Studie - De kracht van voorbede

De kracht van voorbede

Voorbede is een van de belangrijkste onderdelen in het leven van een christen.
Het betekent dat je voor een ander bidt. Je gaat op de plaats van een ander staan en pleit voor zijn/haar zaak.

Het gebed verandert dingen
Een voorbeeld van voorbede vinden we in de geschiedenis van Abraham, die bidt voor de zondige steden Sodom en Gomorra.

‘Daarom zei de Here tegen Abraham: ‘Ik heb gehoord dat de inwoners van Sodom en Gomorra erg slecht zijn en zwaar zondigen. Ik ga er nu heen om te zien of dat inderdaad zo is of niet. Ik zal het te weten komen.’ Terwijl die mannen doorliepen naar Sodom, bleef Abraham nog voor de Here staan. Abraham kwam nog dichter bij en vroeg: ‘Gaat U de goeden tegelijk met de slechten doden? Stel nu dat er vijftig rechtvaardige mensen onder de inwoners zijn. Moet U dan de rest niet sparen ter wille van die vijftig? Dat kunt U toch niet doen? U kunt ze toch niet over één kam scheren? De Rechter van de wereld is toch een rechtvaardige rechter?’ De Here antwoordde: ‘Als Ik vijftig rechtvaardige mensen vind, zal Ik ter wille van hen de hele stad sparen.’ Abraham nam opnieuw het woord. ‘Ik heb nu mijn mond opengedaan, dus ik zal ook doorpraten, ook al ben ik maar een stoffelijk mens die tegen de Here spreekt. Stel dat het er maar vijfenveertig zijn? Zult U de stad vernietigen, omdat het er maar vijfenveertig zijn? Zult U de stad vernietigen, omdat het er vijf minder zijn?’ ‘Ik zal de stad niet vernietigen als het er vijfenveertig zijn,’ zei de Here . Abraham vervolgde: ‘En als het er maar veertig zijn?’ God antwoordde: ‘Ik zal de stad niet vernietigen als Ik er veertig vind.’ ‘Word alstublieft niet boos,’ pleitte Abraham, ‘als ik zeg: wat als het er maar dertig zijn?’ En God antwoordde: ‘Ik zal niets vernietigen als het er dertig zijn.’ Toen zei Abraham: ‘Nu ik heb gewaagd tegen de Here te spreken, kan ik ook verder spreken. Stel dat er maar twintig rechtvaardigen zijn?’ En God zei: ‘Ter wille van die twintig zal Ik de stad laten voortbestaan.’ ‘Dit is echt de laatste keer dat ik U iets vraag, Here,’ kwam Abraham nog een keer, ‘maar wat doet U als het er tien zijn?’ En weer zei de Here: ‘Ik zal de stad niet verwoesten als Ik tien rechtvaardigen vind.’ Na dit gesprek ging de Here bij Abraham weg. En Abraham ging terug naar zijn tent.’ – Genesis 18:20-33

Ik zou wel gewild hebben dat Abraham niet gezegd had dat hij nog één keer zou spreken, maar dat hij gewoon doorgegaan was en gevraagd had: ‘Here, en als U er maar vijf zou vinden?’ Ik geloof dat de Here dan geantwoord zou hebben: ‘Goed, als Ik vijf rechtvaardigen vind, zal Ik de stad niet verwoesten.’ En Abraham dan gezegd had: ‘Here, ik zal nog een laatste keer tot U spreken: zou U de stad willen sparen ter wille van één rechtvaardige?’

Ik ben ervan overtuigd dat de Here gezegd zou hebben: ‘Ja, Ik zal het doen voor één rechtvaardige.’ Maar Abraham hield op bij tien. En God zei: ‘Ik zal de stad niet verwoesten als Ik tien rechtvaardigen vind.’ Wat een geweldige belofte! Denk je eens in: God zei dat Hij die slechte stad zou sparen! Hij had al gesproken over de zonde van die steden. En tóch zou Hij ze sparen ter wille van tien rechtvaardigen.

Deze wereld is slecht genoeg, maar als er geen christenen waren, zou de hele wereld bedorven zijn.

‘U bent als zout voor de wereld. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor, behalve om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden?’ – Mattheüs 5:13

In het gebed kunnen wij dingen veranderen. We kunnen het oordeel tegenhouden, zelfs over de ongelovigen, om hen meer kansen te geven om het evangelie te horen. God zei tegen Abraham dat als er tien rechtvaardigen in Sodom en Gomorra waren, Hij de steden zou sparen.

