Bemoediging - Korte overdenking

God ziet jou!

Deze korte overdenking zal jou vandaag bemoedigen om in de tegenwoordigheid van de levende God te leven en de Heilige Geest elke dag te vragen of wij mogen ervaren: ‘U, o God, ziet mij!’ ‘En Izak ging bij de put Lachai-Roï wonen.’ – Genesis 25:11 Op deze plek was Hagar tijdens haar vlucht opgezocht door God….