Is-er-leven-na-de-dood

Is er leven na de dood?

Voor elk mens die in deze wereld geboren wordt, is er een tijd om te leven en een tijd om te sterven. Een van de belangrijkste levensvragen is daarom: ‘Is er leven na de dood?’ In de Bijbel vinden we het antwoord op deze vraag.

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Het hiernamaals
Elk mens heeft zichzelf wel eens de vraag gesteld: ‘Is er leven na de dood?’ Hierin verschilt de mens van alle andere schepselen op deze aardbodem. Onbewust denkt men na over het hiernamaals, ofwel het leven na de dood. Men vraagt zich af: Is er leven aan de andere kant van het graf? Of is de eeuwigheid een soort droomloze slaap waaruit je niet wakker wordt? Of houdt het allemaal op met de dood?

De meeste mensen op aarde geloven dat de dood niet het einde is. Iets in hen zegt dat er iets aan de andere kant van het graf moet zijn. Dit zien we ook terug in de verschillende godsdiensten. Christenen geloven in de hemel; moslims in het paradijs; boeddhisten in het nirwana, en indianen in de eeuwige jachtvelden.

Alleen de meest verharde mensen, die helemaal vol zijn van materiële dingen van de wereld, zeggen: ‘Er is geen God en na de dood is er niets.’

Maar als het waar is dat het allemaal ophoudt met de dood, dan maakt het eigenlijk allemaal niets meer uit hoe we leven. Dan kunnen we net zo goed genieten van alle genoegens van het leven en de toekomst vergeten. De apostel Paulus zegt daarover in de Bijbel:

‘Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij meer te beklagen dan wie ook … laten we dan, zoals er geschreven staat: ‘eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij misschien.’’ – 1 Korinthiërs 15:19,32

Leven uit de dood
Door de dingen die wij in de natuur zien, laat God ons zien dat er echt leven na de dood is. Kijk bijvoorbeeld naar de vlinder. Uit het lelijke dode lichaam van een rups wordt een prachtige vlinder gevormd. De Bijbel spreekt ook over hoe er leven uit de dood kan voortkomen.

‘Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven, anders blijft het alleen maar één tarwekorrel. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.’ – Johannes 12:24

Is een mens niet veel meer waard dan een een vlinder en een tarwekorrel? God wil ons waarschuwen dat de manier waarop wij nu leven, een blijvend effect heeft op ons leven na de dood. De Bijbel, het Woord van God, leert ons over het leven na de dood.

Jezus zegt dat er een duidelijk verschil is tussen het lichaam en de ziel.

‘Wees niet bang voor hen die wel je lichaam kunnen doden, maar niet je ziel. Wees alleen bang voor God die zowel je ziel als je lichaam kan vernietigen in de hel.’ – Mattheüs 10:28

Met andere woorden: je hoeft echt niet bang te zijn voor de dood van je lichaam, maar je moet er wél voor oppassen dat je ziel niet voor eeuwig verloren zal gaan door ongehoorzaamheid aan God.

De rijke man en de arme Lazarus
In Lucas 16 legt Jezus dit principe prachtig uit in het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man had op aarde alles wat zijn hartje begeerde. Hij genoot van het goede leven dat hij had. Rijk zijn is op zichzelf niet verkeerd. We mogen genieten van de goede dingen die God geeft. Maar het probleem was: deze rijke man leefde alleen maar voor deze wereld, en niet de toekomende wereld; het leven ná dit leven. Dan introduceert Jezus nog een persoon: Lazarus.

Lazarus was een arme bedelaar. Hij lag in de hal van het huis van de rijke man en leefde van de kruimels die van de tafel van de rijke afvielen. Lazarus zat onder de zweren en leed honger. De rijke man maakte zich totaal geen zorgen om die arme bedelaar.

Er is gelukkig een lichtpuntje in dit droevige verhaal. Lazarus betekent: ‘God is mijn hulp.’ Die arme bedelaar, verlaten door mensen en doodgaand van de honger en zijn zweren, zag uit naar het geweldige leven in de hemel.

Ten slotte kwam de bedelaar te overlijden en werd hij verlost van al zijn pijn, verdriet en ellende. Ook de rijke man stierf en werd begraven. Maar voor beide mannen was de dood niet het einde. Jezus gaat verder en vertelt ons wat er gebeurt aan de andere kant van het graf. Met dit verhaal licht Jezus een tipje van de sluier op van het geheim dat in de dood ligt.

Op het moment dat Lazarus stierf, ontvingen de engelen zijn geest en brachten hem zacht en lieflijk de hemel in. Wat een geweldig moment! Maar toen de rijke man stierf, ging zijn geest naar een duistere plaats waar niemand naartoe wil gaan. Hij had tijdens zijn leven de stem van zijn geweten verworpen. Toen de rijke man eindelijk begreep waar hij terecht was gekomen, probeerde hij wanhopig hulp te krijgen van de andere kant. Maar niemand kon hem meer helpen. Het was te laat. Dan lezen we dat Jezus zegt:

‘Bovendien is tussen u en ons een enorme kloof. Wie van hier naar u toe wil, komt er niet overheen.’ – Lucas 16:26

Er is een scheiding tussen de plaats van licht en duisternis, die niet overbrugd kan worden. Bij de dood gaat iedereen naar zijn of haar eigen plaats en is er geen weg meer terug.

Eeuwig leven
De vraag is: naar welke plaats ga jij als dat onvermijdelijke moment komt dat ook jij deze wereld verlaat? Eén ding is zeker: om de hemel binnen te gaan, heb je Jezus Christus nodig. Als wij leven naar Zijn wil, hoeven wij niet bang te zijn voor wat er na de dood komt. De Bijbel zegt:

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

En Jezus zegt:

‘Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.’ – Johannes 11:25

Open je hart voor Jezus en neem Hem aan als jouw Redder en Verlosser. Maak vandaag nog de keuze, als je dat nog niet gedaan hebt. En weet: God houdt van jou!

Gebed
Bid met mij mee

Gebed voor redding
‘O God, ik dank U dat ik tot U mag komen met al mijn zonden, problemen en noden. Ik dank U dat Uw Zoon, Jezus Christus, ook voor mij gekomen is naar deze aarde. Hij heeft de straf voor al mijn fouten op Zich genomen. Ik wil al mijn zonden belijden en vraag U mij te vergeven en mijn leven te reinigen. Help mij om U te volgen en te dienen. Ik wil U danken, loven en prijzen dat ik nu Uw kind mag zijn en dat ik door genade het eeuwige leven mag ontvangen. Help mij ook om anderen te vertellen over Uw grote liefde. Ik bid dit alles in de naam van Jezus, mijn Redder en Verlosser. Amen!’

Tags: