NL0520--Mijn-rijke-erfenis

Mijn rijke erfenis| Speciaal voor vrouwen

Deze maand is het Moederdag. Over de hele wereld wordt deze dag gevierd. Dit artikel is speciaal bedoeld voor vrouwen. De Bijbel spreekt over een rijke erfenis die de vrouw met zich meedraagt.

Het is belangrijk dat jij als vrouw een goed beeld van jezelf hebt. Niet het beeld dat anderen van jou hebben of hoe jij jezelf ziet. Maar het beeld dat God van jou heeft. Je zelfbeeld vormt namelijk je karakter. Je karakter bepaalt je manier van denken. En zoals je denkt, zo ben je.

Hoe kijkt God naar de vrouw?

Om te begrijpen hoe God naar de vrouw kijkt, gaan we naar de Bijbel, het Woord van God.

1) Goed nieuws voor vrouwen vandaag!
‘God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van de ondergang te redden.’ – Johannes 3:17

‘Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn wij één geworden. Als je een deel van Christus bent, ben je ook kinderen van Abraham en dan is wat God hem beloofde, ook voor jou.’ – Galaten 3:28-29

God maakt in dit opzicht geen onderscheid tussen man of vrouw. Jezus is ook voor jou als vrouw naar de wereld gekomen, om jou te redden van de ondergang. Als jij een kind van God bent geworden door in Jezus te geloven, dan zijn Gods beloften ook voor jou. Dat is goed nieuws voor vrouwen!

2) Vrouwen zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis
‘Toen zei God: ‘Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht.’’ – Genesis 1:26

‘Toen vormde de Here God het lichaam van de mens (Adam) uit stof van de aarde en blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen.’ – Genesis 2:7

Het was vanaf het begin Gods plan om man én vrouw te scheppen naar Zijn beeld. Daarom zei God: ‘Laat Ons mensen maken.’ Eerst schiep Hij Adam uit het stof van de aarde. Daarna lezen we

‘Toen liet de Here God Adam in een diepe slaap vallen, nam een rib uit zijn lichaam en sloot de plaats waaruit Hij de rib had genomen. Uit die rib maakte Hij een vrouw en Hij bracht haar bij de mens.’ – Genesis 2:21-22

Net als de man, is de vrouw geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Laat je dus niet door anderen beïnvloeden dat je als vrouw minder belangrijk bent. Stop ermee met mensen om te gaan die je steeds naar beneden praten. Ga in plaats daarvan om met mensen die je in Gods liefde omhoog tillen. Doe vandaag de goede belijdenis en spreek uit wat God over jou denkt als vrouw. Namelijk:

‘Ik ben geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.’
‘Ik ben belangrijk in Gods ogen.’
‘God houdt van mij.’
‘God gelooft in mij.’
‘God heeft een plan met mijn leven.’
‘Ik ben geschapen om te leven.’
‘Ik ben geschapen om gelukkig te zijn.’
‘Ik ben geschapen om lief te hebben.’
‘Ik ben geschapen om succesvol te zijn.’
‘Ik ben geschapen om voorspoedig te zijn.’
‘Ik ben geschapen om te overwinnen.’
‘Ik ben geschapen om uniek te zijn.’
‘Ik ben geschapen om buitengewoon te zijn.’

3) God en de vrouw
Aan de andere kant zijn er een hele hoop zaken waarvoor de vrouw niet is geschapen. God heeft de vrouw niet gemaakt voor:

 • prostitutie;
 • uitbuiting;
 • manipulatie;
 • misbruik;
 • verwaarlozing;
 • onderdrukking.

In veel culturen wordt de vrouw onderdrukt. Ze heeft niet dezelfde rechten als de man. De vrouw moet zich onderwerpen aan de man. Maar dit is niet zoals God het bedoeld heeft. De vrouw is niet geschapen om onderdrukt te worden. Als je zo denkt, dan leef je in de verkeerde wereld. Het maakt niet uit wat je achtergrond of cultuur is. Als christen hebben wij een andere cultuur. We gaan op een andere manier met de vrouw om.

In de Bijbel zie je dat God ook op een andere manier met de vrouw omgaat. Wie koos Jezus uit om Zijn geweldige opstanding bekend te maken aan de mannen discipelen? Het was de vrouw! Met andere woorden: God koos de vrouw uit om het evangelie, het goede nieuws, te vertellen. Die gedachte is niet veranderd vandaag. God denkt nog steeds geweldig over de vrouw.

4) Gods plan voor jou als vrouw
Nadat God man en vrouw naar Zijn beeld en gelijkenis had geschapen, plantte Hij hen in de hof van Eden. Alles wat God wil, is dat het goed met de mens gaat. Dat ze leven zullen hebben en blij en gelukkig zijn. Dat ze één zullen zijn, verbonden door het huwelijk. God schiep man en vrouw om een gezin te stichten.

Terwijl alles in perfecte harmonie was, lezen we dat plotseling de zonde de wereld binnenkwam. Zowel vrouw als man hebben gezondigd. Beiden kozen ervoor om God ongehoorzaam te zijn. Door de zonde verloren zowel man als vrouw hun waardigheid, hun leven en hun erfenis.