Ik geloof dat er nog mensen zijn die, net als Abraham, hun plaats van gebed willen innemen en voorbede doen. Als we willen, kunnen we veel dingen veranderen. En om dat te doen, zijn er niet eens veel voorbidders nodig.

Voor anderen op de bres staan
Een andere tekst over voorbede vinden we in Ezechiël.

Ik heb tevergeefs gezocht naar iemand die de muur van rechtvaardigheid weer zou kunnen opbouwen, iemand die op de bres zou kunnen staan om u te beschermen tegen mijn vernietigend oordeel. Maar Ik heb niemand gevonden.’ En daarom zegt de Oppermachtige Here: ‘Ik zal mijn toorn over u uitgieten, Ik zal u verteren met het vuur van mijn toorn. Ik geef u de volledige straf voor al uw zonden.’’ – Ezechiël 22:30-31

God zei dit over Israël. Toch is dit een geestelijke waarheid die ook nu nog geldt. Deze tekst spreekt over een heel land, een heel volk. Toch zei God dat als Hij één man vond, Hij het land niet zou verwoesten. Eén man kon dat doen. Maar Hij vond er geen één. Is dat geen verschrikkelijke beschuldiging?

Je vraagt je misschien af: waarom doet God niet gewoon wat Hij wil doen? In 1 Timotheüs 2:4 lezen we dat God wil dat alle mensen de waarheid ontdekken. Waarom doet God er dan niet iets aan en redt Hij hen niet allemaal? Het antwoord op die vraag vinden we in Genesis.

Nadat God de aarde en alles wat daarop is, had gemaakt, maakte Hij de mens. Hij gaf aan Adam het bestuur over alle werken van Zijn handen en Adam werd heerser over deze wereld. Maar Adam was ongehoorzaam aan God. Daardoor verkocht hij zijn koninkrijk aan satan.

Toen werd satan de god van deze wereld. Hij begon de wereld te beheersen. De duivel is verantwoordelijk voor alle oorlogen, alle moorden en alle geweld op deze wereld. Deze dingen komen niet van God. De Bijbel zegt:

‘Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven, Hij is de bron van alle licht. Hij is een en al licht en verandert nooit.’ – Jakobus 1:17

Maar God kan alleen ingrijpen als christenen Hem zoeken en Hem vragen in te grijpen.

‘De enige reden dat je niet hebt wat je wilt, is omdat je God er niet om vraagt.’ – Jakobus 4:2

Satans autoriteit over de zaken van deze aarde kan alleen overwonnen worden als christenen bidden en voorbede doen voor hun land. God zoekt iemand ‘die de muur van rechtvaardigheid weer zou kunnen opbouwen, iemand die op de bres zou kunnen staan om u te beschermen tegen Mijn vernietigend oordeel. (Ezechiël 22:30)

De Heilige Geest is onze Helper

‘En God, die weet wat er in ons hart leeft, begrijpt wat de Geest bedoelt. Wat Hij voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming met Gods wil. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.’ – Romeinen 8:26-27

De Geest wil ons helpen om naar de wil van God te bidden, want wij weten niet wat we moeten bidden. Dit is niet iets wat de Heilige Geest buiten jou om doet. Het is iets waarin Gods Geest jou helpt. De Heilige Geest werd niet uitgestort om ook maar iets Zelf te doen, buiten de Gemeente om. Hij werd gestuurd om ons kracht te geven om het te doen. Jezus zei:

‘Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven.’ – Johannes 14:16

Een helper is niet degene die verantwoordelijk is om het werk te doen, maar helpt degene die het werk moet doen. De Heilige Geest gaat niet voor jou bidden. De verzuchtingen zijn niet de verzuchtingen van de Heilige Geest, maar verzuchtingen die niet uitgesproken kunnen worden in gewone taal, die uit jouw binnenste wezen opwellen en door jouw lippen worden uitgesproken in gebed. Zo helpt de Heilige Geest jou in jouw voorbede.


Soms wachten mensen totdat de Heilige Geest hen iets zal laten doen. Maar we moeten niet op een speciaal gevoel wachten. We mogen weten dat de Helper er is, en we kunnen Hem vragen ons te helpen. En dan, als we geloven dat Hij ons helpt, gaat Hij met ons samen de problemen te lijf en zullen er dingen veranderen.

Neem vandaag de beslissing om je in te zetten om voorbede te doen voor mensen in nood.
Meld je hier aan om gebedspartner te worden van ons wereldwijde gebedsnetwerk: Global Prayer 
Network (GPN). Of heb je zelf een nood? Klik hier om jouw gebedsverzoek op te sturen, zodat we samen ervoor kunnen bidden.

Tags: