De-sleutel-tot-al-je-zegeningen

De sleutel tot al jouw zegeningen

Veel mensen willen graag Gods zegeningen in hun leven. Maar ze beseffen niet dat ze zichzelf in de positie moeten brengen om die zegeningen te kunnen ontvangen. Ontdek vandaag de sleutel tot Gods overweldigende zegeningen in jouw leven!

Positieve mensen tegenover negatieve mensen
Als jij gelooft dat dit het seizoen is van Gods beloften en zegeningen, bepaalt dit ook je levenshouding en de manier waarop je denkt, praat en leeft. Mensen die in de overwinning leven, zijn over het algemeen positief ingestelde mensen. Positieve mensen willen graag dat ook andere mensen in de overwinning leven en zullen slagen. Het tegenovergestelde is ook waar. Negatieve mensen trekken altijd alles en iedereen – bewust of onbewust – naar beneden. Ze praten altijd in mineur. De somberheid druipt ervan af. Zij kijken altijd naar de omstandigheden. Jezus zei:

‘De dief (de duivel) komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om Mijn schapen leven in overvloed te geven.’ – Johannes 10:10

De duivel wil dat je alleen blijft kijken naar de omstandigheden, je tekortkomingen en fouten. Dit is zijn geheim en tactiek. Als hij je focus kan vasthouden op je oude natuur, dan mis je alle zegeningen die God jou wil geven.

De sleutel tot Gods zegeningen
De sleutel die God jou geeft tot al Zijn zegeningen, is om God op de eerste plaats in je leven te stellen. Het geheim van overwinning in je leven is: GOD EERST! Dat is wat God zegt in Zijn Woord.

‘Verheug je in de HERE, dan zal Hij je geven wat je nodig hebt en waar je naar verlangt.’ – Psalm 37:4

‘Geef het Koninkrijk van God en het doen van Zijn wil de hoogste plaats in je leven. Al het andere zal je dan geschonken worden.’ – Mattheüs 6:33

Het eerste gebod
Mozes bracht de wetten van God over op het volk van Israël. Op de berg Sinaï kreeg hij van God de Tien Geboden. Het eerste gebod was het draagvlak voor alle mensen om naar te leven. Het eerste gebod overschaduwt alle andere geboden. Dat wil zeggen: als je je niet aan dat eerste gebod houdt, heeft het geen enkele zin om je wel aan de andere geboden te houden. Dit eerste gebod lezen we in Exodus:

‘Ik ben de HERE, jullie God, die jullie uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Je mag geen andere goden aanbidden dan Mij.’ – Exodus 20:2-3

Dat wil zeggen: alleen God is God en Hij wil op de eerste plaats in jouw leven staan. Als jij zegt dat de God van de Bijbel jouw God is, dan zegt God: ‘Oké, ik wil jouw God zijn, maar dan wil Ik niet dat jij een andere god naast Mij hebt.’ Met andere woorden: God deelt Zijn glorie en heerlijkheid met niemand.

De zegeningen gaan samen met het eerste gebod
Dat eerste gebod is onze verzekering om door God gezegend te worden. Met dat eerste gebod brengt God ons op de positie waar Gods plan voor ons leven in vervulling kan gaan. En Gods plan is om ons te zegenen, te beschermen, te behoeden, te bewaren en te voorzien in al onze noden. Het is een goed plan, want God is een goede God. God zegt:

‘Ik weet welke plannen Ik voor jou heb. Met deze plannen heb Ik je geluk voor ogen, niet je ongeluk. Ik wil jou weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ – Jeremia 29:11

Stel jezelf de vraag: ben ik op de plaats waar God wil dat ik ben? Als je niet op de juiste plaats bent, dan verwerp je daarmee zelf de gunst en zegen van God in jouw leven. Het werkt beide kanten op. Maar als je God op de eerste plaats in je leven hebt staan, dan ben je op de plaats waar je al Zijn zegeningen kan, mag en zal ontvangen.

De naam van Jezus doet wonderen
Jij bent deel van Gods gezin. Hij is jouw Vader; jij bent Zijn kind. Het noemen van de naam van jouw Vader doet de vijand verlammen, beven en sidderen. Door het noemen van Zijn naam liet de farao Gods volk gaan; spleet de Rode Zee; sloegen de vijanden op de vlucht. Het noemen van de naam van Jezus doet voor Gods kinderen grote wonderen. Je geld, baan, functie, titels enzovoort kunnen nooit voor elkaar krijgen wat Zijn naam voor elkaar krijgt.

Bereid je voor op jouw lentejaar
Vraag: ben jij in staat om goed om te gaan met alle zegeningen die God jou in dit lentejaar wil geven? God wil jou zo overweldigend zegenen, dat het de aandacht van iedereen om je heen trekt. Een overweldigende zegen die al jouw verwachtingen te boven gaat. Bereid je voor op jouw lentejaar van een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat van Gods overweldigende zegeningen!

Breng jezelf vandaag in de juiste positie door God op de allereerste plaats in je leven te stellen. Dit geldt voor elk gebied van je leven: in je huwelijk, je gezin, je familie, je vriendschappen, je werk, je geven, je bezittingen enzovoort. Dan zegt God:

‘Dan zul je zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over je zal uitstorten.’ – Maleachi 3:10

Tot slot, verwacht dat 2021 jouw lentejaar is met overweldigende zegeningen van God!

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, dank U voor Uw liefde, goedheid en genade. In alle seizoenen van het leven bent U goed en zorgt U voor mij. Ik geloof dat U een goede toekomst voor mij heeft. Ik verwacht Uw overweldigende zegeningen in dit jaar. Help mij om U altijd op de eerste plaats te stellen in mijn leven. Ik wil U volgen en gehoorzaam zijn. Dank U dat U gekomen bent om mij leven en overvloed te geven. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’

Lees ook: ‘Beloften Box’

Tags:
Vorig artikel

Nieuw Leven April

Volgend artikel

Tel je zegeningen!