‘God houdt van jou!’

Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: Maarten Luther