Maar het was nooit Gods bedoeling dat wij onze waardigheid, ons leven en onze erfenis zouden kwijtraken. Dus bedacht God een plan, dat er al was voordat de mens zondigde. Een Meesterplan om de mens, zowel man als vrouw, te redden. Iemand anders zou de plaats van de man en vrouw innemen.

Een onschuldige zou de plaats innemen van een schuldige, om de straf op de zonde te dragen. Dat hoefde maar één keer te gebeuren. Je kan namelijk maar één keer de straf voor een misdaad dragen. Wanneer die eenmaal gedragen is, is de prijs betaald en ben je schuldvrij. Dat is waarom Jezus Christus kwam: om jou vrij te maken van elke zonde en elk oordeel.

‘God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe.’ – 2 Korinthiërs 5:21

God legde jouw fouten op Zijn Zoon, Jezus, waardoor jij vergeven bent van al jouw zonden. Laat er dus niemand zijn die zegt dat jij minder waard bent of die jou veroordeelt als vrouw. Jij bent vrijgemaakt en gerechtvaardigd voor God. Jij kan als vrouw recht voor God staan.

5) Het nieuwe leven
‘Als je christen wordt, word je vanbinnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’ – 2 Korinthiërs 5:17

Voor jou als vrouw is er een heel nieuw leven begonnen in Jezus. Jij bent Gods dochter, gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus. In dat opzicht ben jij als vrouw exact gelijk aan de man. Samen kunnen we vergeving van al onze zonden ontvangen.

Als vrouw moet jij jouw rijke erfenis in God ontdekken. Doe de volgende prachtige belijdenissen:

 • ‘God houdt van mij en gaf Zijn leven voor mij.’
 • ‘Jezus heeft mijn plaats ingenomen en de straf voor mijn fouten gedragen.’
 • ‘Door Jezus ben ik vrijgekocht van elke onderdrukking en elk oordeel.’
 • ‘Niets en niemand kan mij scheiden van Gods liefde.’
 • ‘Ik ben verlost, bevrijd, herboren, gered en totaal hersteld.’

Gods vrouw heeft een rijke erfenis. Namelijk:

Ode aan de vrouw
‘Wie is zo gelukkig een goede vrouw te vinden? Zij is immers veel meer waard dan de duurste edelstenen. Haar man vertrouwt volledig op haar en het zal hem aan niets ontbreken. Zij benadeelt hem nooit, doet haar hele leven goed. Ze zoekt wol en vlas, die ze met rappe handen verwerkt. Zoals een koopman zijn handelsschepen uitzendt, zorgt zij dat zij over al het nodige beschikt, ook al moet dat van ver komen. In de vroege morgen, wanneer het nog donker is, staat zij op en zorgt dat haar gezin en het personeel kunnen eten. Als zij haar zinnen heeft gezet op een bepaalde akker, krijgt zij hem ook, met wat zij verdient plant ze een wijngaard. Vlijtig gaat zij aan het werk, zij is met opgestroopte mouwen aan de slag. Zij merkt dat haar werk vruchten afwerpt en het is dan ook vaak nacht voordat zij gaat slapen. Snel schieten haar handen over haar spinnewiel, vaardig schikken zij het vlas. Ze staat altijd klaar om een noodlijdende te helpen, iedereen kan op haar hulp rekenen. Zij maakt zich geen zorgen om haar gezin wanneer de winter komt, want zij heeft voor mooie en warme kleding gezorgd. Zij maakt voor zichzelf prachtige tapijten en draagt kleren van fijn linnen en prachtig gekleurde stoffen. Haar man is een gezien figuur op de plaatsen waar recht wordt gesproken en is een van de leiders van het land. Zij maakt linnen kleding en verkoopt die en levert gordels aan de koopman. Kracht en waardigheid stralen van haar af en zij ziet elke nieuwe dag met vertrouwen tegemoet. Uit haar woorden spreekt wijsheid en de wil om goed te doen. Zij weet precies wat in haar huishouding gebeurt en op luiheid zul je haar niet betrappen. Haar kinderen kijken tegen haar op en haar man prijst zich gelukkig en zegt: ‘Er zijn veel goede vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal!’ Uiterlijke schoonheid is bedrieglijk en verdwijnt, maar een vrouw die ontzag heeft voor de Here, verdient bewondering en lof. Haar goede daden zullen haar eer en erkenning opleveren, zelfs van hooggeplaatste mensen.’ – Spreuken 31:10-31

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik dank U voor de rijke erfenis die ik heb als vrouw. U houdt zo veel van mij dat U Uw Zoon, Jezus, naar de aarde stuurde om voor mij te sterven. Hij nam mijn plaats in en droeg de straf voor al mijn fouten. Door Jezus ben ik verlost, bevrijd, gered en totaal hersteld. Help mij om mijzelf te zien zoals U mij ziet: als waardevol, geliefd en belangrijk. U hebt goede gedachten over mij en een geweldige toekomst voor mij klaarliggen. Dank U daarvoor. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen.’

Tags:
Vorig artikel

Bid in de Geest

Volgend artikel

Het verhaal van Jacqueline