Verlossing-komt-van-de-Here-alleen

Verlossing komt van de Here alleen

In de Bijbel lezen we de geschiedenis van Jona. God gaf hem de opdracht om naar de grote stad Ninevé te gaan. Maar Jona wilde niet en vluchtte. Hij wilde Gods stem niet horen en ging slapen. Ben jij vandaag misschien ook als Jona?

‘Verlossing komt van de HERE alleen.’ – Jona 2:9

Jona vlucht voor God
In plaats van naar Ninevé te gaan, vluchtte Jona de andere kant op. Hij stapte op een schip naar Tarsis, en ging slapen. Hij probeerde de stem van zijn geweten en van God uit te schakelen.

De slapende kerk en wereld
Er zijn veel kerken vandaag als Jona. Christenen die slapen, omdat ze gelijk zijn geworden aan de wereld (ongelovigen). Ze hebben het te druk voor God. Ze leven in ongehoorzaamheid. Anderen slapen in teleurstelling, pijn en verdriet. Veel christenen gaan wel naar de kerk en doen allerlei godsdienstige dingen. Maar ze slapen voor de echte stem van God en horen de waarheid van Gods Woord niet meer. Vaak omdat die niet meer gepredikt wordt.

Niet alleen de kerk is in slaap gevallen. Ook de ongelovige slaapt. Men is verdoofd door te leven voor het hier en nu en voor zichzelf. Anderen proberen de pijn en het verdriet te verdoven met alcohol, drugs, plezier, genot enz. De wereld slaapt, omdat ze niet meer in God gelooft. Ze zitten vast in afgoderij, zijn gefocust op materialisme, of zitten in de knel met zichzelf.

Het grote gevaar van deze diepe slaap, is dat je niet doorhebt dat je in een storm bent terechtgekomen. Zonder het te weten, zijn veel mensen in levensgevaar. Ze zijn op weg om voor eeuwig verloren te gaan.

Een levensbedreigende storm
Er was paniek op het schip, maar Jona had niets door. De kapitein wekte Jona en zei: ‘Hoe kan je nu slapen?’ Dit is een goede vraag voor de slapende kerk vandaag. De kapitein zei: ‘Roep jouw God aan.’ Maar Jona wist wat er aan de hand was. De oorzaak van de storm was zijn ongehoorzaamheid aan God. Hij stelde voor om hem overboord te gooien. Dan zou de storm ophouden.

Ook wij kunnen een storm in ons leven veroorzaken door onze ongehoorzaamheid aan God. Of is de storm er omdat Hij jou wakker wil schudden?

Jona in de vis
De bemanning besloot naar Jona te luisteren. Ze gooiden hem overboord, en de storm was voorbij. Jona werd naar beneden getrokken in de diepe duisternis. Hij voelde de beklemmende druk van het water als ketenen om hem heen. Terwijl hij dieper zakte in het water, dacht hij terug aan God.

In zijn hart riep hij uit: ‘Heer, vergeef mij. Ik heb spijt.’ En God zorgde voor een grote vis, die Jona opslokte. Hij kreeg een nieuwe kans. In de vis bad Jona tot God. Dat was zijn moment van ontwaking. Hij ontdekte dat hij een zondaar en schuldig was.

Het besef dat je een zondaar bent
Dit moment van ontwaking zien we vaak in de Bijbel. David ontwaakte toen de profeet Nathan zei: ‘Jij bent die man.’ Hij bad: ‘Tegen U alleen heb ik gezondigd.’ Jesaja had dit moment toen hij Gods heerlijkheid zag en uitriep: ‘Ik heb onreine lippen.’

Petrus maakte dit mee na de wonderbare visvangst. In de boot riep hij uit: ‘Ga weg van mij, Here, want ik ben een zondaar.’ Saulus had zijn moment van ontwaking op weg naar Damascus. Die ontwaking brengt altijd het besef dat je een zondaar bent en zonder God verloren bent.

Verlossing komt van God alleen
Jona sloot zijn gebed af met de woorden: ‘Verlossing komt van de Here alleen.’ Verlossing, redding, genezing, bevrijding enz. komt van God alleen. Hij is de Enige die de mens kan redden. Wij waren allemaal geestelijk dood in zonde en ongerechtigheid.

God is Degene die het geweldige reddingsplan van de mens heeft bedacht, uitgevoerd en volbracht. Elke dag stroomt Zijn redding en genade naar de mens. De vraag is: Neem jij Gods redding en vergeving aan? Laat vandaag jouw moment van ontwaking en toewijding zijn!

Klik hier en luister naar de hele boodschap!

Tags: