Lifestyle - Kerstgedachte Willy Maasbach

Kerstgedachte: Willy Maasbach

Nooit meer alleen! Voordat ik God kende, was ik bang. Het was oorlog en ik was bang voor de dood. God nam mijn angst weg toen ik Jezus in mijn hart aannam als Redder. Nu ik 91 jaar ben, denk ik vaker aan de hemel. Ik ben mij ervan bewust dat ik in het naseizoen […]