Jij-bent-geliefd

Jij bent geliefd!

De maatschappij van vandaag moedigt ons aan om onszelf lief te hebben en in onszelf te geloven. We zijn wanhopig op zoek naar liefde en acceptatie. Maar diep vanbinnen verlangen we ernaar te weten hoe God over ons denkt. Deze special over eigenwaarde helpt jou jezelf te zien zoals God jou ziet.

Wonderlijk gemaakt
In Psalm 139 zien we God, de meester handwerksman, terwijl Hij vol liefde werkt aan Zijn meesterwerk: de mens. Deze psalm kan een grote impact hebben op de manier waarop jij jezelf ziet.

‘U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in Uw boek opgeschreven.’ – Psalm 139:13-16

Diep gevallen
Hoewel we Gods kunstwerk zijn, zijn we duidelijk beschadigd door de zondeval. Voordat ons herstel kan beginnen, is het eerst belangrijk dat we beseffen hoe diep we gevallen zijn. Paulus beschrijft de schade die wij hebben overgehouden aan de zonde.

‘Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd, zij zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan! Niemand doet wat goed is, zelfs niet één … Zij hebben geen enkel ontzag voor God, zij houden geen rekening met Hem.’ – Romeinen 3:10-12, 18

Compleet vergeven
We gaan allemaal op een andere manier met onze schuld om. Maar de Bijbel geeft de enige manier om echt en blijvend van je schuldgevoel af te komen.

‘Door te doen wat God van Hem vroeg en eens en voor altijd voor ons te sterven, heeft Christus onze zonden vergeven en ons gereinigd. De gewone priesters waren dag in dag uit in de tempel bezig en brachten telkens dezelfde soort offers, die de zonden niet konden wegnemen. Maar Christus heeft Zichzelf voor onze zonden aan God gegeven als een offer voor alle tijden. Door dat ene offer heeft Hij allen die voor God zijn afgezonderd voor altijd volmaakt gemaakt … Als de zonden vergeven en vergeten zijn, is er geen offer meer nodig.’ – Hebreeën 10:10-14, 18

Voor eeuwig geliefd
Onze eigenwaarde is soms gebouwd op een dunne fundering. Denk aan: je uiterlijk, je inkomen, de grootte van je huis, of de auto waarin je rijdt. In onze materialistische samenleving wordt onze persoonlijke waarde vaak gemeten aan de waarde van ons vermogen.

Als je van deze standaard uitgaat, zou Jezus Zelf gezien worden als een waardeloze mislukkeling. Maar gelukkig zijn de standaarden van de wereld niet Gods standaarden. Hij houdt niet van ons omdat we waardevol zijn. Wij zijn waardevol omdat Hij van ons houdt. Paulus helpt ons om te begrijpen hoe groot Gods liefde voor ons is.

‘Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking? Nood? Vervolging? Honger? Ontbering? Gevaar? De dood? … Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning! Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.’ – Romeinen 8:35, 37-39

Geweldig gezegend
Het leven van een christen zou gevuld moeten zijn met dankbaarheid aan God. Maar wat als dat niet zo is? Wat kunnen we doen als alles in ons leven dor en droog is? Paulus zegt hierover:

‘Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is … Het is altijd Zijn bedoeling geweest ons als Zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, opdat wij Hem zouden prijzen voor Zijn onovertroffen genade. En Hij heeft ons door Zijn geliefde Zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed Hij is. Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade!’ – Efeziërs 1:3-7

Oud en nieuw
In Efeziërs 4 adviseert Paulus ons om onze oude gewoonten uit te trekken als versleten kleding. Daarna moedigt hij ons aan om de nieuwe kleren aan te doen die Jezus ons geeft.

‘Maar jij bent helemaal anders, want jij hebt Christus leren kennen! Als je werkelijk Zijn stem hebt gehoord en Hij jou de waarheid over Zichzelf heeft bekendgemaakt, moet je jouw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken, je vroegere manier van leven die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten. Je denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, je moet een heel nieuwe mens worden die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren.’ – Efeziërs 4:20-24

Zwak maar sterk
Soms zijn we verbaasd als God niet met ons mee wil werken door onze zwakheid weg te nemen. Maar de volgende passage laat ons zien dat God liever zwakkelingen heeft!

‘Het enige waarop ik mij kan beroemen, is mijn zwakheid, omdat God die zwakheid gebruikt om Zijn grootheid en kracht te tonen … Drie keer heb ik de Here gesmeekt dit lijden te laten ophouden. Maar de Here antwoordde telkens weer: ‘Mijn genade is genoeg voor u. Want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid.’ Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik ter wille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk.’ – 2 Korinthiërs 12:5, 8-10

Arm maar rijk
We weten dat de wereld andere standaarden voor succes heeft dan God. Toch verwachten we vaak dat God ons een comfortabel huis, een vaste baan, mooie kleding en zo min mogelijk tegenslagen geeft. Wanneer een of meerdere van deze ‘rechten’ wegvalt, kunnen ons geloof en onze eigenwaarde snel dalen. Paulus vertelt ons dat we ons denken en onze verwachtingen moeten aanpassen.

‘Soms denk ik dat God ons, apostelen, de laagste plaats heeft toegewezen, als gevangenen die de dood in de armen lopen. Want in de arena van de wereld zijn wij een schouwspel geworden voor engelen en mensen … Tot op dit moment lijden wij honger en dorst, wij hebben nauwelijks kleding en worden mishandeld. Wij hebben nergens een thuis en doen zwaar werk met onze handen. De mensen die ons uitschelden, wensen wij het beste toe, vervolging verdragen wij geduldig, wij blijven vriendelijk als over ons wordt geroddeld. Wij zijn het afval van de wereld geworden, het uitschot.’ – 1 Korinthiërs 4:9, 11-13

Stervende maar levend
Het is belangrijk dat we onze sterfelijkheid inzien. Elk mens zal op een dag sterven. Daarbij moeten we iets nog belangrijkers beseffen: Jezus’ overwinning over de dood en het graf!

‘Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de Boeken staat: ‘De dood is opgeslokt in Gods grote overwinning,’ en: ‘Dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Dood, wat voor kwaad zul je nu nog doen?’ De dood kan ons nu nog kwaad doen door de zonde. En de zonde is zo sterk omdat de wet bestaat. Maar God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood.’ – 1 Korinthiërs 15:53-57

Lees ook: Er is iemand die om je geeft’

Tags:
Vorig artikel

Nieuw Leven April

Volgend artikel

Paaswallpaper