Boodschap - Overwin je teleurstellingen

Overwin je teleurstellingen!

Elk mens heeft te maken met teleurstellingen in het leven. Hoe ga je daarmee om? Teleurstellingen kunnen ervoor zorgen dat je ontmoedigd raakt en het leven niet meer ziet zitten. De vraag is: hoe overwin je teleurstellingen? ‘Ik weet welke plannen Ik voor jou heb,’ zegt de HERE. ‘Met deze plannen heb Ik jouw geluk […]