Jesus_and_friend

Vraag & Antwoord: Kan Jezus ook onze Vriend zijn?

Vraag
Jezus is onze Redder en Verlosser, maar kan Hij ook onze Vriend zijn?

Het Antwoord
Ja! Er is geen betere Vriend dan Jezus. Naast onze Vriend en Redder en Verlosser, is Hij ook onze Vader en Bevrijder. Jezus schaamde Zich niet om ons broeders en zusters te noemen. Hij is dus onze Vriend en Broeder. Hij wil niet een Vriend van veraf zijn, maar juist van heel dichtbij; een Vriend die in je hart woont.

Jezus zegt in Johannes 15:14: ‘Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat Ik zeg’. Er is dus wel een voorwaarde aan verbonden.

Ook op andere plaatsen in de Bijbel wordt ons duidelijk dat we vrienden van God mogen zijn of worden. In Exodus 33:11 staat dat de Here tot Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. En in Jakobus 2:23 lezen we dat Abraham ‘een vriend van God’ werd genoemd.

Tot slot zegt Psalm 25:14: ‘De vriendschap met God is voor hen die Hem eerbied bewijzen.’

Tags:
Vorig artikel

Het Paasverhaal

Volgend artikel

Vraag & Antwoord: Wat is geloof?