de les van de vis

Les van een vis

In het boek Mattheüs van de Bijbel staat een wonderlijk verhaal over een vis. Jezus zegt tot Zijn discipel Petrus:…

Om toegang te krijgen tot dit bericht login of neem een Nieuw Leven digitaal abonnement.