Christmas Carols

Jezus’ geboorte was vanaf het begin een geweldige inspiratie voor kerstliederen. Het eerste lied werd zelfs gezongen door een gigantisch engelenkoor: ‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen’ (Lucas 2:14).

Gelukkig is het niet alleen bij dit lied gebleven. Maar van de meeste kerstliederen is het ons niet duidelijk wat de geschiedenis achter deze liederen is. Wanneer wij de geweldige verhalen achter deze liederen ontdekken, hebben de liederen nog meer betekenis voor ons.

‘Hoor, de engelen zingen d’eer’

Omdat de kerstfeestelijkheden in de 17e eeuw werden afgeschaft, zat de kerk zonder kerkgezang en kerstliederen. Om in deze nood tegemoet te komen, schreef Charles Wesley (1707-1788) een kerstlied dat begon met de woorden ‘Hark, how the welkin (heaven) rings’. Zijn vriend, George Whitefield, veranderde de woorden in ‘Hark, the herald angels sing’.

In 1855 bracht de Engelse musicus William H. Cummings, Wesleys woorden en een compositie van Mendelssohn (1809-1847) samen. Door deze combinatie worden de fundamenten van het geloof ook vandaag opnieuw bevestigd in het hart van de gelovige.

Couplet één:
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld: God verzoent der mensen schuld
Mengt u, volken in het koor, dat weerklinkt de hemel door
Mensentong en eng’lenstem, zingt het Kind van Bethlehem
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

‘Jubel het uit’

Een 15-jarige jongen klaagde bij zijn vader dat kerkliederen saai en nietszeggend waren. Zijn vader daagde hem, Isaac Watts (1674-1748), uit om het beter te doen. In 1719 had God Psalm 98 op Isaacs hart gedrukt. Hij schreef de woorden van zijn kerstlied ‘Joy to the world’ (‘Jubel het uit’).

In 1839 nam Lowell Mason, een Amerikaanse componist en muziekleraar, de liedtekst en verweefde deze in twee muziekfrasen van George Frederick Handel (1684-1759). Van alle christelijke kerstliedjes is ‘Jubel het uit’ waarschijnlijk een van de meest opgewekte bekendmaking van de kerstboodschap.

Couplet één t/m drie:
Jubel het uit. De Heer is hier; ontvang het Koningskind!
Als Redder van de aarde geeft Hij het leven waarde
Dus hemel en aarde, zingt! (2x)
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!

Jubel het uit. De Heer regeert; wees blij, verhef je stem!
Zing als de schepping juicht, aanbiddend voor Hem buigt
Een vreugdelied voor Hem (2x)
Een vreugde-, een vreugdelied voor Hem!

Zijn Koningschap zal eeuwig zijn, rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde Zijn heerlijkheid ervaren
De liefde die Hij bracht (2x)
De liefde, de liefde die Hij bracht!

‘O, kleine stad van Bethlehem’

Ter voorbereiding van een speciale kerstdienst voor kinderen, werd Lewis H. Redner (1830-1908) gevraagd om een eenvoudige melodie te componeren voor het gedicht dat een voorganger had geschreven toen hij Bethlehem bezocht. De hele nacht worstelde Lewis en viel van vermoeidheid in slaap.

Men zegt dat hij ’s nachts wakker werd met een ‘engelenmelodie’ in zijn hoofd, die hij onmiddellijk noteerde. Later op die dag, in december 1867, introduceerde het kinderkoor van de kerk de bescheiden en nu klassieker ‘O, kleine stad van Bethlehem’.

Couplet één:
O, kleine stad van Bethlehem, hoe vredig ligt gij daar
En alle sterren stralen neer, zo zuiver en zo klaar
En in de donk’re straten schijnt ’t eeuwig Morgenlicht
Geloof en hoop van eeuwen zien nu Gods aangezicht

‘Stille nacht’

Op 24 december 1818 had priester Joseph Mohr (1792-1848) een lied nodig voor de kerstnachtdienst in een kerk in Oostenrijk. Men zegt dat het orgel van zijn kerk kapot was. Hij liep meer dan 1,5 kilometer in de kou om Franz Gruber (1787-1863), de organist en koordirigent van de kerk, te vragen om het eenvoudige gedicht dat hij had geschreven, in muziek om te zetten.

Gruber componeerde een eenvoudige melodie die was gearrangeerd voor twee solostemmen, een koor en een gitaar. Net op tijd voor de nachtdienst, op een sneeuwachtige avond in 1818, werd het bekendste kerstlied aller tijden gezongen: ‘Stille nacht’. Zijn overheersende boodschap van hemelse vrede heeft alle grenzen en culturen overschreden, en heeft het hart van vele mensen veroverd.

Couplet drie:
Stille nacht, heilige nacht
Heil en vree wordt gebracht
Aan een wereld, verloren in schuld
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Amen! Gode zij eer! (2x)

Lees ook: Is muziek belangrijk?’

Tags:
Next Post

Jubelend van vreugde!