Een uitnodiging om te dromen

Dank je wel voor je interesse om je uit te strekken naar kinderen in nood door ons OASIS kinderproject. Kinderen staan tegenwoordig voor hele moeilijke obstakels in de ontwikkeling van hun leven. Juist op die leeftijd en met al die ingewikkelde obstakels, is het belangrijk dat wij het goede verschil maken in hun kinderjaren. Zo kunnen ze met een goede geest en een goed perspectief opgroeien tot volwassenheid.

Misschien hoor je voor het eerst over OASIS en misschien ga je voor het eerst bijdragen aan dit kinderproject. Dat is precies de reden waarom wij in dit magazine hierover schrijven. Wij waarderen je interesse in het helpen van kinderen in nood. We willen je interesse beantwoorden met het geven van goede informatie, zodat je daarop je beslissing kunt baseren hoeveel je wilt bijdragen aan dit geweldige project. Neem daarom alsjeblieft even rustig de tijd om deze info door te lezen.

Wij hopen dat het sponsoren van kinderen in nood voor jou een zinvolle, langlopende en fijne ervaring zal zijn. Jouw bijdragen zullen in ieder geval een grote impact hebben op de levens van veel kinderen in nood en hen uitnodigen om (weer) te dromen. Dank je wel!

Met vriendelijke groeten,

Regina Maasbach
Ambassadeur OASIS Charity Association

Wie geeft hun liefde en een toekomst?
Liefde en goedheid kunnen we samenvatten in het woord: barmhartigheid. Barmhartigheid betekent: ‘medelijden, mededogen, mededelen en medeleven’. Wereldwijd leven er veel kansarme kinderen op straat. Op veel manieren wordt er door ons gekeken en naar manieren gezocht hoe we deze kinderen van de straat kunnen halen en wat we kunnen doen om hun een uitzicht te geven op een betere toekomst.

Het missieproject OASIS
In 2010 zijn wij het project OASIS gestart, waar kansarme kinderen overdag worden opgevangen. Veel mensen wonen in sloppenwijken, zijn werkloos of verdienen erg weinig. De dagelijkse maaltijd vormt vaak al een probleem, laat staan kleding, speelgoed, scholing enzovoort.

OASIS voorziet
Het project OASIS richt zich op het voorzien in een fijne, goede en gezonde leefomgeving voor kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. OASIS biedt activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van eigenwaarde en leiderschap van de kinderen. Wij bereiden hen voor om als goede burgers deel te nemen aan de maatschappij.

OASIS doet
De activiteiten zijn educatief, recreatief en sportief. Speciaal gericht op de leefwereld en ervaringen van elke specifieke leeftijd. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van de eigenwaarde en de waarde van de mens in het algemeen. Ook bieden ze de mogelijkheid om te groeien tot het nemen van maatschappelijke en sociaal verantwoordelijke beslissingen.

OASIS geeft
Het past allemaal in de gezonde opvoeding waarin we de kinderen van OASIS mogen leren om de gezindheid en de principes van Christus toe te passen op alle gebieden van het leven. Wij brengen hen dichter bij God en Zijn Woord, waardoor zij zonder twijfel Zijn zegen op hun leven mogen verwachten.

Principes project OASIS
Individualiteit: Erkenning van het individu als uniek en bijzonder, met specifieke eigenschappen die iemand speciaal en onderscheidend maken. Respect voor elkaar en de verschillen die ons allemaal uniek en bijzonder maken als schepping van God.
Rentmeesterschap: Het uitoefenen van gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor individuele betrokkenheid en zorg voor jezelf en je omgeving.
Zaaien en oogsten: Effect, gevolgen en/of beloningen die voortkomen uit beslissingen die je neemt of dingen die je doet.
Zelfbestuur: Bekwaamheid om impulsen te beheersen die leiden tot slechte gevolgen in het leven. Daarnaast het ontwikkelen van de bekwaamheid om op een gedisciplineerde manier te doen en te bereiken wat nodig is.
Karakter: Verwerving van vaste en consequente innerlijke structuren die resulteren in een
ethische, rechte houding volgens de principes van Gods Woord.
Soevereiniteit: Het begrijpen van het concept van hiërarchie.
Eenheid: Het leren omgaan met anderen, samenwerken en elkaar met respect en waardigheid behandelen. Dit leidt tot effectief teamwork.

Activiteiten project OASIS: 

  • Muzieklessen
  • Recreatie
  • Engelse les
  • Bijbellezen
  • Handvaardigheden
  • Gebed
  • Vakopleiding
  • Ontwikkeling creativiteit

Doe mee!
Wij vertrouwen erop dat deze informatie jouw hart heeft bewogen en dat je zult zeggen: ‘Ik wil hieraan deelhebben; je kunt op mij rekenen. Ik zal doen wat ik kan. Het heeft mijn instemming en het is goed wat jullie doen.’

Reageer dan alsjeblieft vandaag nog en meld je aan.
Ga naar: oasisworldmission.com.
Of bel ons hoofdkantoor in Den Haag: 070-363 59 29.
Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt als geschenk het boekje: Een Gebed Voor Iedere Dag.

Tot slot: belangrijk voor iedere christen
‘De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood.’ – Jakobus 1:27

Tags:
Next Post

Waarom vieren wij Pasen?