Agnes: Ik ontdekte mijn ware identiteit

Agnes: Ik ontdekte mijn ware identiteit

Agnes Kneefel raakte haar baan kwijt en leek afscheid te moeten nemen van haar identiteit. Ze ontdekte waar haar ware identiteit ligt. Dit is haar wonder.

‘Als kind ben ik gelovig opgevoed in de gereformeerde kerk. Toen mijn moeder tot bekering kwam in een pinkstergemeente, nodigde ze mij uit. In het begin moest ik wel wennen aan de vrije manier van lofprijs en aanbidding. Tegelijkertijd viel het me op hoe vriendelijk en blij de mensen waren.

Ik kwam vaker en God raakte mijn hart aan. Op Moederdag 1994 gaf ik op 19-jarige leeftijd mijn hart aan Jezus. Ik mocht dienen in The Blessing Gouda met pianospel en later ook in het kinderwerk. Daar leerde ik ook mijn man Arthur kennen. De Here heeft ons gezegend met twee lieve dochters, Thirsa en Rebekka. Ik werkte als leerkracht op een basisschool.

Door ontmoedigende omstandigheden op mijn werk, raakte ik mijn baan kwijt. Hierdoor was ik onzeker om een nieuwe baan als leerkracht te aanvaarden. Er brak toen een periode aan waarin ik het gevoel had afscheid te moeten nemen van mijn identiteit als juf. Maar omdat ik daarvoor had gestudeerd, wist ik niet wat voor ander werk ik kon doen.

Het plezier in het lesgeven was me afgenomen. Ik wilde niet eens meer met kinderen werken en wist niet hoe het verder moest. Ik bad veel tot God voor troost en wijsheid. In de Bijbel ontdekte ik bemoedigende teksten, zoals in Psalm 32:8:

‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust Mijn oog.’

‘GOD BEGON MIJN HART TE HERSTELLEN.’

In de maanden die volgden, begon God mijn hart te herstellen. Hij gaf mij opnieuw de passie om met kinderen te werken. God voorzag ook in een baan bij een christelijk kinderdagverblijf. Daar werk ik met veel plezier met peuters in de buitenschoolse opvang en mag daar Gods liefde uitdelen. Ik mocht ontdekken dat mijn ware identiteit in Christus ligt. Met Paulus kan ik zeggen:

‘Ik vergeet wat achter me ligt en strek mij uit naar wat voor mij ligt.’ – Filippenzen 3:14

Gods zegen, Agnes

Tags:
Next Post

Uit het leven van Jozef